ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »
UKONČENÍ PRODEJE MALÝCH (ZAHRÁDKÁŘSKÝCH) BALENÍ BIOAGENS DO SKLENÍKŮ

S odcházejícím létem končí sezóna zahradních skleníků. Upozorňujeme na závěr prodeje malobalení parazitických vosiček a dravých roztočů proti škůdcům. 
Poslední objednávky přijímáme do pátku 25. 9. 2020. Dodání proběhne v následujícím (40.) týdnu.

plíseň chmelová (Pseudoperonospora humuli)

1-22 z 22
plíseň chmele
Pseudoperonospora humuli

říše: Chromista třída: Oomycetes čeleď: vřetenatkovité (Peronosporaceae)

další názvy: peronospora chmele, peronospora chmelová, plíseň chmelová

Hostitelské spektrum
Pouze chmel otáčivý (Humulus lupulus), pěstované odrůdy i zplanělé rostliny.
Příznaky napadení
První příznaky napadení chmele patogenem jsou patrné na jaře na mladých výhonech. Listy na výhonech mají charakteristickou žlutozelenou barvu. Napadené výhony jsou zakrslé, jejich listy jsou zdeformované a ohnuté dolů. Zkrácením internodií dochází k nahloučení listů, které se označují jako klasovité. Na spodní straně listů se vytváří hustý šedofialový povlak sporangioforů a sporangií. Klasovité výhony se tvoří na jaře po infekci oosporami a jsou hlavním zdrojem pro další šíření choroby. Během vegetace zoospory patogenu infikují listy, květenství a hlávky.  
Na listech se objevují drobné, nepravidelné a ostře ohraničené, zpočátku žlutozelené a později světle hnědé a nakonec tmavě hnědé skvrny, které se při vlhkém a teplém počasí zvětšují, až splývají. Později skvrny na listech zasychají. Napadené listy postupně žloutnou a odumírají. Za vlhkého počasí se choroba šíří na pazochové listy a při silnější infekci vznikají klasovité pazochy a vegetační vrcholy. 
Velmi nebezpečné je napadení květů. Napadené květenství (osypka) hnědne, tvrdne a při silné infekci opadává. Napadené, nevyvinuté hlávky zastavují růst, zakrní a tvrdnou. U vyvinutých hlávek dochází nejprve ke zhnědnutí krycích listenů a později i listenů pravých. Hlávky jsou pásovitě strakaté, tmavě strakaté, skvrnité a tečkované. Může dojít i k zhnědnutí celých hlávek.
Možnost záměny
Příznaky napadení padlím chmele jsou odlišné a nezaměnitelné.
Životní cyklus
Infekce může nastat dvěma způsoby, jako podhoubí (mycelium), kterým patogen přezimuje nebo sporami. Mycelium přezimuje v lýkové části nového dřeva nebo někdy i v pupenech rostliny a prorůstá rostlinou. Patogen tvoří dva druhy spor, oospory – přezimující, trvalé, pohlavní spory a zoosporangia - letní, nepohlavní spory. 
Oospory jsou kulovitého nebo mírně vejčitého tvaru, silnostěnné, velikosti 38 x 36 μm. Vznikají v pletivech napadené rostliny pohlavním způsobem po celý rok. Do půdy se dostávají s infikovanými rostlinnými zbytky, po rozpadu pletiv se uvolňují a v půdě přezimují. Infekční schopnost si zachovávají nejméně po dobu dvou let. Na jaře jsou větrem zaneseny na spodní listy. Za příznivých podmínek zde vytvoří makrosporangia se zoosporami, které pak vyklíčí a pronikají do pletiv listu. V půdě přezimující oospory mohou také infikovat rašící výhony chmele. Ty jsou pak kratší a tvoří tzv. klasovité výhony. 
Zoosporangia se tvoří od poloviny května do září a to hlavně na spodní straně listů. Z mycelia rostoucího v mezibuněčných prostorách napadených pletiv prorůstají průduchy na spodní straně listů svazky tří až deseti sporangioforů, které se pak několikrát větví. Na nich se vytváří zoosporangia citrónovitého tvaru, barvy zpočátku bělošedé, později fialově šedé, velikosti 17–36 x 13–26 μm. Napadené listy proto mají na spodní straně bílý, mírně nafialovělý povlak tvořený sporangiofory a zoosporangii. Zralé letní spory (zoosporangia) se velmi snadno oddělují ze sporangioforů a mohou být i velmi slabými vzdušnými proudy přenášeny na poměrně velké vzdálenosti. Zoosporangia obsahují 3–7 zoospor, které se aktivně pohybují směrem k průduchům, ztrácí bičíky a začnou po několika hodinách klíčit a tak infikují rostlinná pletiva. Zoospory jsou vejčitého tvaru, 12–14 x 8–10 μm velké, bezbarvé s dvěma bičíky. 
Výskyt a šíření choroby jsou závislé na průběhu počasí a zvláště na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a srážkách. Optimální teplota pro uvolňování zoosporangií je v rozmezí 17–25 °C, nejkratší inkubační doba choroby (3 dny) je při teplotách od 21–25 °C. Ke sporulaci dochází pouze v noci při vlhkosti vzduchu nad 90 % a za vyšší teploty. U srážek se vedle množství uplatňuje i jejich četnost. Výskyt plísně je určován většinou vyšším počtem srážkových dnů během vegetace. 
Delší periody suchého počasí mohou redukovat infekci ve chmelnicích a to do té míry, že zde dochází ke značnému zpožděni, než se znovu symptomaticky projeví v období s příchodem vlhčího počasí.
Hospodářský význam
Velmi nebezpečná choroba chmele, rozšířená ve všech chmelařských oblastech. K významnému rozšíření plísně a tím také největším ztrátám na jakosti a výnosu chmele dochází ve vlhkých letech. Největší hospodářské škody způsobuje patogen na květenstvích a hlávkách. Napadená květenství se nevyvíjejí a opadávají, hlávky se špatně uzavírají a jejich vůně je zhoršená. Celkový obsah pivovarsky účinných látek je nižší, takže tyto jsou pro pivovarské využití méně hodnotné. Uvádí se, že u napadených hlávek může dojít k poklesu obsahu hořkých látek až o 25 % a snižuje se také obsah tříslovin. 
Napadené listy jsou nevyvinuté, zkadeřené, žloutnou, usychají a později opadají. Vegetační vrcholy zastavují vývoj a zakrňují. To má za následek celkové zpomalení vývoje chmelové rostliny. Silně napadený chmel pak vytváří málo květenství.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Šíření zabraňuje včasné zavedení výhonů chmele na vodiče.  
Během vegetace udržovat čisté chmelnice bez plevelů, které udržují v přízemních vrstvách vlhké mikroklima, příznivé pro patogen.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Průběžné a soustavné vytrhávání a odstraňování „klasovitých výhonů“ z chmelnice během vegetace.  
Důležitý je i včasný podzimní úklid, zvláště napadených chmelnic, spočívající v seřezání a spálení chmeliny a tím odstranění zdrojů infekce pro následující vegetační období.

Flowbrix 1 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
695,00 Kč s DPH

Flowbrix 5 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 890,00 Kč s DPH

Flowbrix 10 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 980,00 Kč s DPH

Flowbrix 20 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 820,00 Kč s DPH

Serenade ASO 5 l

Fungicid, biopreparát proti plísňovým chorobám
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 155,00 Kč s DPH

Airone SC 5 l

Měďnatý přípravek proti plísním, listovým skvrnitostem a bakteriózám.
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 450,00 Kč s DPH

Defender Dry 10 kg

Měďnatý přípravek proti plísním, listovým skvrnitostem a bakteriózám.
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
6 200,00 Kč s DPH