Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

mšice bezová (Aphis sambuci)

mšice bezová
Aphis sambuci

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: mšicovití (Aphididae)

vědecká synonyma: Aphis buxtoni, Aphis davisiana, Aphis exual, Aphis picta, Aphis sambucaria, Aphis sambucifoliae, Aphis sambucina, Aphis wilsoni

Hostitelské spektrum
Dicyklická. Prokázána na 51 druzích rostlin. Zimní hostitel: bezy (Sambucus spp.) Letní hostitelé: řepa, šeřík, šťovík, kopřiva, silenka aj.
Popis druhu
Délka těla 1,9-3,8 mm, zbarvení hnědé až tmavě modro-zelené s voskovým popraškem.
Možnost záměny druhu
Na bezech (Sambucus spp.) se snadno mohou zaměnit s Aphis horii či Myzus persicae aj. Na řepě (Beta spp.) je spektrum zaměnitelných mšic větší, zde jsou významné zaměnitelné polyfágní druhy Aphis fabaeAphis gossypiiAulacorthum solaniBrachycaudus helichrysiMyzus persicae nebo Rhopalosiphoninus latysiphon.
Příznaky poškození
Škody sáním, mšice žijí ve velmi početných koloniích. Bezy potom mohou reagovat nižší produkcí květů. Mšice jsou dobře přizpůsobeny městskému prostředí, a lze je často nalézt na mladých výhoncích keřů na kraji parkovišť, silnic a ruderálních plochách. Aphis sambuci obsahuje toxické sloučeniny, proto někteří predátoři např. slunéčko sedmitečné mají tendenci se jí vyhnout.
Životní cyklus
Přezimuje vajíčky, která jsou kladena do paždí pupenů a trhlin kůry nejčastěji černého bezu (Sambucus nigra). Třetí generace po vylíhnutí je již okřídlená a přelétá na letní hostitele. Anholocyklické kmeny zde mohou přezimovat na kořenech, tím nemusí docházet ke střídání hostitelů. Vývoj samců je vázán pouze na letní hostitelské rostliny.
Hospodářský význam
Důležitý škůdce zejména černého bezu, příležitostně také řepy. Podílí se na přenosu nejméně 6 rostlinných virů.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava