ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

píďalka různorožec trnkový (Boarmia rhomboidaria)

1-10 z 10
různorožec trnkový
Peribatodes rhomboidarius

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: píďalkovití (Geometridae)

vědecká synonyma: Boarmia rhomboidaria, Peribatodes gemmarius, Peribatodes rhomboidarius

Hostitelské spektrum
Polyfágní druh žijící nejen na révě vinné, ale i na mnoha druzích ovocných a okrasných dřevin a bylin.
Popis druhu
Motýl má rozpětí křídel 30-38 mm. Přední křídlo 15-20 mm, šedohnědé s hnědočernými zubatými příčkami, středním stínem a bílou vlnovkou na vnitřní straně tmavě lemovanou. Na předním a zadním křídle čárkovitá střední skvrna. Dospělé housenky jsou 4-5 cm dlouhé, 2,5–3 mm široké se 3 páry pravých hrudních končetin a 2 páry pošinek na konci těla. 
Vajíčka nelze obvykle na révě nalézt.
Housenky jsou lysé, dlouze válcovité, nejčastěji hnědé nebo šedohnědé s tmavšími pruhy, ale i zelené, pohybují se typickým píďalkovitým způsobem tak, že při lezení přisunují zadní pošinky až k hrudním nohám, čímž dochází k typickému podkovovitému prohnutí těla. Vztyčené housenky připomínají zdřevnatělé úponky révy.  
Kukla je tmavohnědá, lesklá, podélně zašpičatělá. 
Možnost záměny druhu
Housenky různorožce se na rozdíl od housenek osenic přes den nalézají na keřích révy na tažních v blízkosti oček nebo na drátěnce, ale očka ožírají pouze v noci. 
Housenky osenic způsobují částečně podobné poškození oček, na rozdíl od různorožce však vylézají až po setmění z půdy do keřů po kmíncích, sloupcích a kotvících drátech. Nejpozději za úsvitu slézají dolů a opět se ukrývají v půdě v blízkosti keřů. 
Poškození osenicemi se liší, očka jsou ožrána zhora celá, včetně obalových šupin. Žír jde i na sousedících očcích na jednom tažni různě hluboko. Některá očka jsou sežrána jen z horní čtvrtiny či třetiny, některá z poloviny nebo i 90 %. Housenky osenic žerou i již vyrašené letorosty. 
Poškození srnčí zvěří se rovněž liší od poškození různorožcem, srnčí zvěř ukusuje celá očka. 
Příznaky poškození
V rašících očkách jsou různě hluboké (až 1 cm) a lžičkovitě vyžrané otvory (tunelování oček) o průměru cca 2–2,5 mm, nebo jsou očka zcela sežrána, ale nikdy i s obalovými šupinami. Po vyrašení mohou také být okousány okraje mladých listů nebo sežrány celé listy. V noci je možné najít typické housenky píďalek s třemi páry pravých noh na hrudi a dvěma páry tzv. pošinek na konci těla. Přesto, že se housenky ve dne ukrývají na keřích révy, případně na drátech drátěnky, není snadné je najít pro mimořádně dobré krycí zbarvení a tvar těla připomínající zdřevnatělé úponky révy nebo drátky. Housenky lze zjistit i lehkým poklepem na drátěnku, protože část housenek po vyrušení se poté spouští na vláknu k zemi.
Životní cyklus
Škůdce má ve vinohradnických oblastech 2 generace. 
Přezimují housenky 2.–3. instaru, které jsou asi 1–3 cm dlouhé. Housenky přezimují na kmíncích révy, sloupcích vedení a na půdě. Na jaře ve stadiu nalévání oček až vlny začínají housenky vyžírat očka. Po dospělostním žíru, který trvá přibližně 1–2 týdny, spřádá housenka vlákno, po kterém se spouští k zemi, aby se v půdě zakuklila.  
Po třech týdnech se líhne motýl, který klade vajíčka na rostliny v podrostu a okolí. Motýli první generace létají od konce května do konce června, motýli 2. generace od poloviny srpna do října. Druhá generace bývá hojnější. Z vajíček motýlů 2. generace se na podzim líhnou housenky, které přezimují v prasklinách borky a v podobných úkrytech. Na jaře začíná aktivita housenek na začátku rašení révy. Housenky 1. (přezimující) generace se vyskytují od října do března až dubna, housenky 2. generace od 2. poloviny července do srpna. 
V létě různorožec nepůsobí škody.
Hospodářský význam
Škůdce se ve škodlivém množství vyskytuje spíš lokálně. Na těchto lokalitách housenky časně na jaře, po přezimování, vykusují typicky rašící očka a mohou poškodit a někdy i zničit většinu oček. Později housenky okusují letorosty a listy a způsobují poškození vinic, jež vyžaduje ochranu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Ochrana a podpora přirozených nepřátel. Kuklící se housenky a kukly na povrchu půdy účinně likvidují nespecifičtí predátoři, jako například střevlíci, drabčíci aj. 
Různorožec trnkový má obdobné spektrum parazitů a predátorů jako jiné druhy píďalek a motýlů.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Sběr a mechanické zničení housenek (způsob využitelný pouze u drobných vinařů s malou výměrou vinic). Sběr však musí být prováděn pravidelně a opakovaně.
Biologická a biotechnická ochrana
Použití biologických přípravků na bázi Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, případně přípravků na bázi Azadirachta indica
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
Ošetření povolenými přípravky na ochranu rostlin se provádí na základě monitorování výskytu housenek ve vinicích v oblastech pravidelných výskytů. Ošetření je možné provést ve dne. V případě potřeby je třeba opakovat. 
Ošetření je indikováno při zjištění škodlivého výskytu, tj. 1 a více housenek různorožce na 1 keř. V případě ošetření proti 2. generaci škůdce dle signalizace pomocí feromonových lapáků je třeba provést ošetření buď biologickými přípravky, nebo ekologicky přijatelnými přípravky při dodržení ochranné lhůty nebo po sklizni.

Různorožec trnkový Housenka Různorožce trnkového - mimikry

NeemAzal T/S 5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 080,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 1 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
1 935,00 Kč s DPH

NeemAzal T/S 2,5 l

Postřikový insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 699,00 Kč s DPH