ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

tmavka švestková (Eurytoma schreineri)

1-5 z 5
tmavka švestková
Eurytoma schreineri

třída: hmyz (Insectařád: blanokřídlí (Hymenopteračeleď: tmavkovití (Eurytomidae)

Hostitelské spektrum
Slivoň švestka (Prunus domestica), slivoň obecná (slíva; P. insititia) a slivoň mirabelka (P. domestica subsp. syriaca). K preferovaným druhům patří také slivoň myrobalán (P. cerasifera), meruňka obecná (P. armeniaca). Trnka obecná (P. spinosa) je napadána méně.  
Přírodním rezervoárem tmavky mohou být zplanělé švestky a myrobalány, případně trnky. Z pěstovaných odrůd švestky jsou silně napadány odrůdy ´  Stanley´  a ´  Durancia´. 
V zahraničí jsou uváděny mezi hostitelskými rostlinami též višeň obecná Prunus cerasus a třešeň obecná Prunus avium, ne však broskvoň obecná Prunus persica.
Popis druhu
Dospělci tmavky švestkové mají černé zbarvení. Křídla jsou průhledná, přední mírně zakouřená. Hlava a hruď jsou matné, výrazně důlkovité, oči jsou červené a poměrně velké. Zadeček je lesklý, nohy mají hnědavá chodidla, konce stehen a holení. Samci jsou štíhlejší a dorůstají délky 4–6 mm, samice jsou zavalitější a větší, dorůstají délky 7–7,5 mm. Zadeček je zakončen krátkým, zatažitelným žihadlovitým kladélkem. Tykadla jsou jedenácti článková, zalomená, bazální článek je podlouhlý, první článek bičíku je krátký, skoro kulovitý. Tykadla samců mají odstálé ochmýření, články bičíku jednostranně rozšířené a nejsou zakončená paličkou, zatímco tykadla samic mají krátké, dopředu směřující ochmýření a jsou zakončená nevýraznou dvoučlánkovou paličkou. 
Vajíčka jsou mléčně bílá, podlouhlá, zakončená krátkým zoubkovitým výstupkem a zavěšená na osemení pecky dlouhou spirálovitě stočenou stopkou.
Larvy jsou špinavě až mléčně bílé s nažloutlou hlavovou kapsulí a hnědými kusadly, zavalité, beznohé, zahnuté do tvaru písmene C, poslední instar je dlouhý  7–9 mm. Povrch těla larev před prvním přezimováním je lepkavý. 
Kukla je volná, zpočátku průsvitná, později bílá, během vývoje postupně ztmavne u medově žlutohnědé s červenýma očima na antracitově černou před vylíhnutím.
Příznaky poškození
Charakteristickým příznakem napadení je masový opad plodů. Napadené plody ukončují růst, předčasně se vybarvují do fialova, mumifikují a většinou opadnou.
Životní cyklus
Tmavka švestková má jednu generaci ročně. Dospělci se objevují v období od konce kvetení švestek do druhého opadu plodů (fenologické fáze 67–73 BBCH). Dospělci žijí poměrně krátce, samci 8–22 dní a samice 11–22 dní. Dospělci létají při teplotách vyšších než 16 °C, maximální aktivita je dopoledne a potom podvečer. Začátek letové aktivity (Biofix1) odpovídá přibližně období konce první dekády května nebo nastane 1–3 dny po opadu většiny korunních plátků švestek. Maximum letové aktivity nastává za 12–18 dní. Začátek kladení vajíček nastává 10–12 dní po odkvětu švestek (opadu většiny korunních plátků), období kladení trvá 2–3 týdny. Oplodněné samice propichují kladélkem vyvíjející se plody a kladou vajíčka do jader ještě nezdřevnatělých pecek. Samice naklade průměrně 30–40 vajíček, někdy i více vajíček do jednoho plodu.  
Larvy se líhnou po 16–20 dnech. V každé pecce se vyvíjí pouze jedna larva, která vyžírá zárodek semene (jádro pecky). Osemení (pecka) zůstává z větší části zachováno. Napadené plody předčasně vybarvují, zavadají a na počátku července začínají opadávat. Žír posledního instaru pokračuje i v opadaných plodech do začátku září, kdy larvy vstupují do diapauzy. Plně vyvinutá larva přezimuje v pecce opadlého plodu, přičemž v diapauze může přetrvat i dvě následující vegetační období. Vývoj je tedy dvouletý, ale kvůli přeležení larev může trvat až 4 roky. Larvy se kuklí na jaře, když průměrné denní teploty překročí 10 °C (tj. cca od poloviny dubna, orientačně v období rozkvétání zlatice převislé Forsythia suspensa) nebo když průměrné denní teploty vzduchu dosáhnou 10–12 °C. Období, v němž dochází ke kuklení, trvá více než 4 týdny.  
Dospělci se líhnou 13–27 dní po zakuklení, v závislosti na meteorologických podmínkách, většinou od konce dubna do začátku, nejpozději však do konce, května. 
Dospělci setrvávají ještě 4–7 dní po vylíhnutí uvnitř pecek. Vylíhlí dospělci opouštějí pecku po dosažení teploty 15,6 °C a to vykousaným kruhovým otvorem o průměru 1,0–1,5 mm. Nejdříve se líhnou samci, potom samice. 
Hospodářský význam
Nepůvodní druh, zavlečený na území ČR pravděpodobně dovozem napadeného ovoce. V roce 2012 byl výskyt zjištěn na Moravě a v roce 2013 v Čechách. 
Napadení tmavkou může způsobit až 90% opad plodů.  
Tmavka švestková není zařazena mezi regulované škodlivé organismy ani v EU, ani v jiných zemích.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Podpora predátorů a parazitoidů. 
Známým parazitoidem tmavky v oblastech jejího původního výskytu je chalcidka Torymus eurytomae z čeledi krásenkovitých, stupeň parazitace je však většinou nízký. 
Omezit skladování pecek po odpeckování určených k prodeji na topivo v místech zpracování plodů. Nejúčinnější ochranou je sběr a ničení opadaných plodů tam, kde to jde, nejlépe v období od srpna do začátku dubna. Pomáhá také zapravení plodů do půdy, do hloubky min. 15 cm. 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Sběr a likvidace opadlých napadených plodů pod stromy.
Chemická ochrana rostlin
Použití přípravků se selektivní účinností a s co nejmenšími vedlejšími účinky na užitečné organismy. 
Ošetřuje se proti imagům, dříve než nakladou vajíčka. Rozhodující je termín ošetření - od fenofáze BBCH 67 (svlékání kalichu, resp. cca týden po opadu korunních květů) do konce května v 7 - 10 denních intervalech, což jsou 2 - 3 ošetření.Ochrana proti larvám není účinná.

Quassia amara 50 g

Dřevo z tropického keře Quassia amara proti pilatkám
SKLADEM - dodání do 2 pracovních dní
185,00 Kč s DPH

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH