ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Náš TIP:

MADEX
biologický přípravek

D e t a i l

Prodej malobalení bioagens proti škůdcům do skleníků pro sezónu 2022 UKONČEN. 
VELKÁ BALENÍ PRO VYTÁPĚNÉ SKLENÍKY V PRODEJI. 
Termíny dodání viz katalogové listy jednotlivých produktů.

Příspěvky z '2017' 'duben'

Draví roztoči

Dobry den,
Rad by som sa opytal na drave roztoce. Zivia sa vyhradne sviluskami? Alebo je mozne ich nasadit aj na roztoce ktore sa zivia rastlinami? V akom casovom horizonte ste schopny dodat ich do Bratislavy?

Dakujem! 

Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o biologickou ochranu rostlin.

Všechny námi nabízené prostředky biologické ochrany pro Slovensko najdete v našem internetovém obchodě pro Slovensko zde: Odkaz na kategorii
Na prvním místě je potřeba si ujasnit fakta, abychom měli jistotu, že se bavíme o stejných věcech. Naše firma nabízí biologické predátory škůdců rostlin, kteří jsou úzce specializovaní na jednotlivé škůdce (což je a musí být v souladu s platnou legislativou o rostlinolékařské péči), platnou jak v ČR tak v SR.

Prakticky to znamená, že např. proti škůdci – sviluška (slovensky roztočec), je registrován biologický predátor Phytoseiulus persimilis. Tento se živí pouze vajíčky, larvami a dospělci svilušek. Na žádné jiné škůdce nebyl laboratorně testován a aby produkční laboratoř získala registraci, musí deklarovat, že je biologický predátor úzce specializovaný na daného škůdce. 
Z toho také vyplývá, že pokud není v lokaci, kde má být predátor využit identifikována přítomnost škůdce, dravý roztoč zde není schopen přežít, např. že by dokázal parazitovat na jiných druzích škůdců, popřípadě se živil sporami prachu, plísní, pylu z rostlin apod. 
Biologickou ochranu nelze aplikovat preventivně. Přičemž to neplatí u všech druhů, viz dále.

Při nasazení do uzavřených kultur je také důležité, zda nebyly před vysazením bioagens k ošetření rostlin použity tradiční chemické insekticidy. Tyto látky zanechávají na ošetřovaných rostlinách rezidua, která jsou pro bioagens toxická ještě přibližně 10 – 14 dnů!  
Všechny výše uvedené druhy bioagens jsou určeny pouze do uzavřených kultur (skleníky, zimní zahrady, interiéry) za vytvoření podmínek minimální teplota 20 °C a vzdušná vlhkost 70%. Dodáváme je proto pouze během vegetačního období (duben – říjen).

Trochu výjimku z výše uvedeného tvoří dravý roztoč Typhlodromus pyri - odkaz na produkt 
Tento biologický predátor je určen do venkovního prostředí (za určitých podmínek jej lze aplikovat např. na exotické rostliny do skleníku, případně do jahodáren) – k ochraně stromů a keřů, před škůdci (svilušky, hálčivci, vlnovníkovci a jim druhově příbuzní škůdci). Je to skutečně jakási „šedá eminence“ mezi bioagens. Byl laboratorně šlechtěn a kultivován již na sklonku devadesátých let a tvoří základ ochrany ekologických vinic a ovocných sadů v ekologickém zemědělství. Výhodou je, že je odolný proti spoustě tradičních chemických postřiků. Na ošetřovaných rostlinách dokáže přežít, i když nejsou dostupné žádné druhy, na kterých by dokázal parazitovat. Dokáže i hladovět, případně se živit pylem. Výhodou oproti bioagens do skleníků (kteří v momentě kdy vyhubí poslední škůdce uhynou) je to, že jeho vysazení do vinice, ovocného sadu je pouze 1x za existenci sadu či vinice. Roztoč se dokáže efektivně namnožit v závislosti na dostupnosti potravy.

Dostupnost bioagens je vždy následující týden od objednání. Příjem objednávek je vždy do čtvrtka do 10:00 hodin. Bioagens se nedají držet skladem, zajišťujeme vždy čerstvé z produkčních laboratoří v zahraničí. Dodání zákazníkům probíhá v týdnu následujícím. 

Výjimku tvoří parazitické hlístice, které lze za určitých podmínek skladovat. 

Pro úplnost je potřeba ještě uvést, že dodávané bioagens nejsou nebezpečné pro člověka, domácí zvířata, necílové organismy (např. včely) a jsou úzce specificky zaměřené pouze proti škůdcům.

Dodání na Slovensko není problém. Každý týden posíláme do SR několik zásilek. Doručení je, vzhledem k povaze zásilky expresní, zpravidla do druhého dne. 

Bližší informace o dopravě a platbě najdete na našich stránkách www.bioagens-sk.eu 
Na dobírku nezasíláme – pouze platba předem na náš EUR účet.

28 dubna, 2017

Pokousání od sametky podzimní

Dobrý den, každý rok jsme v létě my i psi pokousaní od sametek podzimních. Můžete mi prosím, poradit, jestli by na ně zabral TYPHLODROMUS PYRI nebo něco jiného? 

Dobrý den. Námi nabízené prostředky biologické ochrany rostlin (jak vyplývá z názvu) jsou primárně určeny pro ochranu rostlin a paralyzaci biologických škůdců rostlin. Dravý roztoč Typhlodromus pyri je účinný biologický predátor (dospělci, tak jeho nymfy) mnoha škůdců (svilušky, hálčivci a vlnovníci, larvy třásněnek a jiného drobného hmyzu). Všechny tyto škůdce spolehlivě udržuje hluboko pod hladinou škodlivosti. Nicméně podmínkou je, že jsou tyto škůdci přítomni na stromech, keřích, či vinné révě.  Kolonii dravého roztoče Typhlodromus pyri nelze aplikovat do travního porostu, či do půdy jako takové. 

Sametka podzimní Neotrombicula autumnalis patří do řádu roztočů (Acarina), do podřádu sametkovců (Trombidiforma). Do tohoto podřádu sice patří také svilušky. Často jsou proto sametky chybně nazývány „sviluškami“, ale správný český název je sametky. Způsobují člověku nepříjemné kožní onemocnění. Toto onemocnění je označováno jako trombiculóza (též Erythema Autumnale). Souborným názvem trombidiózy se v lékařské literatuře označují podobná onemocnění kůže způsobená jinými rody a druhy sametek zejména v tropických oblastech. Trombiculózu způsobují larvy sametek, zatímco další vývojová stadia nymfy a dospělci jsou dravci v horních vrstvách půdy. Obdobné onemocnění způsobené sametkami trápí také domácí zvířata, zejména některá plemena psů.
Proto je správně zařazení tohoto druhu roztoče, spíše jako škůdce lidského těla, popřípadě zvířat. Nelze na ně aplikovat biologické predátory škůdců rostlin.

Sametka podzimní je původním obyvatelem otevřených travnatých prostranství, odkud proniká do biotopů vzniklých zemědělskou činností. Je vysoce tolerantní k agrotechnickým a chemickým zásahům. Dříve byly nejvíce napadány sametkami zemědělští dělníci, zejména ženci a zahradníci. V současnosti jsou sametky největším problémem pro zahrádkáře, pro chalupáře a pro obyvatelé zahrad a zahrádek jak ve městech, tak v zahrádkářských koloniích, ale také pro rekreanty v městských a příměstských rekreačních prostorách. V přirozených nebo lidskou činností málo narušených biotopech ke kalamitnímu přemnožení sametek nedochází.

Ke kalamitnímu přemnožení sametek dochází při teplém a dostatečně vlhkém mikroklimatu. Pro zvýšený výskyt sametek je příhodná bujná rostlinná vegetace, nesekané louky a trávníky nebo silně zaplevelené záhony. K přemnožení sametek přispívají stromy a keře zajišťující na zatravněné ploše nebo záhonech stín nebo polostín. Na opakovaně dobře sekaných trávnících, celodenně osluněných s nezastíněnými plochami od stromů a domů ke kalamitnímu přemnožení sametek nedochází. Kalamitní výskyty sametek spojené s trombiculózou lidí jsou zejména v okrasných a užitkových zahradách, ve městské zástavbě i mimo ní, včetně nových sídlišť, parkových plochách a dětských hřištích, zejména v případě jejich nedostatečné údržby. Důležitým faktorem pro přemnožování sametek je dostatečný výskyt přirozených hostitelů, zejména hlodavců a ptáků pohybujících se na zemi jako jsou kosi.

Na místech s kalamitním výskytem sametek jako jsou zahrady a veřejná zeleň, lze výskyt sametek potlačit systémem opatření. Zaprvé je to pravidelné sekání trávníků, a také jejich zalévání. Přemokření půdy sametkám nesvědčí, i když vyžadují zvýšenou vlhkost půdy. Dále odplevelování záhonů a další úpravy zahrad, které omezí vysokou bylinnou vegetaci a umožní průchod zahradou bez dotyků vegetace.

Při skutečně kalamitním výskytu lze použít chemické postřiky. Na sametky působí nepříznivě přípravky na bázi síry, povolené na ochranu proti chorobám ovocných stromů, včetně angreštu a rybízu. Při aplikaci přípravků na bázi síry je třeba dodržet podmínky na etiketě, zejména doporučené koncentrace a ochranné lhůty před sklizní plodin, které budou přípravky zasaženy. Ošetření se provádí na larvy v době jejich výskytu, tj. od poloviny července nebo začátku srpna v 7 až 10 denních intervalech.
0
18 dubna, 2017

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 41. týden zbývá:
00
h
:
27
m
:
57
s