ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

sviluška ovocná (Panonychus ulmi)

1-3 z 3
sviluška ovocná
Panonychus ulmi

třída: pavoukovci (Arachnidařád: sametkovci (Prostigmatačeleď: sviluškovití (Tetranychidae)

Hostitelské spektrum
Jabloň (Malus sp.), hrušeň (Pyrus sp.), třešeň, švestka, meruňka, rybíz, jahodník. 
Popis druhu
Pohybliví jedinci svilušky ovocné jsou červeně zbarveni, 0,5-0,7 mm velcí. 
Přezimující vajíčka jsou jasně červená, 0,1 mm velká, cibulovitého tvaru, na vrcholu s nitkovitým výběžkem. Letní vajíčka jsou žlutozelená až sytě červená, tvarem i velikostí podobná zimním vajíčkům. 
Příznaky poškození
Pohyblivá vývojová stádia včetně dospělců poškozují sáním listy. Sání na spodní straně listů se projevuje vznikem drobných žlutavých skvrn, které postupně šednou. Okraje listových čepelí se často zvlňují. 
Životní cyklus
Sviluška ovocná přezimuje ve stádiu červených kulatých vajíček na větvích stromů. Na jaře, obvykle koncem dubna, se líhnou šestinohé larvy, vývoj probíhá přes dvě osminohé nymfy do stádia dospělce. Samičky kladou letní vajíčka na spodní stranu listů. Během roku se v závislosti na teplotách vyvíjí 5-7 generací. 
Hospodářský význam
Svilušky patří mezi polyfágní, sekundární škůdce. K jejich přemnožení přispívá vyhubení přirozených nepřátel nevhodně použitými insekticidními zásahy. Opakující se četný výskyt svilušek oslabuje stromy a je příčinou slabé násady květů.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana je opět založena na podpoře přirozených antagonistů svilušek. Důležité je vyvážené hnojení, nepřehnojovat dusíkem! Odstraňování dvouděložných plevelů do konce června, na kterých se množí sviluška chmelová a migruje na ovocné stromy.