Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

lalokonosec libečkový (Otiorhynchus ligustici)

lalokonosec libečkový
Otiorhynchus ligustici 

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleoptera)čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Aramnichus hormuzachii, Aramnichus ligustici, Cryphiphorus ligustici, Curculio collaris, Curculio levistici, Curculio monopterus, Curculio muelleri, Curculio rugosus, Liophloeus brucki, Otiorhynchus agnatus, Otiorhynchus ligustici ligustici

Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. Z hospodářsky významných rostlin především: řepa, vojtěška, jetel, chmel, dále okrasné rostliny.
Popis druhu
Brouk o velikosti 10–14 mm, tělo hustě a poměrně rovnoměrně pokryto šedožlutými šupinkami. Původní černá barva je zpravidla druhotně změněna podle barvy půdy. Tykadla lomená. Nosec je delší než hlava na konci rozšířený, štít je 2× širší než dlouhý. Krovky jsou široce oválné, srostlé, klenuté, s podélnými rýhami. Není schopen letu. Přední a prostřední stehna s drobným zoubkem, stehna zadních končetin bez zoubku. 
Vajíčka jsou oválná v průměru 0,7–0,9 mm světle žluté barvy. Po několika dnech se zbarvují oranžově.
Žlutobílá larva je prohnutá, masitá, bez nohou (apodní) s hnědožlutou hlavou s dobře vyvinutými kusadly.
Kukla je volná s pohyblivými tělními přívěsky, tj. základy pohybových orgánů, noh a tykadel, žlutobílá. Tvarem připomíná dospělého brouka.
Možnost záměny druhu
Záměna možná s dalšími druhy lalokonosců - lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus), lalokonosec vejčitý (Oovatus), Otiorhynchus rugosostriatus, lalokonosec drsný (Oraucus).
Příznaky poškození
Listy okousané nepravidelnými požerky a okrajové výkusy. Nadzemní části vzcházejících nebo mladých rostlinek částečně nebo zcela zničeny žírem.
Životní cyklus
Vývoj je dvou i tříletý. Přezimují brouci i larvy obvykle v prostu vojtěšky. Na jaře začínají úživný žír na vojtěšce, pak se stěhují na mladé porosty řepy i jiné rostliny. Po skončení úživného žíru se vracejí zpět do vojtěšek, kde samičky kladou do půdy k rostlinám vojtěšky vajíčka. Larvy se vyvíjejí na kořenech vojtěšky. Škůdce se množí partenogeneticky.
Hospodářský význam
Škody nejsou hospodářsky významné.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.
Přirození nepřátelé jsou zejména bažanti a koroptve, z hmyzu především draví brouci z čeledi střevlíkovití (Carabidae), některé druhy mršníků (Histeridae) a drabčíků (Staphylinidae). Z cizopasných hub se jedná o druhy Beuaveria globulifera a Isaria farinosa.
Chemická ochrana rostlin
Při překročení prahu škodlivosti.
Zanedbání ochranných opatření
Při zanedbání ošetření může docházet k nárůstu populace škůdce.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava