ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)

1-12 z 12

 

padlí jabloně
Podosphaera leucotricha (teleom.) - Oidium farinosum (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

další názvy: padlí jabloňové

vědecká synonyma: Sphaerotheca leucotricha (teleom.), Albugo leucotricha, Oidium mespili, Sphaerotheca leucotricha, Sphaerotheca mali

Hostitelské spektrum
Jabloň (Malus sp.), omezeně hrušeň (Pyrus communis L.).
Popis patogenu
Padlí jabloně je známo většinou jen ve svém konidiovém stadiu (Oidium farinosum Cooke). Mycelium je přehrádkované, tvoří bílé povlaky na napadených částech a do hostitelských buněk vniká haustoriemi. 
Konidie jsou jednobuněčné, elipsovitého tvaru. Kleistotecia (plodničky) se vytvářejí na napadených výhoncích, větvičkách nebo na řapících listů, ve skupinách, velmi zřídka na listech. Přívěsná vlákna jsou dvojí: apikální jsou dvakrát až pětkrát delší než průměr plodničky a jsou nevětvená, bazální jsou velmi krátká jednoduchá přívěsná vlákna. V plodničce vzniká jediné vřecko, ve kterém je osm askospor.
Příznaky napadení
Onemocnění se projevuje jako bílé moučnaté povlaky na letorostech, listových růžicích, listech i květech. Infikované listy se podélně kornoutovitě svinují, květy jsou zmenšené, morfologicky pozměněné, korunní i kališní lístky jsou ztlustlé, dochází ke srůstu tyčinek, pyl ztrácí klíčivost. Napadené výhony s listy redukují růst, později se zabarvují do šedohněda a zasychají. Po zaschnutí vrcholových částí výhonů mohou z nižších pupenů prorůstat nové výhony (metlovitost). Na plodech se objevuje typická síťovitá rzivost. Silně napadené stromy jsou celkově oslabené, mají krátké přírůstky i nižší násadu plodů. 
Jednotlivé odrůdy jabloní se výrazně liší v citlivosti k padlí. Mezi nejcitlivější patří např. odrůda Idared, Jonathan. Mezi náchylnými odrůdami k padlí jsou i odrůdy rezistentní ke strupovitosti jabloně, například Ametyst, Florina, Melodie, Orion, Sirius a další. 
Možnost záměny
Choroba vyvolává typické příznaky, které nejsou s jinými chorobami zaměnitelné. 
Životní cyklus
Padlí přezimuje jako mycelium v pupenech infikovaných během předchozí vegetační sezóny. Listy, květy a výhony vyrostlé z těchto pupenů bývají silně napadeny již při rašení. Na povlacích mycelia se tvoří konidie, které během vegetace způsobují sekundární infekce mladých listů, výhonů a plodů. Teplé a suché počasí napomáhá rozvoji choroby. Kleistothecia s askosporami, která se vytvářejí koncem léta, nemají význam pro přezimování patogena ani pro vznik infekcí.
Hospodářský význam
Padlí může způsobovat významné hospodářské škody u citlivých odrůd jabloní a také u školkařského materiálu. Napadené letorosty zasychají, mají malé přírůstky, redukuje se květní násada, celý strom po několikaletém napadení chřadne. Napadením květních pupenů se snižuje plodnost. Na plodech napadených padlím se onemocnění projevuje síťovitou rzivostí, což snižuje jejich prodejní kvalitu. 
Padlí škodí i nepřímo tím, že po napadení a zaschnutí větviček raší ze spících oček nové výhony a toto dřevo špatně vyzrává, prodlužuje se vegetační doba a strom může být snadněji poškozen mrazem nebo jinými chorobami.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Významným preventivním opatřením je výběr vhodného stanoviště a výběr odolné odrůdy k padlí. K opatřením snižujícím sílu infekčního zdroje patří mechanické odstraňování primárně napadených letorostů nebo listových růžic, které je však velmi náročné na pracovní síly. 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Mechanické odstraňování napadených letorostů nebo listových i květních růžic během celé vegetace. Jedná se však o ekonomicky a pracovně nákladné opatření, které je i problematicky realizovatelné ve větších produkčních plochách.
Biologická a biotechnická ochrana
     Dostatečně účinná biologická ochrana založená na přípravcích obsahujících vhodné bioagens není v současné chvíli k dispozici. Alternativně lze využít (zejména v systémech ekologické produkce ovoce) některé pomocné přípravky na podporu zdravotního stavu rostlin založené např. na bázi výtažku z mořských řas, rostlinných olejů apod.
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
U citlivých odrůd preventivní použití fungicidů od fenofáze BBCH 55 (zelené ouško) v týdenním až 10 denním intervalu do poloviny července, pozdější vznik a rozšiřování padlí je již méně hospodářsky škodlivé. Do postřikové kapaliny je možno přidat smáčedlo.
Příznaky Padlí jabloňového Padlí jabloňové Příznaky Padlí na plodu Padlí jabloňové

VitiSan 25 kg

Kontaktní fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
3 550,00 Kč s DPH

VitiSan 1 kg

Kontaktní fungicid
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
310,00 Kč s DPH

Sulfurus 10 kg

Kontaktní fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
1 090,00 Kč s DPH

Kumulus WG 25 kg

Fungicidní a akaricidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 675,00 Kč s DPH