Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

Služby zákazníkům - poradenství

Pro zemědělce, farmáře a profesionální pěstitele:

nabízíme poradenskou činnost formou diagnostiky chorob a škůdců rostlin přímo u zákazníka. Jsme schopni po vzájemné dohodě přijet k zákazníkovi a provést konzultaci a vyhodnocení zdravotního stavu rostlin přímo na místě a to v ceně hodinové zúčtovací sazby 350 Kč/1 h bez DPH + náklady na dopravu 5 Kč/km bez DPH. Disponujeme mobilním digitálním mikroskopem a jsme schopni přímo na místě provést zjištění přítomných chorob a škůdců a navrhnout vhodné řešení ochrany - ať už kurativní nebo preventivní.   

Naše služby pro zemědělství:

 • profesionální přístup a poradenství
 • zkušenosti v oblasti rostlinolékařství a diagnostiky chorob a škůdců
 • zákaznický servis pro smluvní zákazníky - (telefon, e-mail, chat) 7 dní v týdnu, od 9 do 20 hodin
 • široká nabídka ekologických přípravků na ochranu proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv - které jsou svými účinky srovnatelné z chemickými
 • všechny dodávané prostředky kategorie insekticidů a fungicidů jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKZÚZ
 • přípravky a prostředky registrované pro použití v ekologickém zemědělství - nepředstavují žádné nebo velmi malé riziko pro necílové organismy a mají nulovou nebo velmi krátkou ochrannou lhůtu
 • možnost posouzení a zhodnocení stavu pěstovaných rostlin a plodin na základě poskytnutých fotografií, zaslaných e-mailem.
  Aby naše rady nebyly pouze odhady, potřebujeme k posouzení stavu kvalitní fotografie. Radi bychom Vás požádali, abyste nám své fotografie e-mailem posílali pouze jako samostatné soubory (funkce připojit soubor) a nikoliv pouhým vložením do textu e-mailu. Pro identifikaci škůdců a postižení rostlin potřebujeme kvalitní fotografie v nejvyšším možném rozlišení, aby bylo možné z nich případně škůdce nebo chorobu identifikovat. 


Pro zahrádkáře a malopěstitele z řad laické veřejnosti:

je k dispozici samoobslužný katalog chorob a škůdců rostlin na našich stránkách. Je zde popsáno mnoho druhů chorob a škůdců rostin, podle jednotlivých druhů rostlin a plodin.
V této souvislosti upozorňujeme, že pro tyto zákazníky je k dispozici pouze základní poradenství ve formě informací uveřejněných na těchto stránkách a informací k prodávaným produktům. Rozšířené poradenství poskytujeme pouze smluvním zákazníkům.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Lenka Žáčková, za tým BIOAGENS

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

 • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
 • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava