ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »


Doporučujeme ošetření proti housenkám druhé generace obaleče jablečného (Cydia pomonella) na jabloních, biologickým postřikem Lepinox® Plus, obsahující bakterii Bacillus thuringiensis » 

Tento prostředek má vysokou účinnost na housenky obalečů a zavíječů a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. Pozor, nepůsobí na dospělé motýli ani na savý hmyz.

Do skleníků a vnitřních prostor

1-24 z 31

Tyto druhy lze aplikovat pouze do uzavřených prostor (skleníky, zimní zahrady, byty, temperované haly apod).

Pro jejich zdárný vývoj je nezbytné zajištění vysoké vzdušné vlhkosti – nad 75% a konstantní teploty nad 20 °C. Toho nelze mimo uzavřené prostory skleníků a zimních zahrad dosáhnout. 
Je tedy potřeba aby venkovní teplota ovzduší dosáhla nad 15 °C (aby teplota v uzavřeném, nevytápěném skleníku vystoupala po většinu dne nad 25 °C)!

Termíny dodání:

 • Dravý roztoč Amblyseius cucumeris 5000 ks / bal. - proti třásněnkám ve skleníku (květen - září) 
 • Dravý roztoč Amblyseius cucumeris 50 000 ks / bal. - proti třásněnkám ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Dravý roztoč Amblyseius swirski 100 ks / bal. - proti molicím ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Parazitická vosička Aphidius colemani 100 ks / bal. - proti mšicím ve skleníku (květen - září)
 • Parazitická vosička Aphidius colemani 500 ks / bal. - proti mšicím ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Parazitická vosička Aphidius ervi 250-500 ks / bal. - proti kyjatkám ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Parazitická bejlomorka Aphidoletes aphidimyza 200 ks / bal. - proti mšicím ve skleníku (květen - září)
 • Parazitická bejlomorka Aphidoletes aphidimyza 1000 ks / bal. - proti mšicím ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Parazitická vosička Anagyrus pseudococci 500 ks / bal. - proti červcům ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Dravý brouk Cryptolaemus montrouzieri 500 ks / bal. - proti červcům ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Dravé larvy Cryptolaemus montrouzieri 1000 ks bal. - proti červcům ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Parazitická vosička Encarsia formosa 200 ks / bal. - proti molicím ve skleníku (květen - září)
 • Parazitická vosička Encarsia formosa 1000 ks / bal. - proti molicím ve skleníku (květen - září)
 • Parazitická vosička Encarsia formosa 3000 ks / bal. - proti molicím ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Směs dvou parazitických vosiček Eretmocerus eremicus a Encarsia formosa 3000 ks / bal. - proti molicím ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Dravý roztoč Macrocheles robustulus 50 000 ks / bal. - proti třásněnkám a smutnícím ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Dravý roztoč Neoseiulus californicus 100 ks / bal. - proti sviluškám a roztočíkům ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis 100 ks / bal. - proti sviluškám ve skleníku (květen - říjen)
 • Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis 2000 ks / bal. - proti sviluškám ve skleníku (celoročně) - i mimo vegetační sezónu pro vytápěné skleníky
 • Parazitické hlístice proti larvám smutnic Steinernema feltiae (celoročně) - teplota půdy při aplikaci min 10 °C (ideální teplota 10 až 25 °C)

 

THRIPEX

Dravý roztoč proti třásněnkám ve skleníku 50 000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 815,00 Kč s DPH

APHIPAR

Parazitická vosička proti mšicím 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 015,00 Kč s DPH

SPIDEX

Dravý roztoč proti svilušce - 2000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 475,00 Kč s DPH

EN-STRIP

Parazitická vosička proti molicím ve skleníku - 3000 ks / bal..
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 705,00 Kč s DPH

APHIDEND

Parazitická mšicomorka proti mšicím ve skleníku.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 775,00 Kč s DPH

CITRIPAR

Parazitická vosička proti červcům 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
4 015,00 Kč s DPH

CRYPTOBUG

Dravý brouk proti červcům 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
7 275,00 Kč s DPH

CRYPTOBUG-L

Dravý brouk proti červcům 1000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
3 135,00 Kč s DPH

ENERMIX

směs dvou druhů parazitických vosiček proti molicím - 3000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 775,00 Kč s DPH

MACRO-MITE

dravý roztoč Macrocheles robustulus 50.000 ks/bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
2 475,00 Kč s DPH

SPICAL PLUS

dravý roztoč Neoseiulus californicus 100 ks/bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
2 475,00 Kč s DPH

SPIDEND

dravá bejlomorka Feltiella acarisuga 250 ks/bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
3 575,00 Kč s DPH

SPIDEX VITAL

Dravý roztoč proti sviluškám - 2000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 475,00 Kč s DPH

ERCAL

parazitická vosička proti molicím - 3000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 995,00 Kč s DPH

SPICAL

dravý roztoč Neoseiulus californicus 25 000 ks/bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 995,00 Kč s DPH

APHILIN

parazitická vosička Aphelinus abdominalis proti kyjatkám
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
4 255,00 Kč s DPH

CHRYSOPA

Dravá larva proti více škůdcům do skleníku 1000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
2 355,00 Kč s DPH

MIRICAL

Dravá ploštice proti více škůdcům do skleníku 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 895,00 Kč s DPH