Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

lilek brambor (Solanum tuberosum)

lilek brambor
Solanum tuberosum

čeleď: lilkovité (Solanaceae)

další názvy: brambor obecný

Popis
Brambor pochází z Jižní Ameriky a do Evropy byl dovezen v 16. století. Jedné se o bylinu se svazčitými kořeny a podzemními hlízami různého tvaru, pro které je pěstována. Bohatě větvená přímá až poléhavá lodyha bývá vysoká obvykle 60–50 cm. Řapíkaté listy jsou přetrhovaně lichozpeřené a spolu s lodyhou krátce chlupaté. Květy jsou uspořádány v mnohokvětých vijanech. Koruna má bílou, růžovou nebo fialovou barvu. Plodem je kulatá bobule zelené až žlutozelené barvy. Bílá semena jsou zploštělá a mají ledvinovitý tvar. Rostlina kvete v červnu až srpnu. Původní v Jižní Americe.
Nároky na stanoviště
Mezi dobré bramborářské půdy patří zejména lehké až střední hlinitopísčité a písčitohlinité propustné půdy. Brambor má středně velké nároky na vláhu, přičemž nejvíce srážek potřebuje v období růstu hlíz. Během vzcházení a na počátku růstu preferuje sušší a teplejší počasí. Rychlým poklesem teploty na -1 až -2 °C dochází ke zmrznutí hlíz. Při pomalém ochlazování snesou hlízy teplotu až -4 °C.
Časté choroby
Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru (Streptomyces scabiei), bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (Pectobacterium atrosepticum, P. carotovorum subsp. carotovorum, Dickeya dadantii), fomová hniloba bramboru (Phoma foveata), fusariová hniloba bramboru (Fusarium solani var. coeruleum, Gibberella pulicaris, Fusarium spp.), hnědá a terčovitá skvrnitost bramboru (Alternaria spp.), plíseň bramboru (Phytophthora infestans), stříbřitost slupky bramboru (Helminthosporium solani), vločkovitost hlíz bramboru (Thanatephorus cucumeris).
Častí škůdci
Larvy kovaříkovitých (Elateridae), mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mšice (Aphididae), osenice polní (Agrotis segetum).
Zaplevelení
Mezi významné druhy zaplevelující brambory patří zejména merlíky (Chenopodium spp.), pýr plazivý (Elymus repens) a svízel přítula (Galium aparine), v menší míře také pcháč oset (Cirsium arvense) a laskavce (Amaranthus spp.).
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava