ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

tiplice (Tipula)

1-2 z 2
tiplice
Tipula spp.

třída: hmyz (Insectařád: dvoukřídlí (Diptera)čeleď: tiplicovití (Tipulidae)

Hostitelské spektrum
Polyfágní.
Popis druhu
Imaga jsou velká až 18–25 mm, křídla jsou průsvitná s tmavou žilnatinou. Vyznačují se párem kyvadélek, protáhlým zadečkem a dlouhýma nohama. Bývají označovány za "velké komáry".
Larvy šedé apodní kožovitě ztlustlé, až 4 cm dlouhé s nezřetelnou hlavou. 
Možnost záměny druhu
Nelze zaměnit.
Příznaky poškození
Larvami poškozený hypokotyl a vykousané semeno. Mladé rostliny vadnou a mohou i odumřít.  
Možnost záměny poškození
Podobné poškození mohou způsobit housenky osenic.
Životní cyklus
Imaga se vykytují v červenci a v srpnu. Samice kladou vajíčka na povrch půdy. Mladé larvy jsou citlivé na sucho v půdě a silný sluneční svit (fotofobní). Přezimují larvy, snesou i silné mrazy. Následující rok v červenci se kuklí v půdě. 
Hospodářský význam
Přemnožení je obvyklé po zaorávce trvalých travních porostů na vlhčích lokalitách.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.