Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

fazol obecný (Phaseolus vulgaris)

fazol obecný
Phaseolus vulgaris

čeleď: bobovité (Fabaceae)

vědecká synonyma: Phaseolus nanus

Popis
Jednoletá bylina s popínavou či víceméně přímou větvenou lodyhou, která dorůstá výšky až 3 m. Složené listy se skládají ze tří vejčitých lístků, přičemž postranní lístky jsou nesouměrné. Květenství je složeno až ze 6 květů. Barva koruny bývá v odstínech bílé, růžové, fialové a červené. Přímé nebo srpovitě zahnuté lusky jsou dlouhé obvykle 7–12 cm. Lusky mohou obsahovat až 22 hladkých semen různého tvaru a barvy. Původní v Jižní Americe.
Nároky na stanoviště
Fazolu vyhovují lehčí písčitohlinité a hlinitopísčité půdy neutrální až slabě zásadité reakce, které mají dostatek vápníku a humusu. Dostatek vláhy je důležitý zejména v období tvorby lusků, jinak velký přísun vláhy fazolu spíše škodí. Jelikož fazol patří mezi teplomilné rostliny, nachází vhodné podmínky k pěstování v kukuřičné a příznivé řepařské oblasti.
Časté choroby
Antraknóza fazolu (Glomerella cingulata f. sp. phaseoli), bílá hniloba fazolu (Sclerotinia sclerotiorum), gloriolová spála fazolu (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola), obecná spála fazolu (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli), šedá plísňovitost fazolu (Botryotinia fuckeliana).
Častí škůdci
Listopasi (Sitona spp.), mšice maková (Aphis fabae), sviluška chmelová (Tetranychus urticae), zrnokaz fazolový (Acanthoscelides obtectus).
Zaplevelení
V porostech fazolu se vyskytují podobné plevele jako v hrachu: ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), laskavce (Amaranthus spp.), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), merlíky (Chenopodium spp.), opletka plotní (Fallopia convolvulus), svízel přítula (Galium aparine), mléč rolní (Sonchus arvensis), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Elymus repens) aj.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava