ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

křísek zelenavý (Empoasca vitis)

1-1 z 1
křísek zelenavý
Empoasca vitis

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: křískovití (Cicadellidae)

další názvy: pidikřísek zelenavý

vědecká synonyma: Empoasca flavescens, Chlorita flavescens

Hostitelské spektrum
Ovocné a jiné listnaté dřeviny.
Popis druhu
Dospělci mají protáhlé štíhlé tělo, 3,5–4 mm dlouhé, žlutozelené. Hlava je dopředu úhlovitě povytažená a je širší než přední část hrudi. Průsvitné krovky přesahují svou délkou zadeček.
Příznaky poškození
Na líci listů ovocných stromů, hlavně jabloní, bělavě žluté skvrnky. Nejprve se objevují kolem hlavní žilky, později po celé listové ploše.
Možnost záměny poškození
Podobně na jabloních a třešních škodí křísek bělostný (Cicadella stellulata) a na jabloních a peckovinách křísek šípkový (Typhlocyba rosae).
Životní cyklus
Dospělci i larvy a nymfy sají na spodní straně listů od července do podzimu. Do roka se vyvine několik od sebe nezřetelně oddělených pokolení. Biologie kříska zelenavého není dostatečně prozkoumána. 
Hospodářský význam
Při silném napadení ovoce špatně vyzrává. Po několik let za sebou opakované napadení ve větší intenzitě způsobuje oslabení dřevin a snížení ročních přírůstků.
Provádění ochranných opatření
Chemická ochrana rostlin
Ošetřuje se v případě škodlivého výskytu křísků. Ošetření se podle potřeby opakuje.