Příjem objednávek na živé organismy až na 28. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem ke státním svátkům ve 27. týdnu a ke skutečnosti, že se dnem volna zkrátí doba na dodání a prodlouží se víkend a vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, přijímáme objednávky na BIOAGENS až na 28. týden.

sviluška ovocná (Panonychus ulmi)

sviluška ovocná
Panonychus ulmi

třída: pavoukovci (Arachnidařád: sametkovci (Prostigmatačeleď: sviluškovití (Tetranychidae)

Hostitelské spektrum
Jabloň (Malus sp.), hrušeň (Pyrus sp.), třešeň, švestka, meruňka, rybíz, jahodník. 
Popis druhu
Pohybliví jedinci svilušky ovocné jsou červeně zbarveni, 0,5-0,7 mm velcí. 
Přezimující vajíčka jsou jasně červená, 0,1 mm velká, cibulovitého tvaru, na vrcholu s nitkovitým výběžkem. Letní vajíčka jsou žlutozelená až sytě červená, tvarem i velikostí podobná zimním vajíčkům. 
Příznaky poškození
Pohyblivá vývojová stádia včetně dospělců poškozují sáním listy. Sání na spodní straně listů se projevuje vznikem drobných žlutavých skvrn, které postupně šednou. Okraje listových čepelí se často zvlňují. 
Životní cyklus
Sviluška ovocná přezimuje ve stádiu červených kulatých vajíček na větvích stromů. Na jaře, obvykle koncem dubna, se líhnou šestinohé larvy, vývoj probíhá přes dvě osminohé nymfy do stádia dospělce. Samičky kladou letní vajíčka na spodní stranu listů. Během roku se v závislosti na teplotách vyvíjí 5-7 generací. 
Hospodářský význam
Svilušky patří mezi polyfágní, sekundární škůdce. K jejich přemnožení přispívá vyhubení přirozených nepřátel nevhodně použitými insekticidními zásahy. Opakující se četný výskyt svilušek oslabuje stromy a je příčinou slabé násady květů.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana je opět založena na podpoře přirozených antagonistů svilušek. Důležité je vyvážené hnojení, nepřehnojovat dusíkem! Odstraňování dvouděložných plevelů do konce června, na kterých se množí sviluška chmelová a migruje na ovocné stromy.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava