ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Náš TIP pro tento týden:

FREE N100
půdní bakterie

D e t a i l


Doporučujeme ošetření proti housenkám druhé generace obaleče jablečného (Cydia pomonella) na jabloních, biologickým postřikem Lepinox® Plus, obsahující bakterii Bacillus thuringiensis » 

Tento prostředek má vysokou účinnost na housenky obalečů a zavíječů a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. Pozor, nepůsobí na dospělé motýli ani na savý hmyz.

Do vnějšího prostředí

1-18 z 18

Do této kategorie patří: 

  • dravý predátor Typhlodromus pyri, kterého lze aplikovat na ovocné a okrasné stromy a keře, vinice a do porostů jahodníků.
  • parazitické hlístice proti larvám lalokonosců druh Heterorhabditis bacteriophoraproti larvám tiplic v trávnících jsou to parazitické hlístice Steinernema feltiae, proti larvám mravenců se používají parazitické hlístice Steinernema antfree, proti larvám obaleče jablečného se používají parazitické hlístice Steinernema feltiae a proti plžům parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita

Termíny dodání:

  • Dravý roztoč Typhlodromus pyri - proti škůdcům ovocných a okrasných stromů a révy vinné (prosinec až březen) (aplikuje se v době vegetačního klidu, v zimním období)
  • Parazitické hlístice NEMASLUG - proti plžům (květen - říjen) - teplota půdy při aplikaci nesmí klesnout pod 5 °C, (optimum pro aplikaci je 5 - 20 °C).
  • Parazitické hlístice NEMATOP - proti larvám lalokonosců (duben - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 - 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
  • Parazitické hlístice NEMAPLUS - proti larvám tiplic (duben - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 10 °C (ideální teplota 10 až 25 °C).
  • Parazitické hlístice NEMAPLUS ANTFREE - proti larvám mravenců (duben - září) - aplikace při minimální teplotě půdy do 8 °C.
  • Parazitické hlístice NEMAPOM - proti larvám obaleče jablečného (září - listopad + únor - duben) - aplikace při minimální teplotě půdy do 8 °C.