Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

pochmurnatka mrkvová (Psilla rosae)

pochmurnatka mrkvová
Psilla rosae

třída: hmyz (Insectařád: dvoukřídlí (Dipteračeleď: pochmurnatkovití (Psilidae)

vědecká synonyma: Chamaepsila rosae

Hostitelské spektrum
Může se vyvíjet na kulturních i plevelných rostlinách z čeledi miříkovitých. Ze zelenin preferuje mrkev a vyvíjí se také na celeru, petrželi a pastináku.
Příznaky poškození
Larvy první generace, pokud napadají mladé rostliny, způsobí, že rostliny zavadají, jejich růst je zpomalen a mohou žírem na kořenech uhynout, zejména v období sucha. Poškození kořenů na více vyvinutých rostlinách se projevuje fialovým zabarvením a později žloutnutím listů. Larvy vyžírají v kořenech chodbičky, čímž kořeny znehodnocují. Kořeny po žíru larev jsou nahořklé a snadno podléhají hnilobě. Bulvy celeru se také zabarvují do fialova.
Životní cyklus
Pochmurnatka mrkvová patří mezi dvoukřídlý hmyz. Má 2 generace v roce. Přezimuje kukla (puparium, které je slámově žluté) v půdě na poli, kde proběhl vývoj larev. K líhnutí much dochází v druhé polovině května. Samičky kladou vajíčka na rostliny nebo do půdy poblíž rostlin. Larvy po vylíhnutí nejprve ožírají postranní kořínky a od 3. vývojového stupně zažírají do kůlovitého kořenu, ve kterém vyžírají těsně pod povrchem nepravidelné chodbičky. Chodbičky i pletiva nad nimi se zabarvují do rezavožluté barvy. Od srpna se líhnou dospělci druhé generace. Larvy druhé generace poškozují kořeny po celý podzim. Larvy druhé generace se kuklí v napadeném kořeni nebo půdě. Část larev může v kořenech přezimovat a kuklí se až na jaře.
Hospodářský význam
Je významným škůdcem mrkve, ale může škodit také na celeru a petrželi.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Pochmurnatka mrkvová je špatným letcem. Do porostů naletuje z loňských ploch s porosty kořenové zeleniny. Porosty je třeba zakládat co nejdále od loňských ploch. Při zjištění poškození dodržovat 5 letý odstup v pěstování kořenové zeleniny. Likvidovat plevele a odstraňovat posklizňové zbytky a napadené kořeny.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Přikrývaní netkanými textiliemi v období před začátek letu dospělců.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava