Bioagens

Adalia bipunctataBioagens jsou prostředky biologické ochrany rostlin, specificky zaměřené na ochranu proti škůdcům. Nejkomplexnějším způsobem použití proti škůdcům je využití těchto prostředků ve vinicích, ovocných sadech, sklenících a fóliovnících, méně u polních plodin a zahradních rostlin pěstovaných mimo uzavřené prostory. Kladou vyšší nároky na uživatele - na jeho vědomosti, trpělivost a správnou aplikaci, neboť účinnost je pomalejší a někdy i nižší než v případě razantní chemické ochrany. 

Mezi bioagens patří predátoři (dravci), kterým slouží živočišní škůdci jako potrava. Mezi významné zástupce této kategorie patří Typhlodromus pyri, který se s úspěchem používá proti sviluškám, roztočíkům, vlnovníkovcům a hálčivcům na ovocných dřevinách, v porostech jahodníků a na révě vinné. Mezi přirozeně se vyskytující predátory patří slunéčka, zlatoočky, pestřenky, denivky, střevlíci, drabčíci, škvoři (kteří naopak někde mohou spíše škodit).

Dalším druhem bioagens jsou paraziti, kteří mají ze svého hostitele užitek a většinou jej nezahubí a parazitoidi, kteří se vyvíjí uvnitř těla hostitele a po ukončení svého vývoje hostitele usmrtí. Použití těchto predátorů je náročné na podmínky a odborné znalosti a používají se většinou pouze u profesionálních pěstitelů ve sklenících s regulací teploty a vlhkosti vzduchu. Na venkovní plochy je možné použít parazitické hlístice proti larvám lalokonosců druh Heterorhabditis bacteriophora, proti larvám smutnic a tiplic Steinernema feltiae, larvám mravenců Steinernema antfree a proti plžům Phasmarhabditis hermaphrodita

Dodání těchto užitečných pomocníků má však svoje pravidla:

Objednejte bioagens včas!

1. Prostředky na bázi makroorganismů (vosičky, draví roztoči, žížaly) jsou živé organismy a až na výjimky (parazitické hlístice) je nelze držet skladem. Jsou objednávány teprve na základě přijaté objednávky zákazníka v jednom týdnu, s dodáním v týdnu následujícím po týdnu, ve kterém byla vytvořena objednávka.

2. Na katalogovém listu každého produktu kategorie bioagens – živé organismy, je uveden termín dodání. Konkrétně je uvedeno „Následující týden od objednání“. Míní se tím další kalendářní týden (počítáno na kalendářní pořadí týdnů v roce). Tedy pokud zákazník zboží objedná např. ve 24. týdnu, dodání proběhne ve 25. týdnu. Nikoliv do 7 dní ode dne, co byla objednávka uskutečněna.  

3. Na objednávky tak jak přichází, máme termínovou uzávěrkuRozhodující, pro vyřízení objednávky je termín, ve kterém nám zákazník svou objednávku zašle (ať už přes rozhranní e-shopu, e-mailem, nebo telefonicky):

  • objednávka přijatá do čtvrtka do 24:00 h (uzávěrka pro příjem objednávek na následující týdenbude vyřízena (biologický preparát bude odeslán na adresu zákazníka ve čtvrtek nebo pátek) v následujícím týdnu po týdnu, kdy byla objednávka uskutečněná.
  • objednávka přijatá v pátek a dále, bude vyřízena až v dalším týdnu! Tedy pokud zákazník zboží objedná např. v pátek ve 24. týdnu, preparát bude objednán v uzávěrce zboží ve čtvrtek ve 25. týdnu a odeslání proběhne ve čtvrtek nebo v pátek ve 26. týdnu.

Vzhledem k ceně dopravy ze zahraničí a nákladům na ni, se biologické preparáty objednávají hromadně u dodavatelů vždy 1 x týdně (v noci ze čtvrtka na pátek) jednoho týdne, s dodáním v týdnu následujícím. Zásilku od dodavatelů obdržíme v následujícím týdnu od středy do pátku. Jakmile obdržíme od dodavatele zboží, máme pouze to, které bylo objednáno pro jiné zákazníky a ihned se rozesílá, aby se eliminovaly skladovací prostoje a biologický preparát se dostal co nejdříve do místa svého určení.

Prakticky to tedy znamená, že pokud zákazník objednává zboží kategorie bioagens například během víkendu, zboží není v tu chvíli dostupné a nebude v následujícím týdnu pro tohoto zákazníka k dispozici. Na zboží této kategorie nelze vytvářet žádné zásoby a s touto objednávkou nebylo počítáno při tvorbě objednávky při předchozí uzávěrce. Tato objednávka se zařadí do uzávěrky objednávek následující čtvrtek. 

V našich obchodních podmínkách, bod 6. přeprava, dodání, převzetí zboží (viz https://www.bioagens.eu/t/conditionsofUse ) je tato skutečnost uvedena: „Prodávající zajišťuje zboží Kupujícímu na základě objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu, případně na základě telefonické objednávky. Produkty na bázi makroorganismů (vosičky, draví roztoči, hlístice, žížaly) až na výjimky nelze držet skladem. Jsou objednávány až na základě přijaté objednávky v jednom týdnu, s dodáním v týdnu následujícím po týdnu, ve kterém byla vytvořena objednávka, pokud není stanoveno jinak. Dodání tohoto zboží koncovému zákazníkovi se může výjimečně protáhnout o 2 - 14 dnů, podle aktuální dostupnosti preparátu. Obvyklá doba expedice od zaplacení obvykle nepřesahuje 7 dní.“

OPTIMÁLNÍ DOBA NASAZENÍ A OMEZENÍ POUŽITÍ BIOAGENS
Při nasazení bioagens ve skleníkových kulturách je důležité správné načasování introdukce bioagens na postižené rostliny. V případech, kdy je výskyt škůdce již kalamitní, trvá o mnohem déle, než se účinky bioagens projeví. Vzhledem k situaci, že se škůdci rozmnožují rychleji, než užitečné organismy (často lze pozorovat, že např. postižení mšicemi na rostlinách vznikne jakoby přes noc), kdy jeden den na rostlině nejsou patrné žádné příznaky a druhý den jsou již listy mšicemi úplně obsypány a mšice jsou v koloniích. V takovém případě je proto vždy potřeba počítat s tím, že nástup účinku biologické ochrany je pomalejší a škůdce může ještě po nějaký čas být na rostlině viditelný a příznaky poškození patrné.

Nejméně 10 dnů před aplikací biologické ochrany a v průběhu jejího nasazení se nesmí používat chemické insekticidní přípravky, které vytváří toxické prostředí jak pro škůdce, tak i pro užitečné organismy! Předchozí aplikace chemických postřiků způsobuje neúčinnost až hynutí bioagens ještě několik týdnů po postřiku těmito přípravky (informujte se na toxicitu k jednotlivým bioagens).

Doporučujeme proto v takovém případě zasáhnout alternativním zásahem v podobě postřiku, který rozhodně nesmí být toxický. Odkaz na tabulku toxicity přípravků, kterými lze doplňkově zasáhnout proti škůdcům tak, aby nebyla ohrožena populace následně vysazených bioagens: http://www.bioagens.eu/media/data/toxicita_uzitecne_organismy_sklenik_2016.pdf  

Další praktické tipy a doporučení obdržíte se zásilkou bioagens.

 

 

 

 

 

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 

 

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava