Feromonové lapáky pro signalizaci

1-24 z 52

Feromonové lapáky se používají k zjišťování přítomnosti škůdce na dané lokalitě, k určení prvního výskytu, k odhadu jeho populační hustoty, vrcholu letu a stanovení termínu ošetření. 

Feromony
 se šíří vzduchem a působí na vzdálenost několika stovek metrů až kilometrů. Druhově specifické pohlavní feromony samic jsou laboratorně implementovány do pryžových odparníků. Samečci jsou lákáni vůní feromonu do lapače, kde se přilepí na instalované lepové desky / utopí se v tekutině.

Lapáky jsou k dispozici v několika typech:

Lapák typ DELTA

(speciálně navržený trojúhelníkový tvar, s vkládanou lepivou základnou, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), je levnou a jednoduchou pastí pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců - zejména obalečů, zavíječů a dalších škůdců ovocných a okrasných stromů. Umísťuje se od poloviny dubna a zůstává vyvěšen na stromě až do podzimu.
Lapák se zavěsí do spodní části koruny stromu, pomocí drátěného háku, obsaženého v sadě. Do vnitřního prostoru lapáku se umístí lepové desky pro záchyt dospělců. 
V závislosti na typu monitorovaného škůdce je součástí sady lapáku odpovídající počet feromonových odparníku (podle počtů generací škůdce), s obsahem feromonového atraktantu.
Feromonový odparník se přichytí na drátěný háček nebo přilepí na lepovou desku. V průběhu monitorovaného období se vyměňují tělíska s atraktantem a po zanesení prachem a zachycenými jedinci i lepové desky.

Obsah sady: skládanka lapáku DELTA, drát k zavěšení, samostatně balený feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu, lepové desky.
Lapák sférický

(speciální tvar, s lepivou základnou, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), je levnou a jednoduchou pastí pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců některých druhů škůdců (např. makadlovky, bázlivce kukuřičného). Umísťuje se od poloviny června na pozemcích a ve sklenících, kde jsou pěstované plodiny a zůstává až do sklizně.
Lapák se zavěsí na libovolnou konstrukci do prostoru nad výsadbu. Do vnitřního prostoru lapáku se umístí feromonový atraktant. Součástí sady lapáku je feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu. Feromonový odparník se přichytí do prostoru lapáku na kancelářskou sponku. V průběhu monitorovaného období se vyměňují tělíska s atraktantem a po zanesení prachem a zachycenými jedinci lze nahradit i lepové stěny lepovými deskami.

Obsah sady: skládanka sférického lapače, motouz k zavěšení, feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu.
Lapák typ CYLINDR

(speciálně navržený lapák cylindrického tvaru, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), představuje jednoduchou a rychle sestavitelnou past. Je vyroben z robustního plastu, odolného povětrnostním podmínkám. Lze jej opakovaně používat pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců - zejména obalečů, zavíječů a dalších škůdců polních plodin, ovocných a okrasných stromů. Umísťuje se od poloviny dubna a zůstává vyvěšen až do podzimu. 
Past se skládá z několika částí. V držáku, v horní části krytu, je umístěn feromonový odparník, který láká dospělce daného škůdce.  Škůdci létají kolem feromonového odparníku, dokud nejsou vyčerpáni. Padají přes nálevku do průhledného kontejneru. Ten je naplněn roztokem mýdlové vody a používá se ke sběru hmyzu, který vletí dovnitř horní částí lapáku. Konstrukce vletového otvoru nálevky a vstupu do spodní části kontejneru účinně zabraňuje úniku zachyceného hmyzu. Hmyz se utopí v mýdlové vodě. Feromonový odparník s atraktantem se pravidelně vyměňuje podle počtu generací škůdce (každých 4 - 6 týdnů). Pro monitoring a odchyt se používá jeden lapák na ploše cca 180 m² nebo 200 metrů lineárně.

Obsah sady: plastový kontejner cylindrického tvaru, závěsný motouz, feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu.


DELTASTOP AO

Feromonový lapák - obaleč zimolezový
2 - 7 pracovních dnů od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP AP

Feromonový lapák - obaleč zahradní
2 - 7 pracovních dnů od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP AR

Feromonový lapák - obaleč růžový
2 - 7 pracovních dnů od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP CJ

Feromonový lapák - obaleč trnkový
2 - 7 pracovních dnů od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP CL

Feromonový lapák - obaleč slivoňový
2 - 7 pracovních dnů od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP CM

Feromonový lapák - obaleč východní
2 - 7 pracovních dnů od objednání
185,00 Kč s DPH

DELTASTOP CN

Feromonový lapák - obaleč hrachový
2 - 7 pracovních dnů od objednání
185,00 Kč s DPH

DELTASTOP CO

Feromonový lapák - klíněnka jírovcová
2 - 7 pracovních dnů od objednání
195,00 Kč s DPH

DELTASTOP DV

Feromonový lapák - bázlivec kukuřičný
2 - 7 pracovních dnů od objednání
210,00 Kč s DPH

DELTASTOP EA

Feromonový lapák - obaleč jednopásý
2 - 7 pracovních dnů od objednání
195,00 Kč s DPH

DELTASTOP EF

Feromonový lapák - obaleč meruňkový
2 - 7 pracovních dnů od objednání
185,00 Kč s DPH

DELTASTOP HN

Feromonový lapák - obaleč jabloňový
2 - 7 pracovních dnů od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP LB

Feromonový lapák - obaleč mramorovaný
2 - 7 pracovních dnů od objednání
185,00 Kč s DPH

DELTASTOP QP

Feromonový lapák - štítenka zhoubná
2 - 7 pracovních dnů od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP SO

Feromonový lapák - obaleč pupenový
2 - 7 pracovních dnů od objednání
185,00 Kč s DPH

Lapák CYLINDR

Samostatný lapák s cylindrickým tvarem kontejneru
SKLADEM - připraveno k odeslání
165,00 Kč s DPH

Lapák DELTA

Samostatný lapák trojúhelníkového tvaru (DELTA)
SKLADEM - připraveno k odeslání
45,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 30. týden zbývá:
00
h
:
48
m
:
00
s

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA