chmel otáčivý (Humulus lupulus)

chmel otáčivý
Humulus lupulus

čeleď: konopovité (Cannabaceae)

Popis
Chmel otáčivý patří mezi vytrvalé dvoudomé pravotočivé liány. Pevná drsná lodyha dosahuje výšky až 10 m. Listy s palisty jsou ve střední části lodyhy vstřícné, dlouze řapíkaté, s 3–5laločnou až -dílnou čepelí, zatímco v její horní části jsou listy často střídavé, celistvé či laločnaté. Hrubě osinkatě pilovitá čepel listu je na svrchní straně tmavě zelená, naopak na spodní straně je světlejší, ± hladká, s roztroušenými žlutými žlázkami. Samčí květy jsou uspořádány v řídkých mnohokvětých vrcholičnatých latách, zatímco samičí květy v kulovitých svazečcích s dlouze vyčnívajícími bliznami. Žláznatě chlupaté listeny samičího květu se za plodu zvětšují a vytvářejí typická šišticovitá plodenství (hlávky). Plodem je vejcovitá zploštělá nažka hnědé barvy, která u kulturních forem chmele často úplně chybí nebo není zcela vyvinutá.
Nároky na stanoviště
V Čechách se chmel pěstuje především na rovinatých pozemcích širokých otevřených údolí v žatecké a úštěcké oblasti, zatímco na Moravě mezi Olomoucí a Přerovem v tršické oblasti. Vyhovují mu hlinité až jílovitohlinité půdy s dostatečnou vrstvou ornice a nižší hladinou spodní vody. V žatecké oblasti jsou to zejména tzv. permské červené půdy (červenky). Optimální půdní reakce je slabě kyselá až neutrální. Ačkoli je chmel v našich podmínkách odolný vůči vymrzání, je citlivý na květnové mrazíky, které mohou zastavit růst rostliny a spálit mladé listy. Díky svému mohutnému vzrůstu má chmel vyšší nároky na vláhu, a to hlavně v červenci a srpnu, kdy se rozhoduje o množství a kvalitě hlávek.
Možnost záměny
Chmel japonský (Humulus scandens).
Zaplevelení
Ve chmelnicích se vyskytují z jednoděložných plevelů zejména pýr plazivý (Elytrigia repens) a z dvouděložných např. merlíky (Chenopodium album agg.), ptačinec prostřední (Stellaria media) aj.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava