Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

obaleč jablečný (Cydia pomonella)

obaleč jablečný
Cydia pomonella

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: obalečovití (Tortricidae)

vědecká synonyma: Carpocapsa splendana, Carpocapsa splendana ab. glaphyrana, Cydia pomonella simpsonii, Laspeyresia pomonella, Phalaena aeneana, Phalaena areana, Phalaena pomonella, Pyralis pomana, Tortrix pomonana

Hostitelské spektrum
Jabloň (Malus sp.), hrušeň (Pyrus sp.).
Popis druhu
Dospělý motýl má rozpětí křídel 15–22 mm. Přední křídla jsou černohnědá, více či méně pokrytá popelavými šupinkami. Na okraji je velká kovová, bronzově-černá orámovaná skvrna. Zadní křídla jsou šedohnědá. 
Vajíčko je cca 1 mm velké, mléčné stříbřitě se lesknoucí, téměř okrouhlé, ploché ve tvaru šupinky, přilepené celou plochou na plod nebo na list. 
Housenky jsou zpočátku bělavé, později růžové, s hnědou hlavou. Dosahují délky 2 cm. 
Kukla je 9-10 mm dlouhá, tmavá, s čokoládovým odstínem. 
Příznaky poškození
Housenky krátce po vylíhnutí z vajíček vnikají do plodů, nejčastěji na zastíněném místě plodu, případně v místě dotyku dvou plodů, plodu a listu, apod. Chodba v jablku vede většinou přímo do jádřince a je vyplněná trusem housenky. Po ukončení žíru housenka opouští jablko buď vstupní chodbou, nebo vykouše jinou. 
Napadené plody dozrávají předčasně. Pokud dojde k časnému poškození nebo pokud je poškozena větší část jádřince, plody opadávají. Snižuje se výnos i kvalita plodů. Housenky znehodnocují plody vzhledově i chuťově a přispívají k rozvoji skládkových chorob. 
Životní cyklus
Obaleč jablečný má v teplejších oblastech dvě generace, v chladnějších podhorských polohách pouze jednu generaci. Přezimuje ve stádiu dospělé housenky, nejčastěji v odumřelé borce kmenů a větví nebo i v půdě. Housenky se kuklí v dubnu a květnu. První motýli se líhnou při dosažení SET10,0(h) = 80 °C. V nižších teplejších oblastech (pod 250 m n. m.) se první generace škůdce vyskytuje během května až června. Motýli létají za soumraku, při teplotách nad 12 °C. Páří se, pokud teplota v 21 hod (SEČ) dosáhne alespoň 15 °C. Hromadné kladení vajíček nastává za večerů, kdy teplota v 21 hod. (SEČ) je vyšší než 17 °C. Jedna samice naklade zhruba 80–120 bílých oválných vajíček. Za 8–15 dní se líhnou housenky, které se po krátkém povrchovém žíru zavrtávají do plodů. Během cca 4 týdnů prochází housenky 5 vývojovými instary. Poté plod opouští a hledají místo ke kuklení. Druhá generace se objevuje v červenci až září. Ve vyšších polohách (nad 250 m. n. m.) se první generace vyvíjí velmi rozvlekle během května až července. Druhá generace, která bývá ve vyšších polohách jen částečně škodlivá, se vyskytuje v srpnu a září.
Hospodářský význam
Obaleč jablečný je klíčovým škůdcem jabloní, příležitostně napadá i hrušně a vlašský ořešák. Poškození při neúspěšné ochraně může dosahovat 35 % v oblastech s 1 generací a 80 % při 2 generacích škůdce.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana je založená na podpoře přirozených nepřátel, predátorů a parazitoidů (ozelenění meziřadí, biokoridory, aplikace selektivních pesticidů). Důležitá je podpora výskytu sýkor, které likvidují přezimující housenky. 
Neméně důležitá je prostorová izolace sadů (min. 100 metrů) od líhnišť motýlů, tj. od domácích zahrad, skladů ovoce, skládek beden apod.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Efektivní jsou lapací pásy z vlnité lepenky, do nichž housenky hledající úkryt zalézají. Vyvěšují se v průběhu července. Následným sběrem lapacích pásů je pak možno housenky zlikvidovat. 
Pásy se sbírají v listopadu, nesmí zůstat v sadech!
Biologická a biotechnická ochrana
Instalace feromonových odparníků Isomate C plus nebo Isomate C LR k matení samců obalečů. Princip této metody je založen v nasycení celého sadu samičím feromonem, samci následně nemohou najít skutečné samičky, nedojde k páření, samičky kladou neoplodněná vajíčka a nedojde k poškození plodů housenkami.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava