ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

sypavka borovice (Lophodermium pinastri)

1-9 z 9
sypavka borovice
Lophodermium pinastri (teleom.) - Leptostroma pinastri (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: Rhytismataceae

další názvy: jehlosyp, skulinatec borový, sypavka borová, sypavka borového jehličí

vědecká synonyma: Caeoma pinitorquum, Melampsora populnea f. sp. pinitorqua, M. tremulae f. sp. pinitorquum

Hostitelské spektrum
Borovice (Pinus spp.), velmi často b. lesní (P. sylvestris), b. černá (P. nigra), b. těžká (P. ponderosa) a další dvoujehličkaté borovice. 
Příznaky napadení
Primárním příznakem je předčasné žloutnutí až hnědnutí nejstarších ročníků jehlic koncem léta až začátkem podzimu. Tyto jehlice opadávají a na nich narůstají oválné plodnice hysterothecia, černě zbarvená, tvarem připomínající kávové zrno. Propad odumřelého jehličí je velmi intenzivní, hlavně u b. lesní. Primární příznaky jsou velmi nespecifické v podobě žlutých až hnědých pruhů, bez přítomnosti plodnic nejsme schopni sypavku přesně determinovat. Ve školkách na jednoletých semenáčcích na jehlicích narůstají plodnice anamorfy v podobě velmi drobných černých skvrn. Jsou to pyknidy obsahující tyčinkovité konidie, kterými se choroba intenzivně šíří během vegetačního období.
Možnost záměny
Na dvoujehličkatých borovicích se vyskytuje současně i Lophodermium seditiosum, jeho odlišení je možné pouze mikroskopicky, jeho symptomatika je obdobná, ale pro běžnou praxi se většinou tyto dva druhy nerozlišují. Záměna je možná s tzv. senescencí jehlic (přirozené stárnutí a opad jehlic na podzim a v zimě), a některými druhy sypavek jako Cyclaneusma, Dothistroma, a to hlavně v počátečním stádiu tvorby symptomů. 
Životní cyklus
Největší infekční tlak souvisí s lokálními mikroklimatickými podmínkami. Velmi citlivé jsou dřeviny na vlhkých lokalitách, v blízkosti vodních ploch, místa, kde dlouho drží rosa, tam, kde je omezené proudění vzduchu, školkařské záhony pěstované pod svrchní závlahou. K nejintenzivnějšímu uvolňování askospor dochází od VI. do VII. (VIII.), tedy v době kdy napadené jehlice jsou převážně opadlé a leží pod stromy. Askospory jsou niťovité, průhledné, vel. 70–110x2 µm. Nově narašené jehlice infikují askospory i přes průduchy a patogen se rozvíjí uvnitř parenchymu jehlic bez vnějších příznaků. Nové symptomy se rozvíjí až na podzim a přes zimu spolu i s plodnicemi. 
Hospodářský význam
Velmi problematické ve školkách, semenáčky v síjích a mladé sazenice jsou snadno napadány sypavkou borovou, negativně omezují přírůst a případně mohou poškodit i terminální pupeny. To vede k úplnému odumírání dřevin. Problémy se starším materiálem ve školkách a u vánočních stromků spočívá, nejen v narušení asimilace jehlic, ale i ovlivnění vzhledu budoucích výpěstků. V lesnictví se naopak využívá samočistící schopnosti sypavky v mlazinách a tyčovinách anebo výskyt sypavky napovídá a provedení potřebných zásahů.