Příjem objednávek na malobalení bioagens proti škůdcům do skleníků pro sezónu 2023 bude od 22. 9. 2023 omezen. 
Do odvolání v prodeji zůstávají Phytoseiulus persimilis 100 ks a Amblyseius cucumeris 5000 ks.
Pro tuto sezónu ukončujeme Aphidius colemani 100 ks a Encarsia formosa 200 a 1000 ks

Příspěvky na blogu, označené 'kaderavost-broskvoni'

Kadeřavost broskvoní

Jak ošetřit broskvoně proti kadeřavosti? Kdy, jak často a v jaké koncentraci ? Děkuji

Dobrý den, 
děkujeme za Váš zájem o nechemickou formu ošetření rostlin proti chorobám a škůdcům. Níže najdete odpověď na Váš dotaz:

Předpokládáme, že řešíte ošetření proti tzv. Kadeřavosti broskvoní. Každoročně napadené stromy jsou pak méně odolné k přezimování, stromy často prosychají nebo zcela uhynou. Tuto chorobu způsobuje houba Tafrina deformans, která přezimuje na pupenech a uvnitř pupenů, dále na kůře větví a kmenech stromu. Příznaky napadení kadeřavostí broskvoní se projevují již brzy z jara na mladých listech, kde jsou z počátku vypouklé světle zelené, žluté až červené skvrny, které později přecházejí ve světle zelené nebo červené puchýře. Následně dochází k deformaci listové čepele a její zkadeření.  Za vhodných podmínek , zpravidla v květnu, lze nalézt na rubu listu šedobílé mycelium, z kterého se houba šíří do okolí. 

Hlavní podmínkou infekce je doba ovlhčení listu a vhodná teplota, která se pohybuje mezi 7 - 26 °C. Nejvíce jsou infikovány mladé nevyvinuté listy ve velikosti 1 - 1,5 cm. S větším napadením můžeme počítat při chladném a vlhkém průběhu jara, kdy se infekční období prodlužuje na 5 - 6 týdnů (normální období trvá 3 - 4 týdny). 

My doporučujeme tzv. dvoufázové ošetření vybranými přípravky na bázi mědi, níže uvedenými kontaktními fungicidy, které inhibují klíčení spor patogenu a přímo zabíjejí plísně a bakterie na povrchu ošetřovaných částí rostlin. Zpevňují rostlinná pletiva, chrání mechanicky poraněná pletiva.

První fáze se provádí na podzim při opadu listů (v listopadu). V této době se totiž houba přesunuje do šupin budoucích pupenů, kde přezimuje. Postřik provedeme za suchého dne, kdy nehrozí mrazy. Postřikem je nutné ošetřit nejen větve, ale i kmen stromu. 
Druhé se provádí v předjaří aspoň 3 x , v rozmezí zhruba 1 týdne, kdy začínají rašit vrcholové pupeny. Ke kontaktním přípravků je vhodné přidat smáčedlo. 

Termín druhého ošetření se volí nejlépe na základě výpočtu: 

1.  metoda: sčítání hodin teplot suma hodin nad 7 °C od 1. 1. daného roku
Rozvoj choroby začíná v době, kdy součet hodin nad 7 °C od ledna daného roku přesáhne počet 100 hodin. Tyto hodiny se neustále sčítají, a nerozhoduje ani to, že mezi tím jsou dny, které nesplňují tyto teplotní limity (tj. např. mrazivé dny). Jinými slovy, pokud je splněna tato suma hodin nad 7 °C je nutné ihned začít s ošetřováním, a to třemi postřiky po cca 7 dnech až do doby rašení.
2.  metoda: sčítání aktivních teplot (suma aktivních teplot) nad 7 °C  od 1. 1. daného roku 
Rozvoj choroby začíná v době, kdy součet stupňů C nad 7 °C od ledna daného roku přesáhne počtu 1000 °C. Tyto teploty se neustále sčítají, a nerozhoduje ani to, že mezi tím jsou dny, které nesplňují tyto teplotní limity (tj. např. mrazivé dny). Jinými slovy, pokud je splněna tato suma teplot nad 7 °C  v hodnotě 1000 °C - je nutné ihned začít s ošetřováním, a to třemi postřiky po cca 7 dnech až do doby rašení. Např. 1 den (na základě zjištěných hodinových hodnot provádíme sumu průměrných hodinových teplot) –  7 °C, 12 °C, 8 °C, 7 °C, 5 °C =7+12+8+7=34 °C = suma aktivní teplot  (5 °C nesčítáme – je to pod 7 °C). 

Upozorňujeme, že druhý postřik proti kadeřavosti broskvoní  provedený po období rašení je již neúčelný a zbytečný. Současně upozorňujeme, že při velmi silném tlaku choroby nelze očekávat  úplné potlačení  výskytu kadeřavosti na broskvoních.

Vhodné přípravky k ošetření:

Název účinné látky: Hydroxid měďnatý
Dávkování: 0,2-0,4 % ; (20-40 g/10 l vody)
Interval ošetření: 2 x za 14 dní

Název účinné látky: Oxichlorid měďnatý
Dávkování: 1,5 – 3 l na 1 ha
Interval ošetření: 1 x

Podle našich zkušeností z důvodu zabránění vzniku fytotoxicity a rezistence na daný prostředek doporučujeme střídat výše uvedené měďnaté přípravky mezi sebou. Např. v předjaří 2 x Champion a 1 x Flowbrix, na podzim 1x Champion a 2 x Flowbrix.
04 února, 2018

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 40. týden zbývá:
00
h
:
17
m
:
49
s

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA