ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

štítenka čárkovitá (Lepidosaphes ulmi)

1-5 z 5
štítenka čárkovitá
Lepidosaphes ulmi

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: štítenkovití (Diaspididae)

vědecká synonyma: Coccus linearis

Hostitelské spektrum
Jabloň (Malus sp.), hrušeň (Pyrus sp.).
Popis druhu
Štítky samiček jsou 3-4 mm dlouhé a 1,5 mm široké, mírně protáhlé, šedé až žlutohnědé. Mohou připomínat kapičku. Tělo samiček štítenky čárkovité je bělavé. 
Vajíčka jsou 0,3 mm dlouhá, oválná a bílá. 
Nymfy prvního instaru jsou 0,4 mm dlouhé, oválné a světle žlutohnědé.
Příznaky poškození
Napadené plody jsou znehodnoceny přítomností štítků, kolem kterých se vytvářejí mělké prohlubně. Při sání štítenek na stopkách dochází k retardaci růstu plodů.
Životní cyklus
Štítenka čárkovitá má pouze 1 generaci za rok. Množí se partenogeneticky, tj. bez oplození. Přezimuje ve stádiu vajíčka pod štítkem. Ve 2. polovině května se líhnou pohyblivé nymfy prvního instaru. Larvy přelézají na letorosty, kde sají. Ve výsadbě se mohou šířit i pasivně větrem. Krátce po přisání vytvářejí štítek, pod kterým dokončují vývoj a mění se v dospělce. Koncem srpna a v září kladou samičky pod štítek asi 80 vajíček. Potom samičky hynou.
Hospodářský význam
Méně významný, spíše lokální škůdce. K rozmnožení dochází používáním pro parazitoidy a predátory toxických přípravků.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana spočívá v podpoře přirozených predátorů a používání selektivních přípravků.

NeemAzal T/S 1 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
1 935,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 2,5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 699,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 080,00 Kč s DPH