Do vnějšího prostředí

1-21 z 21

Do této kategorie patří: 

 • dravý predátor Typhlodromus pyri, kterého lze aplikovat na ovocné a okrasné stromy a keře, vinice a do porostů jahodníků.
 • parazitické hlístice proti larvám lalokonosců a chroustů druh Heterorhabditis bacteriophora,
 • proti dospělcům lalokonosců jsou to parazitické hlístice Steinernema carpocapsae 
 • proti larvám tiplic a osenic v trávnících a krtonožkám jsou to parazitické hlístice Steinernema carpocapsae,
 • proti larvám mravenců a proti larvám obaleče jablečného se používají parazitické hlístice Steinernema feltiae,
 • proti plžům parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita

Termíny dodání:

 • Dravý roztoč Typhlodromus pyri - proti škůdcům ovocných a okrasných stromů a révy vinné (prosinec až březen) (aplikuje se v době vegetačního klidu, v zimním období)
 • Parazitické hlístice NEMASLUG - proti plžům (květen - říjen) - teplota půdy při aplikaci nesmí klesnout pod 5 °C, (optimum pro aplikaci je 5 - 20 °C).
 • Parazitické hlístice NEMATOP-BROUK FREE - proti dospělcům lalokonosců (duben - červen, srpen - září) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 15 - 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
 • Parazitické hlístice NEMATOP - proti larvám lalokonosců (duben - červenec, srpen - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 - 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
 • Parazitické hlístice NEMA-GREEN - proti larvám chroustů (duben - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 až 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
 • Parazitické hlístice NEMASTAR - proti larvám tiplic, osenic a krtonožek (květen - červen, červenec - září, září - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 až 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
 • Parazitické hlístice NEMAPLUS ANTFREE - proti larvám mravenců (duben - září) - aplikace při minimální teplotě půdy do 8 °C.
 • Parazitické hlístice NEMAPOM - proti larvám obaleče jablečného (září - listopad + únor - duben) - aplikace při minimální teplotě půdy do 8 °C.
Aplikace některých druhů biologických prostředků může vyžadovat odborné agrotechnické znalosti. Pro jejich aplikaci je nutné vytvořit specifické podmínky v prostředí. Biologické prostředky proti škůdcům rostlin lze použít pouze k účelům popsaným na katalogovém listě a v návodu k použití. Pokud má zákazník jakékoliv dotazy k jejich použití doporučujeme, aby nás před nákupem kontaktoval. Předejdeme pozdějším nejasnostem, ohledně aplikace těchto prostředků. Upozorňujeme, že se jedná o živé organismy, na které se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy nebo reklamaci. Některé druhy tohoto zboží neposíláme na dobírku.

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 22. týden zbývá:
00
h
:
36
m
:
15
s

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA