Bioagens

Adalia bipunctataBioagens jsou prostředky biologické ochrany rostlin, specificky zaměřené na ochranu proti škůdcům. Nejkomplexnějším způsobem použití proti škůdcům je využití těchto prostředků ve vinicích, ovocných sadech, sklenících a fóliovnících, méně u polních plodin a zahradních rostlin pěstovaných mimo uzavřené prostory. Kladou vyšší nároky na uživatele - na jeho vědomosti, trpělivost a správnou aplikaci, neboť účinnost je pomalejší a někdy i nižší než v případě razantní chemické ochrany. 

Mezi bioagens patří predátoři (dravci), kterým slouží živočišní škůdci jako potrava. Mezi významné zástupce této kategorie patří Typhlodromus pyri, který se s úspěchem používá proti svluškám, roztočíkům, vlnovníkovcům a hálčivcům na ovocných dřevinách, v porostech jahodníků a ne révě vinné. Mezi přirozeně se vyskytující predátory patří slunéčka, zlatoočky, pestřenky, denivky, střevlíci, drabčíci, škvoři (kteří naopak někde mohou spíše škodit).

Dalším druhem bioagens jsou paraziti, kteří mají ze svého hostitele užitek a většinou jej nezahubí a parazitoidi, kteří se vyvíjí uvnitř těla hostitele a po ukončení svého vývoje hostitele usmrtí. Použití těchto predátorů je náročné na podmínky a odborné znalosti a používají se většinou pouze u profesionálních pěstitelů ve skelnících s regulací teploty a vlhkosti vzduchu. Na venkovní plochy je možné použít parazitické hlístice proti larvám lalokonosců druh Heterorhabditis bacteriophora a proti plžům Phasmarhabditis hermahrodita

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava