ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »
UKONČENÍ PRODEJE MALÝCH (ZAHRÁDKÁŘSKÝCH) BALENÍ BIOAGENS DO SKLENÍKŮ

S odcházejícím létem končí sezóna zahradních skleníků. Upozorňujeme na závěr prodeje malobalení parazitických vosiček a dravých roztočů proti škůdcům. 
Poslední objednávky přijímáme do pátku 25. 9. 2020. Dodání proběhne v následujícím (40.) týdnu.

květilka všežravá (Delia florilega)

1-1 z 1
květilka všežravá
Delia florilega

třída: hmyz (Insectařád: dvoukřídlí (Diptera)čeleď: květilkovití (Anthomyiidae)

vědecká synonyma: Hylemya florilega

Hostitelské spektrum
Brukvovité rostliny.
Popis druhu
Dospělci jsou šedě zbarveni, 4-6 mm dlouzí. Mají hnědé nohy a úzký zadeček s hnědavou podélnou páskou.
Vajíčka jsou leskle bílá, cca 1 mm dlouhá a 0,3 mm široká. 
Larva je bílá, průhledná, 6-8 mm dlouhá, vzadu nejširší. 
Kukly hnědé, soudečkovité.
Možnost záměny druhu
Záměna možná s jiným podobným dvoukřídlým hmyzem.
Příznaky poškození
Mladé rostliny po poškození larvami zavadají, odumírají, starší rostliny zpomalují růst (nevytvářejí hlávky), při silném napadení hynou. V kořenech jsou nápadné chodbičky, v nich žlutobílé, beznohé, bezhlavé larvy do 1 cm délky. Larvy květilky všežravé poškozují vzcházející a mladé rostliny, vyžírají v děložních lístcích dírky a chodbičky, později napadají kořenový krček, první pravé lístky i srdéčka. Rostliny krní, zahnívají a odumírají.
Životní cyklus
Květilka všežravá má u nás 3 generace. Dospělci 1. generace létají koncem dubna a začátkem května, 2. generace v červnu a červenci a 3. generace v září a říjnu. Vajíčka samice kladou na půdu blízko živných rostlin. Larvy se ihned po vylíhnutí vžírají do děložních lístků. Kuklí se v půdě.
Hospodářský význam
Nejškodlivějším druhem je květilka zelná, která způsobuje hospodářsky významné škody na všech druzích brukvovité zeleniny. Škodlivost květilky zelné na brukvovité zelenině vzrůstá v důsledku namnožování na ozimé řepce. Dále škodí květilka všežravá zejména na kedlubnu, kadeřávku, brokolici a ředkvi. Ke škodám působeným předchozími dvěma druhy se někdy připojují škody způsobené květilkou ředkvovou a květilkou kořenovou. Při teplém podzimu vzrůstají škody působené květilkami zejména na čínském zelí a růžičkové kapustě. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
  • včasné zaorávky posklizňových zbytků brukvovité zeleniny;
  • izolační vzdálenosti od ozimé řepky;
  • bezplevelnost pozemků. 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Výskyt omezují netkané textilie. 
Chemická ochrana rostlin
Ochrana proti květilkám zahrnuje insekticidní moření, aplikace granulátů při výsadbě, nebo aplikaci insekticidů zálivkou. Optimální termín ošetření je v době maxima líhnutí larev z vajíček, tj. přibližně za 5–10 dnů po prvním hromadném výskytu dospělců ve žlutých miskách. Pro ochranu lze použít pesticidy registrované proti květilkám, případně proti žravým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny.