Chemické přípravky

1-5 z 5
Chemické přípravky obsahují:

účinné látky – charakterizují chemické složení; z praktických důvodů se označují mezinárodně uznávaným názvem (common name), mají obecný nebo specifický účinek proti škodlivým organizmům nebo rostlinám,

formulační přísady – jsoutakové látky či přípravky, které se používají v přípravcích (rozpouštědla, plnidla, stabilizátory, tenzidy atd.) nebo v adjutantech umožňující zpracování účinné látky do finální obchodní podoby přípravku,

synergenty – jsou látky či přípravky, které mohou podpořit aktivitu účinné látky v přípravku, 

safenery – jsou látky či přípravky jejichž cílem je potlačit nebo snížit fytotoxické účinky na rostliny,

adjuvanty – jsou chemické látky tvořící samostatnou skupinu z hlediska kriterií stanovených pro jejich úřední schvalování. Lze je mísit s přípravkem za účelem zlepšení jeho fyzikálních a chemických vlastností a biologické účinnosti;

Gondor 5 l

Pomocný prostředek - smáčedlo
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU
4 325,00 Kč s DPH

Grounded 5 l

Pomocný prostředek - smáčedlo
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU
5 635,00 Kč s DPH

Heliosol 5 l

Pomocný prostředek - smáčedlo
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU
3 395,00 Kč s DPH

Wetcit 5 l

Pomocný prostředek - smáčedlo
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU
3 995,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 23. týden zbývá:
00
h
:
06
m
:
56
s

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA