ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Náš TIP:

MADEX
biologický přípravek

D e t a i l

Prodej malobalení bioagens proti škůdcům do skleníků pro sezónu 2022 UKONČEN. 
VELKÁ BALENÍ PRO VYTÁPĚNÉ SKLENÍKY V PRODEJI. 
Termíny dodání viz katalogové listy jednotlivých produktů.

Příspěvky z '2016' 'srpen'

Příznaky padlí na švestce

Dobrý den, poslal jsem vám fotografie postižení, které jsem objevil na švestkových stromech. Můžete mi poradit. Děkuji

Dobrý den,
na základě poskytnuté fotodokumentace potvrzujeme, že předmětný strom opravdu vykazuje příznaky padlí. Bělavé, moučnaté povlaky na letorostech, listech, květech a mladých plodech. Příznaky choroby jsou povlaky vytvořené podhoubím, na němž se na vlásečnicových ložiscích tvoří výtrusy choroby. V důsledku poškození a odumírání povrchových buněk se postižené části zbarvují šedozeleně až hnědozeleně, dochází k redukci listů a k deformacím až zasychání letorostů i listů. Napadené květy jsou morfologicky pozměněny, korunní i kališní lístky jsou ztloustlé, korunní lístky zelenavé, tyčinky srůstají, pyl neklíčí, květy zasychají a opadávají. 
Na napadených plodech se projevuje nápadná síťovitá rzivost, která je patrná až do sklizně. Při sekundární infekci vyvinutých listů vznikají světle zelené neohraničené skvrny, obvykle jen s nenápadným porostem podhoubí. Dochází k mírným deformacím listů. Onemocnění se šíří zejména za teplého počasí a vyšší nebo střídavé vlhkosti vzduchu. Pro šíření jsou zásadní teploty v rozmezí 10–32 °C (optimum 22–24 °C). Šíření podporují dešťové přeháňky, rosy a mlhy, kterou ovlivňují vzdušnou vlhkost. 

Obecně platí, že pro prevenci výskytu infekce je potřeba optimalizovat růst, nepřehnojovat dusíkem, zajistit vzdušnost stromů úpravou koruny. Doporučujeme Vám odstranění primárně napadených částí rostliny a ošetření přípravkem VitiSan (viz https://www.bioagens.eu/vitisan-1-kg). Postřiková jícha z přípravku VitiSan zajistí změnu pH na listech, a tím zabrání klíčení spor a omezuje další růst mycelia padlí. Draslík je využit jako živina. Podle infekčního tlaku lze opakovat ošetření v intervalu 7-10 dnů. V jádrovinách a peckovinách je prokázána kurativní činnost.

Aplikace SpinTor

Dobrý den,
můžete mi prosím poradit, na jak velkou plochu včetně hlíny vystačí jedno 20 ml balení SpinToru a po jaké době již nebudou ošetřené rostliny toxické pro ostatní živočichy? (Ostatní hmyz, který bych nerada hubila, jako včely nebo motýli; nebo naopak třeba kočky a potažmo nás). Je vhodné SpinTor aplikovat např na podzim na zeminu, kdy se část škodlivého hmyzu stáhne do půdy?
Děkuji!

Dobrý den,

přípravek SpinTor představuje insekticid (přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. V závislosti na tom, na které vývojové stádium hmyzu působí, se rozdělují na ovicidy (ničí vajíčka), larvicidy (ničí larvy), ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy) a imágocidy (ničí dospělý hmyz)) na přírodní bázi, který se získává fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která je běžně obsažena v půdě. 

Samozřejmě součástí přípravku je příbalový leták, kde je uvedeno, jak s přípravkem pracovat a nač jej lze použít.
Tzv. ochranná lhůta OL (udávaná ve (dnech) a představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní nebo manipulací s porostem.), bývá různá, podle ošetřované rostliny. Vše najdete v příbalovém letáku.
  
K ohrožení domácích zvířat, lidí by nemělo dojít, za dodržení zásad bezpečné aplikace, vyjma přímého požití. 

Tento druh přípravku není určen k aplikaci do půdy po skončení vegetačního období. 
Jeho charakterizace je požerový a kontaktní. Nejčastěji se používá v době, kdy je výskyt cílových škůdců evidentní. 

Odkaz na produkt:

https://www.bioagens.eu/spintor-6-ml-baleni

https://www.bioagens.eu/spintor-20-ml-baleni

24 srpna, 2016

Ošetření zahrady

Dobrý den. Potřebovali bychom poradit, který postřík, nebo lapač je nevhodnější na obaleče jablečného a máme ho i na švestkách. Máme sice malou zahrádku, dvě jabloně, dvě švestky, jedna hrušeň a malinkou broskvoň a meruňku. Protože ji máme první rok, nemáme zkušenosti s různými parazity. Proto bychom potřebovali poradit, čím, kdy a jak se zbavit této havěti. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že je vegetační období v plném proudu a blíží se sklonek léta, obaleč, pokud je na Vašich stromech přítomný, je již ve svých dalších generacích. Zásah proti němu je omezen již pouze na biologický postřik (viz níže).
Obecně platí, že nejúčinnější pro zásah proti obalečům je samozřejmě rané období jeho vývojového cyklu (na jaře), na základě zjištění jeho výskytu ve feromonových lapačích, které slouží k monitorování náletu samců - obalečů. 

  • Zejména začátek měsíce června je důležitým obdobím pro pravidelnou kontrolu feromonových lapáků. Jakmile zjistíme výskyt samců v lapácích, popřípadě, když nejsou lapáky vyvěšeny, při zjištění prvního červivého plodu, je potřeba okamžitě zasáhnout přípravkem na bázi Bacillus thuringiensis (přípravek Lepinox). Jedná se o je selektivní biologický insekticidní přípravek ve formě smáčitelného prášku, určený k regulaci housenek škodlivých motýlů řádu Lepidoptera, napadajících ovocné dřeviny, révu vinnou, polní plodiny a zeleninu. Lze jej také použít v ekologickém zemědělství. Jediné správné období pro určení doby ošetření je pomocí lapáku. Po vrcholu náletu obaleče se používá za 3–5 dnů od zjištění výskytu. Odkaz na přípravek Lepinox Plus: https://www.bioagens.eu/lepinox-plus-30-g-/-bal
  • Koncem července a nejpozději začátkem srpna je třeba ošetřit proti 2. generaci obaleče (jablečného a švestkového), abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Výskyt opět sledujeme pomocí feromonových lapáků proti obaleči jablečnému Cydia pomonella, (viz https://www.bioagens.eu/deltastop-cp) a obaleči švestkovému Cydia funebrana, (viz https://www.bioagens.eu/deltastop-cf). Při zjištění výskytu jedinců v lapačích se provádí zásah, v příslušném intervalu od masivního náletu obalečů přípravkem Lepinox Plus.
  • I v srpnu je potřeba pokračovat v zamezení vzniku pozdní červivosti plodů, kterou u jádrovin a peckovin způsobuje 2. generace obalečů jablečného a švestkového. K ošetření stromů s podzimními a zimními odrůdami doporučujeme přípravek SpinTor (viz https://www.bioagens.eu/spintor-6-ml-baleni). Účinná látka spinosad je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, jež se běžně vyskytuje v půdě. Přípravek SpinTor působí jako požerový i kontaktní insekticid. Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzu. Účinek nastává po několika hodinách a následně dochází k uhynutí škůdce. 

Proto aktuálně v tomto období, lze doporučit postřik alespoň proti druhé generaci obaleče (viz Lepinox Plus), v kombinaci s feromonovými lapači (viz DELTASTOP CP a CF) a v závěru ještě postřik požerovým a kontaktním insekticidem (viz SpinTor).

Dále uvádíte, že máte vysazenou malou broskvoň a meruňku. Tam bychom Vám rovněž doporučili preventivní postřik meďnatým fungicidem Champion (viz https://www.bioagens.eu/champion-50-wg-3x20-g). Provádí se každý rok bez ohledu na výskyt choroby v předcházejícím vegetačním období! Ošetření je možné již na podzim po opadu listů, obvykle v listopadu nebo v únoru před rašením. Má významný desinfekční účinek na mrazové poškození. Z dlouhodobého hlediska působí proti bakteriální rakovině a strupovitosti. 

Na všechny Vaše ovocné stromy (včetně případných keřů – borůvky, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt), bychom Vám během měsíce prosince dodali laboratorně introdukovanou populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri (viz https://www.bioagens.eu/typhlodromus-pyri-baleni-25-pasu). Jedná se o dravého roztoče, který pomůže redukovat u Vašich ovocných stromů výskyt škůdců (svilušky, hálčivci, vlnovníci). Jak již bylo výše uvedeno, jeho introdukce probíhá v zimním období (prosinec–únor) a tato ochrana představuje permanentní ochranu pro Vaši zahradu. Prakticky to znamená, že jej není potřeba již znovu vysazovat – obvykle se vysazuje pouze 1x za existenci sadu (vinice). Dokáže v ní přežít i v situaci, kdy není žádný škůdce přítomen.
21 srpna, 2016

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 41. týden zbývá:
00
h
:
27
m
:
57
s