ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Služby zákazníkům - poradenství

Pro zemědělce, farmáře a profesionální pěstitele:

nabízíme poradenskou činnost formou diagnostiky chorob a škůdců rostlin přímo u zákazníka. Jsme schopni po vzájemné dohodě přijet k zákazníkovi a provést konzultaci a vyhodnocení zdravotního stavu rostlin přímo na místě a to v ceně hodinové zúčtovací sazby 350 Kč/1 h bez DPH + náklady na dopravu 5 Kč/km bez DPH. Disponujeme mobilním digitálním mikroskopem a jsme schopni přímo na místě provést zjištění přítomných chorob a škůdců a navrhnout vhodné řešení ochrany - ať už kurativní nebo preventivní.   

Naše služby pro zemědělství:

  • profesionální přístup a poradenství
  • zkušenosti v oblasti rostlinolékařství a diagnostiky chorob a škůdců
  • zákaznický servis pro smluvní zákazníky - (telefon, e-mail, chat) 7 dní v týdnu, od 9 do 20 hodin
  • široká nabídka ekologických přípravků na ochranu proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv - které jsou svými účinky srovnatelné z chemickými
  • všechny dodávané prostředky kategorie insekticidů a fungicidů jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKZÚZ
  • přípravky a prostředky registrované pro použití v ekologickém zemědělství - nepředstavují žádné nebo velmi malé riziko pro necílové organismy a mají nulovou nebo velmi krátkou ochrannou lhůtu
  • možnost posouzení a zhodnocení stavu pěstovaných rostlin a plodin na základě poskytnutých fotografií, zaslaných e-mailem.
    Aby naše rady nebyly pouze odhady, potřebujeme k posouzení stavu kvalitní fotografie. Radi bychom Vás požádali, abyste nám své fotografie e-mailem posílali pouze jako samostatné soubory (funkce připojit soubor) a nikoliv pouhým vložením do textu e-mailu. Pro identifikaci škůdců a postižení rostlin potřebujeme kvalitní fotografie v nejvyšším možném rozlišení, aby bylo možné z nich případně škůdce nebo chorobu identifikovat. 


Pro zahrádkáře a malopěstitele z řad laické veřejnosti:

je k dispozici samoobslužný katalog chorob a škůdců rostlin na našich stránkách, který je zpracován podle RL portálu (ve správě ÚKZÚZ). Je zde popsáno mnoho druhů chorob a škůdců rostlin, podle jednotlivých druhů rostlin a plodin včetně doporučených prostředků ochrany. Pro tyto zákazníky je určen také náš blog, kde je zodpovězeno mnoho pěstitelských dotazů a také náš profil na sociální síti Facebook s mnoha tipy a doporučeními.
V této souvislosti upozorňujeme, že pro tyto zákazníky je k dispozici pouze základní poradenství ve formě informací uveřejněných na těchto stránkách a informací k prodávaným produktům. Rozšířené poradenství poskytujeme pouze smluvním zákazníkům.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Lenka Žáčková, BIOAGENS - biologická ochrana rostlin