Kategorie

Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

štítenka čárkovitá (Lepidosaphes ulmi)

štítenka čárkovitá
Lepidosaphes ulmi

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: štítenkovití (Diaspididae)

vědecká synonyma: Coccus linearis

Hostitelské spektrum
Jabloň (Malus sp.), hrušeň (Pyrus sp.).
Popis druhu
Štítky samiček jsou 3-4 mm dlouhé a 1,5 mm široké, mírně protáhlé, šedé až žlutohnědé. Mohou připomínat kapičku. Tělo samiček štítenky čárkovité je bělavé. 
Vajíčka jsou 0,3 mm dlouhá, oválná a bílá. 
Nymfy prvního instaru jsou 0,4 mm dlouhé, oválné a světle žlutohnědé.
Příznaky poškození
Napadené plody jsou znehodnoceny přítomností štítků, kolem kterých se vytvářejí mělké prohlubně. Při sání štítenek na stopkách dochází k retardaci růstu plodů.
Životní cyklus
Štítenka čárkovitá má pouze 1 generaci za rok. Množí se partenogeneticky, tj. bez oplození. Přezimuje ve stádiu vajíčka pod štítkem. Ve 2. polovině května se líhnou pohyblivé nymfy prvního instaru. Larvy přelézají na letorosty, kde sají. Ve výsadbě se mohou šířit i pasivně větrem. Krátce po přisání vytvářejí štítek, pod kterým dokončují vývoj a mění se v dospělce. Koncem srpna a v září kladou samičky pod štítek asi 80 vajíček. Potom samičky hynou.
Hospodářský význam
Méně významný, spíše lokální škůdce. K rozmnožení dochází používáním pro parazitoidy a predátory toxických přípravků.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana spočívá v podpoře přirozených predátorů a používání selektivních přípravků.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava