ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

mšice slívová (Brachycaudus helichrysi)

1-2 z 2
mšice slívová
Brachycaudus helichrysi

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: mšicovití (Aphididae)

vědecká synonyma: Anuraphis helichrysi, Aphis helichrysi, Aphis myosotidis

Hostitelské spektrum
Mšice slívová
Primární hostitel: různé druhy rodu Prunus.
Sekundární hostitel: především zástupci čeledě hvězdnicovitých (Asteraceae), ale i brutnákovité (Boraginaceae). Z hospodářsky významných rostlin: slunečnice a lilek brambor, dále okrasné rostliny (např. zástupce rodů AmberboaArgyranthemumDahliaChrysanthemum morifoliumMyosotisPyrethrumSenecioTagetes) a plevelné rostliny.
Popis druhu
Bezkřídlá živorodá samice je 1,6–2,0 mm velká, zelená až okrově žlutá, oválná s krátkými tykadly. Sifunkuli jsou velmi krátké a tlusté. 
Okřídlené samičky mají tmavou hlavu a hruď, tykadla dlouhá téměř jako tělo, sifunkuli jsou krátké a tlusté, na zadečku je charakteristická tmavá skvrna.
Možnost záměny druhu
Snadno se mohou zaměnit jednotlivé druhy mšic. Na slunečnici škodí také mšice maková (Aphis fabae). S jinými škůdci je záměna málo pravděpodobná.
Příznaky poškození
Typickým příznakem poškození slunečnice jsou vzpřímené listy, které jsou deformované a nahloučené. Později žloutnou. Květy mohou být deformované a nedokonale vyvinuté. 
Životní cyklus
Dicyklická mšice střídající primárního (zimního) a sekundárního (letního hostitele). U mšice slívové přezimuje vajíčko u báze pupenů na zimních hostitelích. Zpočátku jsou zelená, později tmavá až černá. Na stromech (slívách a švestkách) na jaře vytváří rozsáhlé kolonie a může stromy silně poškodit. Od května přelétává na letní hostitele.V průběhu léta a podzimu zde vytvoří několik generací v závislosti na počasí. Celé vegetační období se množí živorodě a bez oplození (partenogeneticky). Jejich vývoj je velmi rychlý, mají během roku 10 i více generací. Zejména v červnu se dokáží silně přemnožit, později jejich početnost klesá. 
Teplé a vlhké počasí podporuje výskyt, opakované přívalové srážky výskyt mšic významně snižují. Intenzivní výskyt za suchého a teplého počasí.
Hospodářský význam
Patří k nejvýznamnějším škůdcům. Slunečnice je poškozována zejména od vzcházení do fáze rozpoznatelného květního poupěte tj. v květnu a v červnu. Později je význam mšic výrazně menší. Silné napadení mšicemi podporuje zvýšený výskyt houbových chorob.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Specifická prevence proti výskytu mšic není vypracována. 
Přirozenými nepřáteli jsou slunéčka, larvy pestřenek a zlatooček, parazitoidní blanokřídlí, entomopatogenní houby aj.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se doporučuje provádět v období od vzcházení do fáze rozpoznatelného květního poupěte jen při dosažení prahu škodlivosti. Později se ošetřuje pouze v případě výskytu několika set mšic na rostlinu.  
Mezi jednotlivými pěstovanými hybridy slunečnice jsou velké rozdíly v citlivosti na sání mšic. Některé hybridy jsou poškozovány podstatně méně než jiné. Ochrana musí být provedena na počátku výskytu mšic. V případě silného náletu je nutné opakování postřiku. 
Při aplikaci v době kvetení porostu je nutné podřídit výběr přípravku požadavkům na jeho bezpečnost pro včely.