ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »


Doporučujeme ošetření proti housenkám druhé generace obaleče jablečného (Cydia pomonella) na jabloních, biologickým postřikem Lepinox® Plus, obsahující bakterii Bacillus thuringiensis » 

Tento prostředek má vysokou účinnost na housenky obalečů a zavíječů a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. Pozor, nepůsobí na dospělé motýli ani na savý hmyz.

Velké balení

1-24 z 30

Bioagens ve velkobaleních pro zemědělce, velkopěstitele do skleníkových provozů a provozovatele celoročně vytápěných skleníků. 

  • Biologické preparáty do skleníků jsou k dispozici, podle druhu, celoročně do 7 / 14 dní od objednání.
  • Velká balení parazitických hlístic jsou dostupná v období uvedeném na katalogových listech těchto produktů.
  • Dravý roztoč proti škůdcům ovocných stromů ve velkobalení je dostupný v zimním období (prosinec-březen).

APHIDEND

Parazitická mšicomorka proti mšicím ve skleníku.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 775,00 Kč s DPH

APHIPAR

Parazitická vosička proti mšicím 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 015,00 Kč s DPH

APHILIN

parazitická vosička Aphelinus abdominalis proti kyjatkám
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
4 255,00 Kč s DPH

CITRIPAR

Parazitická vosička proti červcům 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
4 015,00 Kč s DPH

CRYPTOBUG

Dravý brouk proti červcům 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
7 275,00 Kč s DPH

CRYPTOBUG-L

Dravý brouk proti červcům 1000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
3 135,00 Kč s DPH

ENERMIX

směs dvou druhů parazitických vosiček proti molicím - 3000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 775,00 Kč s DPH

EN-STRIP

Parazitická vosička proti molicím ve skleníku - 3000 ks / bal..
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 705,00 Kč s DPH

ERCAL

parazitická vosička proti molicím - 3000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 995,00 Kč s DPH

ERVIPAR

parazitická vosička Aphidius ervi proti kyjatkám
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
1 555,00 Kč s DPH
Další možnosti: Velikost balení

CHRYSOPA

Dravá larva proti více škůdcům do skleníku 1000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
2 355,00 Kč s DPH

LIMONICA

Dravý roztoč proti více škůdcům do skleníku 12 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
3 285,00 Kč s DPH

MACRO-MITE

dravý roztoč Macrocheles robustulus 50.000 ks/bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
2 475,00 Kč s DPH

MIRICAL

Dravá ploštice proti více škůdcům do skleníku 500 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 895,00 Kč s DPH

SPICAL

dravý roztoč Neoseiulus californicus 25 000 ks/bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 995,00 Kč s DPH

SPICAL PLUS

dravý roztoč Neoseiulus californicus 100 ks/bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
2 475,00 Kč s DPH

SPIDEND

dravá bejlomorka Feltiella acarisuga 250 ks/bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do 14. dní
3 575,00 Kč s DPH

SPIDEX

Dravý roztoč proti svilušce - 2000 ks / bal.
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU - k dodání do týdne
1 475,00 Kč s DPH