ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

klopušky (Miridae)

1-1 z 1
klopušky
Miridae

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: klopuškovití (Miridae)

další názvy: klopuškovití

Hostitelské spektrum
Klopušky jsou širocí polyfágové, poškozují mnoho druhů rostlin.
Popis druhu
Klopušky jsou středně velké (okolo 5–7 mm) málo sklerotizované ploštice. Typický pro ně je štítek ve tvaru trojúhelníku. Zbarvení je žluté až hnědočervené. Larvy jsou dospělcům podobné, nemají však vyvinuta křídla.
Celkem bylo při poslední gradaci na chmelu zjištěno následujících 6 druhů klopušek: klopuška Orthops kalmii, klopuška chlupatá (Lygus rugulipennis), klopuška rzivá (Pseudoloxops coccineus), klopuška dravá (Liocoris tripustulatus), klopuška chmelová (Calocoris fulvomaculatus) a klopuška dvojtečná (Calocoris norvegicus). 
Možnost záměny druhu
Snadno se zaměňují jednotlivé druhy klopušek, ale záměna s jinými druhy škůdců je málo pravděpodobná.
Příznaky poškození
Dospělci i larvy klopušek sají na všech nadzemních částech rostlin. Nejvýznamnějším je poškození vegetačních vrcholů, tzv. „kočičí hlavy“, které je nejčastěji patrné po zavedení rostlin na chmelovodiče. Nahloučené listy a následné vadnutí s postupným odumřením vegetačního vrcholu (porušení apikální dominance), což bývá doprovázeno růstem nahloučených, převislých postranních sterilních výhonů. 
Možnost záměny poškození
Poškození se může zaměnit s poškozením od jiných druhů hmyzu s bodavě savým ústním ústrojím. 
Životní cyklus
Dospělci, kteří přezimovali, se objevují v porostech od poloviny května. Dospělci i nymfy poškozují rostliny sáním. Nymfy dospívají od počátku července, od konce srpna přelétávají klopušky na zimoviště. Mají většinou 1 generaci do roka. Preferují osluněné polohy, chráněné před větrem v blízkosti jehličnatých a lužních lesů. Zvýšený výskyt lze očekávat rovněž ve chmelnicích zaplevelených ruderálními plevely (lebedy, merlík bílý a pelyněk černobýl).
Hospodářský význam
Minoritní škůdci chmele. Na chmelu se přemnožují v nepravidelných dlouholetých cyklech. V letech 1998–1999 byla gradace těchto škůdců lokalizována na žateckou chmelařskou oblast zahrnující Podlesí na území okresů Louny a Rakovník. Lokální škodlivost v těchto letech dosahovala 20–50%. I když od té doby nebyla již jejich hospodářsky významná škodlivost zaznamenána, je nezbytné věnovat jejich výskytu pozornost i nadále. Dominantním druhem, který způsobuje hospodářsky významnou škodu, je klopuška chlupatá.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nebezpečí silného poškození hrozí zejména na okrajích porostů sousedících s travními porosty nebo víceletými pícninami. 
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se doporučuje při silném výskytu klopušek.