Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

tiplice (Tipula)

tiplice
Tipula spp.

třída: hmyz (Insectařád: dvoukřídlí (Diptera)čeleď: tiplicovití (Tipulidae)

Hostitelské spektrum
Polyfágní.
Popis druhu
Imaga jsou velká až 18–25 mm, křídla jsou průsvitná s tmavou žilnatinou. Vyznačují se párem kyvadélek, protáhlým zadečkem a dlouhýma nohama. Bývají označovány za "velké komáry".
Larvy šedé apodní kožovitě ztlustlé, až 4 cm dlouhé s nezřetelnou hlavou. 
Možnost záměny druhu
Nelze zaměnit.
Příznaky poškození
Larvami poškozený hypokotyl a vykousané semeno. Mladé rostliny vadnou a mohou i odumřít.  
Možnost záměny poškození
Podobné poškození mohou způsobit housenky osenic.
Životní cyklus
Imaga se vykytují v červenci a v srpnu. Samice kladou vajíčka na povrch půdy. Mladé larvy jsou citlivé na sucho v půdě a silný sluneční svit (fotofobní). Přezimují larvy, snesou i silné mrazy. Následující rok v červenci se kuklí v půdě. 
Hospodářský význam
Přemnožení je obvyklé po zaorávce trvalých travních porostů na vlhčích lokalitách.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava