Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Rádi bychom upozornili na probíhající žír housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech - který aktuálně decimuje keře po celém území ČR. Na keřích lze nalézt housenky různých stádií od 1 cm až po 3 cm, ojediněle i ve fázi kukly. Housenky se drží uvnitř keře, je tedy třeba keře prohlížet velmi pečlivě. V případě nálezu je třeba ihned zakročit a provést postřik. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata.

Dostupnost

Kumulus WG 25 kg

Fungicidní a akaricidní přípravek
2 655,00 Kč s DPH
Dostupnost: NA DOTAZ - k dispozici do 2 - 7 pracovních dní
: Přidat do košíku

KUMULUS WG 25 kg - Postřikový fungicidní a akaricidní přípravek k ochraně révy vinné, ovocných stromů, zeleniny, chmele, obilnin a okrasných rostlin.

 

Ochrana
U P O Z O R N Ě N Í ! - Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

 
 

Popis


Působení: Akaricid a sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností

 

 

 

Ochrana


Proti:
 Padlí révy , Moniliová spála, Padlí jabloně, Padlí, Vlnovníkovci (plstnatost), Svilušky, Hálčivci (kadeřavost)
Oblast použití: Réva vinná, Jádroviny, Peckoviny, Drobné ovoce, Plodová zelenina, Okrasné rostliny

 


Použití
Dávka: v závislosti na ošetřované rostlině
Ochranná lhůta: v závislosti na ošetřované rostlině 3 -42 dní

 

 

Balení


Skladovatelnost: 3 roky při teplotě 5 - 30°C
Druh balení: velkobalení 25 kg, PE pytel ve vodě dispergovatelné granule

 

 

Balení


Termín aplikace: vegetační období, preventivně nebo na počátku výskytu choroby nebo škůdce. Neošetřujte při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách.
K dodání: celoročně

 

 

Kategorie uživatelů


Kategorie uživatelů: profesionální uživatelé
Prodej: na základě předložení osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin II. nebo III. stupně VZOR OSVĚDČENÍ

 

 

 

 

Registrované použití přípravku:

 • Cukrovka: padlí řepné: 6 kg/ha, do 31. 8.
 • Pšenice: braničnatky, padlí travní: 0,6 % (60 g/10 l vody) *, od posledního listu, do mléčné zralosti
 • Ječmen, žito: padlí travní: 0,6 % (60 g/10 l vody) *, od konce odnožování, do vývinu posledního listu
 • Jahodník: padlí jahodníkové: 0,6 – 0,8 % (60 – 80 g/10 l vody) *, před rozkvětem, po sklizni
 • Okrasné rostliny: padlí: 0,3 – 0,5 % (30 – 50 g/10 l vody) 
 • Trávy semenné porosty: braničnatky na travách: 2 kg/ha 
 • Dub: padlí dubové: 0,3 – 0,4 % (30 – 40 g/10 l vody) **
 • Rajče: padlí rajčatové: 0,2 – 0,3 % (20 – 30 g/10 l vody) **, OL 3
 • Broskvoň: padlí broskvoňové: 0,3 – 0,5 % (30 – 50 g/10 l vody) ***, OL 3
 • Réva vinná: hálčivec révový, vlnovník révový: 1,5 – 2,0 % (150 – 200 g/10 l vody) **, při rašení, nejpozději po vyrašení
 • Réva vinná - hrozny stolní: padlí révové: 0,3 % (30 g/10 l vody) ***, OL 3
 • Réva vinná - hrozny moštové: padlí révové: 0,3 % (30 g/10 l vody) ***, OL 42
 • Mrkev, petržel: padlí miříkovitých: 0,6 % (60 g/10 l vody) *, OL 3
 • Jabloň: padlí jabloňové: 0,45 – 1 % (45 – 100 g/10 l vody) ***, OL 3
 • Zelenina tykvovitá: padlí 0,6 % (60 g/10 l vody) **, OL 3
 • Okurka: padlí: 0,6 % (60 g/10 l vody) *, OL 3
 • Chmel otáčivý: padlí chmelové: 10 – 14 kg/ha, OL 7  

* Platí pro 5 l postřikové kapaliny na 100 m2.
** Platí pro 10 l postřikové kapaliny na 100 m2.
*** Platí pro 10 l postřikové kapaliny na 100 m2.

Pokud snižujeme při rosení dávku postřikové kapaliny v rámci doporučeného rozmezí (3 – 10 l/100 m2), zvyšujeme úměrně koncentraci tak, aby byla zachována dávka přípravku na jednotku plochy.

Dobrá účinnost je při teplotě nad 15 °C, fytotoxicita při vysokých letních teplotách.

 
 
Obchodní název přípravku KUMULUS WG
Evidenční číslo přípravku v ČR 4098-0D/5
Název účinné látky Síra (Sulphur) 80 %
Biologická funkce přípravku Akaricid, Fungicid
Formulace Ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Aplikace Aplikuje se preventivně nebo na počátku výskytu choroby nebo škůdce. Neošetřujte při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách.
Kompatibilita Přípravek je mísitelný s pomocnými prostředky (AqaVitrin K, VitiSan), s insekticidy na bázi B. thuringiensis a s přípravkem Neem Azal. S přípravkem PREV-B2 je omezeně mísitelný. Není mísitelný s pomocným prostředkem Myco-Sin
Oblast využití Padlí révy , Moniliová spála, Padlí jabloně, Padlí, Vlnovníkovci (plstnatost), Svilušky, Hálčivci (kadeřavost)
Oblasti působení Réva vinná, Jádroviny, Peckoviny, Drobné ovoce, Plodová zelenina, Okrasné rostliny

Související produkty

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA