Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

vrba (Salix)

vrba
Salix

čeleď: vrbovité (Salicaceae)

EPPO kód: 1SAXG, SAXSS

Popis
Dvoudomé opadavé keříky, keře i stromy, často se vzájemně křížící. Dřevo roztroušeně pórovité, běl bílá, oranžové, jádro hnědočervené až žlutohnědé, dřeň okrouhlá, dřeňové paprsky pouhým okem téměř nezřetelné, široké letokruhy slabě zřetelné, podélné řezy jakoby plstnaté. Listy střídavé, ojediněle vstřícné, spirálně postavené, jednoduché, palisty většinou dobře vyvinuté, pozdě opadavé. Pupeny kryté jednou kápovitou šupinou. Květy jednopohlavné, v paždí celokrajných listenů, okvětí chybí, květenství (jehnědy) vzpřímené, ojediněle ohnuté, entomogamní. Plodem je tobolka pukající dvěma chlopněmi, okraje chlopní se zkrucují. Semena po několika 2–3 v tobolce, velmi drobná, lysá, se svazečkem chmýří. 
Existuje asi 300–600 druhů. 

vrba bílá
Strom 20–30(35) m vysoký, s rovným kmenem a metlovitou korunou, větve v ostrém úhlu odstávající, konce letorostů převislé. Borka silná, hnědošedá, podélně brázditá. Listy kopinaté, 6–11 x 1,2–1,6 cm, dlouze zašpičatělé, ke konci letorostu směřující, žláznatě pilovité, na líci řídce chlupaté, při rašení oboustranně, později na rubu hustě hedvábitě chlupaté (v různém stupni), chlupy rovnoběžné s hlavní žilkou. Palisty malé, záhy opadavé. Pupeny silně smáčklé, kuželovité, 6 mm dlouhé, žluté až hnědozelené, přitiskle chlupaté, květní pupeny neodlišené. Letorosty tenké, přitiskle bělošedě chlupaté, špinavě červené, oranžové, žluté, olivově hnědé, ohebné, v nodech nelámavé. Jehnědy úzce válcovité, 5–6 cm dlouhé, na bázi s několika celokrajnými listy. Kvete IV–V, s rašením listů. Semenáček má dvě drobné (3–4 x 2–3 mm), oválné nebo vejčité dělohy, primární listy střídavé, podlouhlé, kratičce stopkaté, drobné, celokrajné, oboustranně mírně chlupaté. 
Oblast rozšíření: Evropa, severozápadní Afrika, Přední a Střední Asie. 

vrba jíva
Keř 3–5 m nebo menší strom 6–12(15) m vysoký, s pokřiveným kmenem a hustou košatou, hustě olistěnou korunou. Kůra šedozelená, hladká, s kosočtverečnými lenticelami, borka šedá, jemně rozpraskaná až podélně brázditá. Listy široce eliptičné, nejširší uprostřed, 6–11 x 3–5 cm, nezřetelně pilovité, na líci tmavozelené, svraskalé, skoro lysé, na rubu hustě rovnoměrně šedobíle kadeřavě chlupaté, se 7–10 páry vyniklých žilek, na podzim žloutnou. Palisty velké, polosrdčité, dlouho vytrvalé. Pupeny vejcovité, hnědozelené, lysé, listové 3–4 mm, květní až 8 mm dlouhé, s vytáhlou špičkou (zobanovité). Letorosty hnědozelené, v mládí chlupaté, později lysé, s hnědou dření, pod kůrou na dřevě nemá lišty, kůra na starších větvičkách hladká, šedá. Jehnědy elipsoidní, samičí válcovité, 2,5–3,5 cm dlouhé, na bázi s několika šupinovitými listy. Kvete III–IV, před rašením listů. Semenáček má dvě drobné (4–5 x 2–3 mm), vejčité až oválné dělohy, primární list 5–6 x 3–4 mm, vejčitý, téměř celokrajný, zašpičatělý, další listy větší, mělce zubaté. 
Oblast rozšíření: Eurasie. 

vrba košíkářská
Keř 3–6(8) m vysoký, se silnými vzpřímenými větvemi. Borka hladká, šedozelená. Listy čárkovitě kopinaté, 6–14 x 0,6–1,1 cm, nejširší pod polovinou, téměř celokrajné, okraj podvinutý, na líci tmavozelené, na rubu hedvábně stříbřitě chlupaté, s chlupy sčesanými podél bočních nervů. Palisty šídlovité, často srpovitě zahnuté, opadavé. Pupeny 3–4 (květní až 9) mm dlouhé, jemně chlupaté. Letorosty šedozelené, hustě chlupaté, později olysávají a žloutnou. Jehnědy válcovité, 2,0–3,5 cm dlouhé, na bázi s několika opadavými listy. Kvete IV–V, před rašením listů. 
Oblast rozšíření: Střední, severovýchodní a východní Evropa, Sibiř, Mongolsko, severozápadní Čína. 

vrba křehká
Strom 6–15(20) m vysoký, s křivým kmenem a řídkou, rozkladitou korunou, větve křivolaké, letorosty vzpřímené. Borka hnědošedá, silná, brzy hluboce brázditá. Listy kopinaté, 6–12 x 1,5–3,0 cm, dlouze zašpičatělé, dosti hrubě pilovité, od letorostu ohnuté, převislé, oboustranně lysé, na líci tmavozelené, lesklé, na rubu sivě ojíněné, postranní žilky pod úhlem 45º. Řapík se dvěma žlázkami u báze listu. Palisty široce kopinaté, obvykle brzy opadavé. Pupeny dlouze kuželovité, 7–10 mm dlouhé, smáčklé, často zahnuté, lysé, na bázi často s lesklým proužkem, na špičce černavé a zaschlé, květní pupeny neodlišené. Letorosty zakřivené, šedozelené, lysé, lesklé, v nodech snadno lámavé. Jehnědy úzce válcovité, 5–6 cm dlouhé, na olistěných větvičkách. Kvete IV–V, při rašení listů. Semenáček má dvě drobné (2–3 x 1,5–2 mm), oválné, lysé dělohy, primární listy střídavé, eliptičné, 5–7 x 5 mm, řídce pilovité, zpočátku mírně chlupaté, později lysé. 
Oblast rozšíření: Střední, severní a východní Evropa, Malá Asie, Kavkaz.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava