ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Náš TIP:

MADEX
biologický přípravek

D e t a i l

Prodej malobalení bioagens proti škůdcům do skleníků pro sezónu 2022 UKONČEN. 
VELKÁ BALENÍ PRO VYTÁPĚNÉ SKLENÍKY V PRODEJI. 
Termíny dodání viz katalogové listy jednotlivých produktů.

Blog

Aplikace SpinTor

Dobrý den,
můžete mi prosím poradit, na jak velkou plochu včetně hlíny vystačí jedno 20 ml balení SpinToru a po jaké době již nebudou ošetřené rostliny toxické pro ostatní živočichy? (Ostatní hmyz, který bych nerada hubila, jako včely nebo motýli; nebo naopak třeba kočky a potažmo nás). Je vhodné SpinTor aplikovat např na podzim na zeminu, kdy se část škodlivého hmyzu stáhne do půdy?
Děkuji!

Dobrý den,

přípravek SpinTor představuje insekticid (přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. V závislosti na tom, na které vývojové stádium hmyzu působí, se rozdělují na ovicidy (ničí vajíčka), larvicidy (ničí larvy), ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy) a imágocidy (ničí dospělý hmyz)) na přírodní bázi, který se získává fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která je běžně obsažena v půdě. 

Samozřejmě součástí přípravku je příbalový leták, kde je uvedeno, jak s přípravkem pracovat a nač jej lze použít.
Tzv. ochranná lhůta OL (udávaná ve (dnech) a představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní nebo manipulací s porostem.), bývá různá, podle ošetřované rostliny. Vše najdete v příbalovém letáku.
  
K ohrožení domácích zvířat, lidí by nemělo dojít, za dodržení zásad bezpečné aplikace, vyjma přímého požití. 

Tento druh přípravku není určen k aplikaci do půdy po skončení vegetačního období. 
Jeho charakterizace je požerový a kontaktní. Nejčastěji se používá v době, kdy je výskyt cílových škůdců evidentní. 

Odkaz na produkt:

https://www.bioagens.eu/spintor-6-ml-baleni

https://www.bioagens.eu/spintor-20-ml-baleni

24 srpna, 2016

Ošetření zahrady

Dobrý den. Potřebovali bychom poradit, který postřík, nebo lapač je nevhodnější na obaleče jablečného a máme ho i na švestkách. Máme sice malou zahrádku, dvě jabloně, dvě švestky, jedna hrušeň a malinkou broskvoň a meruňku. Protože ji máme první rok, nemáme zkušenosti s různými parazity. Proto bychom potřebovali poradit, čím, kdy a jak se zbavit této havěti. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že je vegetační období v plném proudu a blíží se sklonek léta, obaleč, pokud je na Vašich stromech přítomný, je již ve svých dalších generacích. Zásah proti němu je omezen již pouze na biologický postřik (viz níže).
Obecně platí, že nejúčinnější pro zásah proti obalečům je samozřejmě rané období jeho vývojového cyklu (na jaře), na základě zjištění jeho výskytu ve feromonových lapačích, které slouží k monitorování náletu samců - obalečů. 

  • Zejména začátek měsíce června je důležitým obdobím pro pravidelnou kontrolu feromonových lapáků. Jakmile zjistíme výskyt samců v lapácích, popřípadě, když nejsou lapáky vyvěšeny, při zjištění prvního červivého plodu, je potřeba okamžitě zasáhnout přípravkem na bázi Bacillus thuringiensis (přípravek Lepinox). Jedná se o je selektivní biologický insekticidní přípravek ve formě smáčitelného prášku, určený k regulaci housenek škodlivých motýlů řádu Lepidoptera, napadajících ovocné dřeviny, révu vinnou, polní plodiny a zeleninu. Lze jej také použít v ekologickém zemědělství. Jediné správné období pro určení doby ošetření je pomocí lapáku. Po vrcholu náletu obaleče se používá za 3–5 dnů od zjištění výskytu. Odkaz na přípravek Lepinox Plus: https://www.bioagens.eu/lepinox-plus-30-g-/-bal
  • Koncem července a nejpozději začátkem srpna je třeba ošetřit proti 2. generaci obaleče (jablečného a švestkového), abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Výskyt opět sledujeme pomocí feromonových lapáků proti obaleči jablečnému Cydia pomonella, (viz https://www.bioagens.eu/deltastop-cp) a obaleči švestkovému Cydia funebrana, (viz https://www.bioagens.eu/deltastop-cf). Při zjištění výskytu jedinců v lapačích se provádí zásah, v příslušném intervalu od masivního náletu obalečů přípravkem Lepinox Plus.
  • I v srpnu je potřeba pokračovat v zamezení vzniku pozdní červivosti plodů, kterou u jádrovin a peckovin způsobuje 2. generace obalečů jablečného a švestkového. K ošetření stromů s podzimními a zimními odrůdami doporučujeme přípravek SpinTor (viz https://www.bioagens.eu/spintor-6-ml-baleni). Účinná látka spinosad je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, jež se běžně vyskytuje v půdě. Přípravek SpinTor působí jako požerový i kontaktní insekticid. Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzu. Účinek nastává po několika hodinách a následně dochází k uhynutí škůdce. 

Proto aktuálně v tomto období, lze doporučit postřik alespoň proti druhé generaci obaleče (viz Lepinox Plus), v kombinaci s feromonovými lapači (viz DELTASTOP CP a CF) a v závěru ještě postřik požerovým a kontaktním insekticidem (viz SpinTor).

Dále uvádíte, že máte vysazenou malou broskvoň a meruňku. Tam bychom Vám rovněž doporučili preventivní postřik meďnatým fungicidem Champion (viz https://www.bioagens.eu/champion-50-wg-3x20-g). Provádí se každý rok bez ohledu na výskyt choroby v předcházejícím vegetačním období! Ošetření je možné již na podzim po opadu listů, obvykle v listopadu nebo v únoru před rašením. Má významný desinfekční účinek na mrazové poškození. Z dlouhodobého hlediska působí proti bakteriální rakovině a strupovitosti. 

Na všechny Vaše ovocné stromy (včetně případných keřů – borůvky, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt), bychom Vám během měsíce prosince dodali laboratorně introdukovanou populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri (viz https://www.bioagens.eu/typhlodromus-pyri-baleni-25-pasu). Jedná se o dravého roztoče, který pomůže redukovat u Vašich ovocných stromů výskyt škůdců (svilušky, hálčivci, vlnovníci). Jak již bylo výše uvedeno, jeho introdukce probíhá v zimním období (prosinec–únor) a tato ochrana představuje permanentní ochranu pro Vaši zahradu. Prakticky to znamená, že jej není potřeba již znovu vysazovat – obvykle se vysazuje pouze 1x za existenci sadu (vinice). Dokáže v ní přežít i v situaci, kdy není žádný škůdce přítomen.
21 srpna, 2016

Identifikace škůdce - lalokonosec

Dobrý den, nějaký brouk nám pustoší zahrádku, lze použít hlístice? Děkuji

Dobrý den, 

rádi bychom se ujistili, zda jste správně identifikovali škůdce, který Vám poškozuje rostliny na terase.Existuje více než 60 000 druhů brouků z čeledi Curculionidae, tzv. „nosatcovití“ ve 400 druzích. Pro dokumentaci 24 nejznámějších najdete zde https://hmyz.naturfoto.cz/brouci-nosatcoviti.html

Mezi ně patří i lalokonosec z rodu Otiorhynchus. proti němuž je úzce zaměřen, otestován a schválen biologický preparát NEMATOP na bázi parazitických hlístic Heterorhabditis bacteriophora. Z uvedeného vyplývá, že pokud použijete parazitické hlístice v souladu s návodem a v doporučené dávce proti jiným druhům, nelze zcela zaručit účinnost a spolehlivost proti těmto škůdcům.

Jen pro úplnost připomínám, že nejvíce rostlinám škodí larvy lalokonosce, které se po vylíhnutí usazují v kořenovém systému rostlin a okusují jej (proti nim je také zaměřen preparát s hlísticemi určen). Je-li larev v kořenovém systému hodně, jsou schopny kořeny rostliny nenávratně poškodit. Následkem toho rostlina uvadá a hyne. 

Dospělí brouci lalokonosce jsou k rostlině „šetrnější“. Ožírají listy (někdy i květní pupeny), které následkem jejich žíru nevypadají příliš esteticky, ovšem rostlina je schopná přežít. Parazitické hlístice proto působí proti larvám, dospělé brouky je potřeba sbírat – a to nejlépe v nočních hodinách, kdy vylézají lalokonosci z úkrytů. Mají-li rostliny poškozený krček, vyhoďte je – nejdou již bohužel zachránit. Jsou-li v pěstebním substrátu patrné larvy lalokonosců, je vhodné rostliny přesadit a nový pěstební substrát před použitím sterilizovat (nejlépe propařením v troubě), nebo zakoupit rovnou propařovaný.

Odkaz na biologický přípravek NEMATOP: https://www.bioagens.eu/heterorhabditis-larvanem-50-mil-ks-/-bal

Použití vosiček na rostliny na balkóně

Dobrý den, je možné použít vosičky na rostliny, které máme na balkóně a jsou napadeny škůdcem. Děkuji

Dobrý den, 
vosičky jsou určeny pouze do uzavřených prostorů (skleníky, zimní zahrady, vnitřní prostory). Vosička Vám sice neuletí, její schopnosti letu nejsou nijak velké, jako u jiného hmyzu. Pohybují se v těsném okolí rostliny, kde jsou vysazeny. Rozhodující pro použití vosiček je vysoká vzdušná vlhkost (70-80%) a teplota okolo 20 °C. Toho na na balkoně nelze dosáhnout. Pokud se potřebujete zbavit mšic na balkoně, doporučuji Vám účinný postřik NeemAzal T/S, což je biologický insekticid proti mšicím. Jeho účinnost dosahuje až 80%.

Odkaz na přípravek NeemAzal: https://www.bioagens.eu/neem-azal-t/s-50-ml
10 června, 2016

Dravá slunéčka

Dobrý den, mohu u vas objednat dravá australská slunéčka nebo vosičky, mám ve sve zimní zahradě dost květin a některé mi napadli červci. Chemický postřik nefunguje a protože tam žijeme, chemie se bojím. Díky za informaci.

V roce 2016 nenívČR registrován biologický prostředek, kterým lze účinně zasáhnout proti škůdcům.

AKTUALIZACE článku 2020: Likvidace červců ve skleníkových kulturách biologickým činitelem (predátorem) je možná dvěma druhy:
Cryptolaemus montrouzieri (známé slunéčko) ve dvou variantách:
https://www.bioagens.eu/cryptobug
https://www.bioagens.eu/cryptobug-l
parazitická vosička Anagyrus pseudococci:
https://www.bioagens.eu/citripar

29 května, 2016

Vosička na červce

Dobrý den, nešla by použít vosička proti mšicím, aby zabrala na červce. Děkuji

Dobrý den, takto to bohužel nefunguje. Biologické přípravky na bázi živých organismů (bioagens) obsahují predátory, kteří jsou úzce specializovaní na parazitaci určitých druhů škůdců. To je velmi důležité zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k ohrožení jiných druhů tzv. necílových organismů (včely, jiné užitečné organismy, ptáci, savci) a aby mohly být takové prostředky registrovány pro použití v dané zemi. V roce 2016 není v ČR registrován biologický prostředek, kterým lze účinně zasáhnout proti červcům.

AKTUALIZACE článku 2020: Likvidace červců ve skleníkových kulturách biologickým činitelem (predátorem) je možná dvěma druhy:
Cryptolaemus montrouzieri (známé slunéčko) ve dvou variantách:
https://www.bioagens.eu/cryptobug
https://www.bioagens.eu/cryptobug-l
parazitická vosička Anagyrus pseudococci:
https://www.bioagens.eu/citripar

29 května, 2016

Ochranná lhůta Nemaslug

Dobrý večer, pročítala jsem pokyny k aplikaci výrobku Nemaslug a mám dotaz. Na záhonu již máme špenát a bylinky za jak dlouho po aplikaci Nemaslugu je bezpečná komzumace plodin ?? Děkuji

Dobrý den,
u biologických preparátů je nulová (respektive žádná) ochranná lhůta, tj. doba od aplikace po sklizeň plodiny. Hlístice nijak nanapadají listovou zeleninou, proto můžete být úplně bez obav. Hlístice neškodí lidem, ani domácím zvířatům. Jsou úzce zaměřeny na škůdce, proti kterému jsou nasazeny (slimáci, lalokonosci, smutnice). Jakmile dojde k tomu, že vyhubí veškeré škůdce, sami pak zahynou.
Proto nemusíte mít obavu a zeleninu můžete po běžném omytí ihned konzumovat.
18 května, 2016

Mšice na malinách

Dobrý den, na malinách se mi objevil nějaký škůdce. Celý keřík je schřadlý, listy se kroutí. Prosím o radu.

Dobrý den,
Vámi popsané postižení maliníku odpovídá mšici maliníkové. Jedná se o jasně zelenou až tmavozeleně skvrnitou, asi 2 mm dlouhou mšici (bezkřídlá samice), Okřídlená samice je černo-žlutá. Sají v koloniích, na rubu listů mladých výhonků, které se skrucují a vytvářejí nahloučená hnízda. Saje rovněž na pupenech a květech. Tato poškození nejsou nijak významná, spíše bývají bránou pro rozvinutí virových chorob. Symptomy způsobené sáním se mohou překrývat s projevy virových onemocnění. Zakladatelky se líhnou z přezimujících černých vajíček uložených přímo na keříku maliníku už v březnu. V červnu až červenci se okřídlené samice rozlétají na nové šlahouny.

Přítomnost různého druhu mšic na dřevinách dokumentuje i pohyb mravenců. Ti udržují kolonie mšic, mnohdy nelétavé fága mšic sami na rostliny vynášejí, neboť mšice produkují biologickou tekutinu (medovici), která mravence láká. 

Ochrana maliníku se doporučuje při silném výskytu prostředky na bázi výtažku z tropické rostliny Azadirachta indica (nabízíme selektivní insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu NeemAzal T/S 50 ml: (viz https://www.bioagens.eu/neem-azal-t/s-50-ml ).
Jako ochranu proti mravencům doporučujeme aplikaci lepidla na stromy: 
10 května, 2016

Vosičky proti molicím

Dobrý den, chci se zeptat jak dlouho trvá, než se vosičky proti molicím vylíhnou z těch papírových krabiček a jestli mám dat pryč žluté desky, aby se na ně nelepily a jakým způsobem se líhnou vosičky. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
je potřeba zajistit, aby v místě kde jste vosičky aplikoval byla dostatečná vlhkost (např. prostřednictvím ručních postřikovačů na pokojové rostliny tím, že dostatečně zvlhčíte okolí květin, např. skla skleníku) a teplota by měla být nejméně 15 °C a více (je potřeba bezpodmínečně pro správný vývoj populace vosiček dosáhnout minimálně této teploty – např. elektrickým topným tělesem).

První výsledky očekávejte za 10 dnů od aplikace (za předpokladu, že jsou splněny podmínky vzdušné vlhkosti a dostatečné teploty) – původně bílé larvy molic na spodní straně listů ztmavnou a líhnou se z nich vosičky. Teprve druhá generace vosiček potlačí výskyt molic. Kartičky je třeba ponechat na rostlinách minimálně 7 dní.  Na spodní straně listu se začnou objevovat černá puparia molic – naparazitované vosičkou. Nenaparazitovaná puparia molic mají barvu bílou. Vosičky jsou velmi drobné, ve skleníku je lze jen obtížně pozorovat pouhým okem. Černá puparia zůstávají nalepena na kartičkách! Jedná se o naparazitované larvy molic, ze kterých se líhnou vosičky, a na kartičce je pak přilepen pouze prázdný obal.  Parazitované puparium molice skleníkové je černé, molice tabákové hnědé. Po dalších asi 10 dnech se líhne nová generace Encarsií. Tak dochází k redukci množství molic a omezení napadení plodiny. Encarsia se v porostu dále množí a její působení trvá po celou dobu výskytu larev molic. Jedna samice Encarsie klade 10–15 vajíček za den, celkem až 300 vajíček. Při vylamování dolních listů nechávejte listy s tmavými parazitovanými pupariemi až do vylíhnutí Encarsií ve skleníku.

Žluté kartičky ve skleníku rozhodně ponechejte (za předpokladu, že není lepová vrstva úplně znečištěna). Slouží k signalizaci výskytu dospělců, kteří se na nich spolehlivě zachycují.
26 dubna, 2016

Mušky ve skleníku

Dobrý den,
ve skleníku lítá spousty mušek, asi smutnice, lezou i v hlíně, můžete prosím poradit nějaký bioprostředek, také bych potřebovala biopostřik proti plísni na rajčata a papriky mám již vzrostlé sazeničky a nevím kdy a jak je preventivně postříkat aby nechytly plíseň, děkuji pěkně za odpověď.

Dobrý den,
bylo by dobré škůdce (mušky) alespoň trochu identifikovat. Budeme předpokládat, že se jedná o smutnice.

Doporučili bychom do půdy ke všem rostlinám ve skleníku aplikovat zálivkou parazitické hlístice Steinernema feltiae (viz https://www.bioagens.eu/steinernema-feltiae-5-mil-ks-/-bal) , což je účinný biopreparát proti larvám smutnic, které žijí v půdě a často si je pěstitel přinese v zakoupeném substrátu nebo v případě zakoupení pokojové rostliny v květináči domů sám. Dospělé jedince smutnic (poletující mušky) je dobré chytat na žluté lepové desky (viz https://www.bioagens.eu/stopset-zlute-desky-25-x-10-cm)

Pokud jde o plodovou zeleninu (rajčata a papriky) jako prevenci proti chorobám, doporučujeme biologický přípravek na bázi houby Pythium oligandrum POLYVERSUM (viz https://www.bioagens.eu/polyversum-5-g)

20 dubna, 2016

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 41. týden zbývá:
00
h
:
27
m
:
57
s