ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

pochmurnatka mrkvová )Psilla rosae)

1-7 z 7
pochmurnatka mrkvová
Psilla rosae

třída: hmyz (Insectařád: dvoukřídlí (Dipteračeleď: pochmurnatkovití (Psilidae)

vědecká synonyma: Chamaepsila rosae

Hostitelské spektrum
Může se vyvíjet na kulturních i plevelných rostlinách z čeledi miříkovitých. Ze zelenin preferuje mrkev a vyvíjí se také na celeru, petrželi a pastináku.
Příznaky poškození
Larvy první generace, pokud napadají mladé rostliny, způsobí, že rostliny zavadají, jejich růst je zpomalen a mohou žírem na kořenech uhynout, zejména v období sucha. Poškození kořenů na více vyvinutých rostlinách se projevuje fialovým zabarvením a později žloutnutím listů. Larvy vyžírají v kořenech chodbičky, čímž kořeny znehodnocují. Kořeny po žíru larev jsou nahořklé a snadno podléhají hnilobě. Bulvy celeru se také zabarvují do fialova.
Životní cyklus
Pochmurnatka mrkvová patří mezi dvoukřídlý hmyz. Má 2 generace v roce. Přezimuje kukla (puparium, které je slámově žluté) v půdě na poli, kde proběhl vývoj larev. K líhnutí much dochází v druhé polovině května. Samičky kladou vajíčka na rostliny nebo do půdy poblíž rostlin. Larvy po vylíhnutí nejprve ožírají postranní kořínky a od 3. vývojového stupně zažírají do kůlovitého kořenu, ve kterém vyžírají těsně pod povrchem nepravidelné chodbičky. Chodbičky i pletiva nad nimi se zabarvují do rezavožluté barvy. Od srpna se líhnou dospělci druhé generace. Larvy druhé generace poškozují kořeny po celý podzim. Larvy druhé generace se kuklí v napadeném kořeni nebo půdě. Část larev může v kořenech přezimovat a kuklí se až na jaře.
Hospodářský význam
Je významným škůdcem mrkve, ale může škodit také na celeru a petrželi.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Pochmurnatka mrkvová je špatným letcem. Do porostů naletuje z loňských ploch s porosty kořenové zeleniny. Porosty je třeba zakládat co nejdále od loňských ploch. Při zjištění poškození dodržovat 5 letý odstup v pěstování kořenové zeleniny. Likvidovat plevele a odstraňovat posklizňové zbytky a napadené kořeny.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Přikrývaní netkanými textiliemi v období před začátek letu dospělců.

NeemAzal T/S 1 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
1 935,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 2,5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 699,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 080,00 Kč s DPH