Příjem objednávek na živé organismy až na 28. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem ke státním svátkům ve 27. týdnu a ke skutečnosti, že se dnem volna zkrátí doba na dodání a prodlouží se víkend a vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, přijímáme objednávky na BIOAGENS až na 28. týden.

borovice (Pinus)

borovice
Pinus

čeleď: borovicovité (Pinaceae)

další názvy: sosna

Popis
Vždyzelené stromy, zřídka keře s přeslenitým větvením. Dřevo pryskyřičnaté, s načervenalým jádrem. Jehlice ve svazečcích po (1)2–5(8) na nezřetelných brachyblastech, svazečky jehlic naspodu obalené opadavými blanitými pochvami. Pupeny vejcovité, často pryskyřičnaté. Šišky často v přeslenech okolo větve, vejcovité nebo válcovité, většinou nerozpadavé, dozrávají 2. rokem, pak opadávají, nebo mohou zůstat na stromě více let. Podpůrné šupiny zakrnělé, plodní šupiny tlustě dřevnaté s barevně odlišeným kosočtverečným štítkem, na štítku je pupek, na pupku může být hrot. Semena po dvou na svrchní straně plodních šupin, vejcovitá. Křídlo snadno oddělitelné, objímá semeno “kleštičkami”, zřídka semeno bez křídla. 
Existuje asi 120 druhů.  

borovice blatka
Strom 5–15(25) m vysoký, s kuželovitou až vejcovitou korunou a pravidelně přeslenitým větvením. Borka šedočerná až do koruny. Jehlice ve svazečku po dvou, 3–5(7) cm dlouhé, podobné jehlicím kleče, vytrvávají 3-6 let. Pupeny úzce vejcovité, rezavě hnědé, ± pryskyřičnaté. Letorosty světle zelené až černohnědé, lysé. Šišky vejcovité, 3–6 cm dlouhé, asymetrické, štítky tmavě hnědé, lesklé, na osluněné straně šišky mírně vypouklé až zobanovitě protáhlé. Semenáček má ± 7 děloh.
Oblast rozšíření: Západní a střední Evropa, nejčastěji v horách, u nás na rašelinách.

borovice černá 
Strom 5–25(50) m vysoký, s korunou ve stáří až deštníkovitou. Borka tmavošedá až do koruny, na bázi kmene plástvovitě rozpraskaná, na řezu s šedými proužky. Jehlice ve svazečku po dvou, tmavě zelené, 8–12(15) cm dlouhé, tuhé, na okraji jemně pilovité, vytrvávají asi 4 roky. Pochvy jehlic 10–12 mm dlouhé, vytrvalé. Pupeny až 2,5 cm dlouhé, bíle vlnaté, válcovité, ostře přišpičatělé, pryskyřičnaté. Letorosty hnědozelené až červenavé, lysé. Šišky vejcovité, 4–12 cm dlouhé, symetrické. Štítky lesklé, žlutohnědé, vypouklé, spodní část plodních šupin (uvnitř šišky) černofialová. Semeno bělavé až šedočerné, 5-7 mm dlouhé. Semenáček má 7(6–10) neostnitých, trojhranných, obloukovitě vzpřímených, dlouze zašpičatělých děloh, primární jehlice jsou ploché, na hranách pilovité, modrozelené, postavené jednotlivě ve spirále, kratší než dospělé jehlice. 
Oblast rozšíření: Jižní Evropa, Malá Asie, od Španělska po Kavkaz v horských oblastech. 

borovice lesní 
Strom 15–25(40) m vysoký s korunou v mládí kuželovitou, ve stáří až deštníkovitou. Borka v horní části kmene a na silných větvích tenká, lístkovitě odlupčivá, oranžová, na spodu kmene silná, šedohnědá, deskovitě rozpraskaná, na řezu hnědočervená s šedými proužky. Dřevo pryskyřičnaté, s červenohnědým jádrem a žlutavou bělí, s výraznými letokruhy, měkké. Jehlice ve svazečku po dvou, šedozelené, tuhé, zkroucené, 4–5(7) cm dlouhé, vytrvávají 3 roky. Pupeny podlouhle vejčité, 6–12 mm dlouhé, červenohnědé, většinou nepryskyřičnaté. Letorosty zelenožluté, později šedohnědé, lysé, lesklé. Šišky 3–6 cm dlouhé, zavřené kuželovité, mohou být mírně asymetricky vyvinuté, otevřené vejcovité. Štítky šupin jsou matně šedé, ploché, někdy až jehlancovitě vyklenuté. Semeno hnědožlutě kropenaté, 3–4 mm dlouhé. Semenáček má hypokotyl krvavě červený, lysý, 5–6 neostnitých, trojhranných, dlouze zašpičatělých děloh, primární jehlice jsou ploché, na hranách pilovité, postavené jednotlivě ve spirále, kratší než dospělé jehlice. 
Oblast rozšíření: Evropa, Asie, od 45–50 sev. šířky až za severní polární kruh.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava