Příspěvky z '2017' 'červen'

Vinná réva

Dobrý den, u letos na jaře zasazených sazenic stolní révy vadne u některých hlavní výhon, ačkoliv listy jsou zelené a zdravé. Můžete poradit jak reagovat? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den, 

problém se kterým se potýkáte bude dvojí. Nedostatek živin v půdě a citlivost na pozdější výskyt houbových chorob. Doporučujeme kombinaci přímých a nepřímých způsobů ochrany a podpory. Mezi základní prostředky nepřímé ochrany patří precizně prováděné zelené práce, které u nově založené výsadby spočívají ve vytvoření optimálních podmínek pro mohutné zakořenění v hluboce prokypřené půdě. Dobře vyvinutý kořenový systém umožňuje rostlinám dobře snášet suchá období.

Zelené práce musí být zaměřovány na udržování vzdušnosti keřů, kde bude velmi dobře osychat listová plocha. Důležité je včasné provedení podlomu, zastrkování letorostů do drátěnky, vylamování zálistků a pozdější odlistění zóny hroznů.

Rozvoj houbových chorob podporuje nadměrná závlaha a přehnojování, zejména dusíkatými hnojivy. Velmi užitečné pro pozdější zdárný růst a kvalitu révy je zelené hnojení. Byliny obsažené ve směsi vytváří velké množství organické hmoty a to jak v nadzemní části, tak kořenovým systémům. Díky tomu je půda efektivně prokypřována až do hloubky cca 1 m. Navíc v důsledku zvýšeného množství organické hmoty se v takto osetých meziřadích několikanásobně zvyšuje množství žížal, které dále zúrodňují a prokypřují půdu a zpřístupňují révě potřebné živiny. Kořenový systém hluboce kořenících bylin v povrchové vrstvě půdy navíc částečně kontroluje kořenům révy vinné a nutí tak révu ve zvýšené míře kořenit hlouběji. Tento efekt je zčásti analogický mechanickému podrývání kořenů révy v meziřadí. Byliny významně podporují mykorizní houby žijící v symbióze s révou vinnou. Složení směsi zajišťuje po celou vegetační dobu jak protierozní ochranu, tak produkcí nektaru a pylu kvetoucími rostlinami podporuje stovky druhů užitečného hmyzu ve vinici.

Přímou ochranu lze provést fungicidy – kontaktními (Účinná látka zůstává po aplikaci na povrchu rostlinných pletiv a po určitou dobu zde tvoří ochranný film, který chrání před napadením houbovými patogeny. Takové druhy má však pouze preventivní účinek a nemohou tedy působit na patogeny, které pronikly k rostlině před aplikací) a lokálně systémovými (Účinná látka přípravku je lokálně přijímána určitými orgány rostliny a transportuje se v rostlině pouze omezeně, např. v listu).

Doporučujeme Vám zasáhnout níže uvedenými biologickými prostředky (nejedná se o chemii!), které jsou certifikovány pro použití v ekologickém zemědělství a integrované produkci:

AquaVitrin K (viz odkaz na produkt) působí jako preventivní ošetření před napadením houbovými chorobami a je vysoce alkalický. Toto zásadité prostředí je nevhodné pro klíčení a růst spor hub. Mechanicky zpevňuje povrch listů a brání sporám v pronikání do pletiv. Pro plísním, padlí, šedé a bílé hnilobě doporučujeme dávku 2,5 l/ha.

VitiSan (viz odkaz na produkt) působí jako preventivní ošetření před napadením houbovými chorobami. Kyselé pH a zvýšený osmolický tlak omezuje mycelia hub. Podporuje přirozenou bakteriální flóru na povrchu listů, která omezuje vývoj hub. Současně podporuje přirozenou rezistenci rostlin. Doporučujeme ošetření o dávce 8 – 10 kg/ha.

Nezanedbatelnou roli pro růst a vývoj každé rostliny hraje přiměřené množství stopových živin. Jedná se o skupinu přechodných kovů, které však mohou být pro rostlinu i toxické. Hlavním zdrojem stopových živin pro rostlinu je příjem z půdy. Za nepříznivých půdních a klimatických podmínek (nízká zásoba, nevhodné pH, příliš pevná vazba na půdní částice, sucho atd.) dochází k trvalému nedostatku stopových živin. Jediným způsobem, jak poskytnout chybějící stopové živiny během vegetace je použití vhodných listových hnojiv. Doporučujeme Vám aplikaci listových hnojiv HYCOL-E, které mají prokazatelné regenerační a antistresové účinky. Byly testovány v podmínkách ekologického zemědělství a jsou certifikovány pro aplikaci v ekologické produkci.

HYCOL-E víno (viz odkaz na produkt) zlepšuje výnos a cukernatost, zlepšuje poměr kyselin v moštu a jeho pH. Prodlužuje dozrávání. Vyniká přirozenými smáčecími vlastnostmi a tím maximalizuje příjem živin. Vedle dusíku obsahují tato hnojiva také draslík, síru a hořčík. Aminokyseliny, hořčík a železo aktivují chlorofyl s následným green efektem. Jednorázová dávka 5 l/ha.

24 června, 2017

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 23. týden zbývá:
00
h
:
06
m
:
56
s

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA