hrách setý (Pisum sativum)

hrách setý
Pisum sativum

čeleď: bobovité (Fabaceae)

vědecká synonyma: Pisum arvense, P. commune

Popis
Hrách patří mezi jednoleté byliny. Lodyha je přímá, vystoupavá nebo popínavá a často bývá ojíněná. Listy se skládají z 1–3 párů vejčitých až podlouhlých lístků a jsou zakončeny větvenou úponkou. Velké objímavé palisty dosahují délky obvykle 3–7 cm. Stopky květenství jsou delší než palisty a samotné květenství se skládá z 1–3(–4) nevonných květů. Až 32 mm dlouhá koruna má bílou, narůžovělou, namodralou barvu nebo je vícebarevná (z různých odstínů fialové). Podlouhlé lusky obsahují obvykle 3–10 kulovitých semen, která mají 4–10 mm v průměru. Hrách kvete od června do srpna.
Nároky na stanoviště
Pěstování hrachu vyhovují mírné polohy se středně intenzivními srážkami. Z hlediska půd jsou vhodné středně těžké hlinité, písčitohlinité a hlinitopísčité půdy s dostatkem vápníku a fosforu, zatímco půdy velmi lehké či těžké, zamokřené a kyselé jsou pro hrách nevhodné. Neutrální až mírně kyselá půdní reakce je důležitá pro dobrou funkci hlízkových bakterií.
Časté choroby
Bílá hniloba hrachu (Sclerotinia sclerotiorum), choroby klíčních rostlin hrachu, mykosferelová hnědá strupovitost hrachu (Mycosphaerella pinodes), padlí hrachu (Erysiphe pisi), plíseň hrachu (Peronospora pisi), rzivost hrachu (Uromyces pisi), šedá plísňovitost hrachu (Botryotinia fuckeliana).
Častí škůdci
Kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum), listopasi (Sitona spp.), obaleč hrachový (Cydia nigricana), plodomorka hrachová (Contarinia pisi), třásněnka hrachová (Kakothrips pisivorus), zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum).
Zaplevelení
V porostech hrachu se vyskytují zejména jednoleté plevele, mezi které patří např. ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), laskavce (Amaranthus spp.), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), merlíky (Chenopodium spp.), opletka plotní (Fallopia convolvulus), svízel přítula (Galium aparine), zatímco mezi vytrvalé mléč rolní (Sonchus arvensis), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Elymus repens) aj.

 

 

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava