Služby zákazníkům - poradenství

Pro zemědělce, farmáře a profesionální pěstitele nabízíme poradenskou činnost formou diagnostiky chorob a škůdců rostlin přímo u zákazníka. Jsme schopni po vzájemné dohodě přijet k zákazníkovi a provést konzultaci a vyhodnocení zdravotního stavu rostlin přímo na místě a to v ceně hodinové zúčtovací sazby 350 Kč/1 h bez DPH + náklady na dopravu 5 Kč/km bez DPH. Disponujeme mobilním digitálním mikroskopem a jsme schopni přímo na místě provést zjištění přítomných chorob a škůdců a navrhnout vhodné řešení ochrany - ať už kurativní nebo preventivní.   

Nabízíme:

  • profesionální přístup a poradenství
  • zkušenosti v oblasti rostlinolékařství a diagnostiky chorob a škůdců
  • kvalitní zákaznický servis - telefon, e-mail, chat 7 dní v týdnu, od 9 do 20 hodin
  • široká nabídka ekologických přípravků na ochranu proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv - které jsou svými účinky srovnatelné z chemickými
  • všechny dodávané prostředky kategorie insekticidů a fungicidů jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKZÚZ
  • přípravky a prostředky registrované pro použití v ekologickém zemědělství - nepředstavují žádné nebo velmi malé riziko pro necílové organismy a mají nulovou nebo velmi krátkou ochrannou lhůtu

Pravidelně se vzděláváme a jsme držiteli:
Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin III. stupně,
(vydané ÚKZÚZ Brno, podle § 86 ods. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů)

V rámci distribuce přípravků na ochranu rostlin dodržujeme všechny zákonné požadavky stanovené tuzemskými předpisy a legislativou EU. 
Jako distributoři jsme evidovaní v Registru distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele,
(zapsané ÚKZÚZ Brno, podle  § 46a odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů)


Pro zahrádkáře a malopěstitele z řad laické veřejnosti provozujeme zahrádkářskou poradnu. Můžete nám zavolat, třeba přímo ze zahrádky. Zajímá nás, s čím se právě potýkáte, nebo zda Vám třeba není jasné něco z návodu k použití námi dodaného přípravku. Snažíme se poradit a doporučit nejlepší řešení pro každý pěstitelský problém. Jsme tady pro Vás, neváhejte se na nás obrátit! 

Nabízíme možnost posouzení a zhodnocení stavu pěstovaných rostlin a plodin na základě poskytnutých fotografií. Aby naše rady nebyly pouze odhady, potřebujeme k posouzení stavu kvalitní fotografie. Radi bychom Vás požádali, abyste nám své fotografie e-mailem posílali pouze jako samostatné soubory (funkce připojit soubor) a nikoliv pouhým vložením do textu e-mailu. Pro identifikaci škůdců a postižení rostlin potřebujeme kvalitní fotografie v nejvyšším možném rozlišení, aby bylo možné z nich případně škůdce nebo chorobu identifikovat. 

"Nejsme pouze prodejci zahrádkářských potřeb a postřiků pro zemědělce, jsme především rostlinolékaři. Nesnažíme se prodávat velká množství prostředků bez hlubší motivace. Zajímá nás, jak se právě u Vás ten který přípravek či preparát osvědčil, zda se podařilo nad škůdcem či chorobou zvítězit, či zda bude potřeba navrhnout jiné opatření. Jsme rádi za Vaši odezvu, když nám zavoláte či napíšete a podělíte se s námi o své postřehy a zkušenosti.

Jsme k dispozici take v sobotu i v neděli. Nevěříte? Zkuste to...

Mgr. Lenka Žáčková, za tým BIOAGENS

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava