Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

padlí řepy (Erysiphe betae)

padlí řepy
Erysiphe betae

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

další názvy: padlí řepné

vědecká synonyma: Microsphaeria betae

Hostitelské spektrum
Patogen napadá řepu, méně často merlíky, hospodářsky významně především cukrovku.
Příznaky napadení
Listy řepy jsou pokryty charakteristickým bílým povlakem mycelia, na němž se na konidioforech tvoří konidie. V důsledku poškození buněk epidermis se postižené části zbarvují šedobíle.
Životní cyklus
Choroba většinou nastupuje koncem července a může se šířit až do září. Z počátku jsou padlím napadeny jen jednotlivé rostliny, ale za příznivých povětrnostních podmínek - vyšší teplota (20–25 °C) a vhodná relativní vlhkost vzduchu se může velmi rychle rozšířit na celý porost. Přitom hrají důležitou roli rozdíly teplot mezi chladnějšími nocemi a teplými dny (rozdíl asi 15 °C), které jsou optimální pro rozvoj epidemie. Silné rozšíření padlí cukrovky hrozí, pokud trvá teplé a sušší počasí v letních měsících. 
Hospodářský význam
Padlí řepy se vyskytuje na porostech cukrovky ve většině oblastí pěstování. Choroba nastupuje zpravidla koncem července a může se šířit až do září. Škodlivost se projevuje jak na úbytku výnosu (asi 10–20 %), tak na nižší cukernatosti (asi o 2–3 %). 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Preventivní ochrana je stejná jako pro Cbeticola. Především je třeba zajistit likvidaci posklizňových zbytků a plevelných řep a vyběhlic. Je možné také využít méně citlivých odrůd. Významná je harmonická výživa, zejména nepřehnojovat dusíkem.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí zejména při časném výskytu (červenec) a trvajícím vhodném počasí pro šíření. Ošetřovat nejpozději do konce srpna.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava