Služby zákazníkům - poradenství

Pro zemědělce, farmáře a profesionální pěstitele:

Nabízíme honorované poradenství
Nabízíme jistotu, že vaše procesy budou na správné cestě k vašemu vytýčenému cíli: kvalitní úrodě. Získáte napojení na profesionály, se kterými budete moci konzultovat jednotlivé agrotechnické kroky a mířit ke svým cílům dlouhodobě. 

Naše služby pro zemědělství:

 • smluvní honorované poradenství v oblasti ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům (účtování paušálního ročního poplatku)
 • nesmluvní konzultace a poradenství, formou jednorázových úhrad za poskytnuté poradenské a konzultační služby (účtování v hodinové zúčtovací sazbě)
 • profesně řízené prostředí biologické ochrany rostlin pro skleníkové kultury, za využití bioagens (parazitoidy, predátory) 
 • profesionální přístup a poradenství
 • zkušenosti v oblasti rostlinolékařství a diagnostiky chorob a škůdců
 • poradenský servis pro smluvní zákazníky - (telefon, e-mail, chat) 7 dní v týdnu, od 9 do 20 hodin
 • ucelená nabídka ekologických přípravků na ochranu rostlin proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv v malobalení i velkobalení, včetně kategorie PROFI, které jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKZÚZ
 • odborná podpora při používání prostředků, jež vyžadují při aplikaci nezbytné odborné znalosti a dovednosti a dodržování pravidel správného a bezpečného zacházení
 • možnost posouzení a zhodnocení stavu pěstovaných rostlin a plodin na základě poskytnutých fotografií, zaslaných e-mailem
  Aby naše rady nebyly pouze odhady, potřebujeme k posouzení stavu kvalitní fotografie. Rádi bychom Vás požádali, abyste nám své fotografie e-mailem posílali pouze jako samostatné soubory (funkce připojit soubor) a nikoliv pouhým vložením do textu e-mailu. Pro identifikaci škůdců a postižení rostlin potřebujeme kvalitní fotografie v nejvyšším možném rozlišení, aby bylo možné z nich případně škůdce nebo chorobu identifikovat. 


Pro zahrádkáře a malopěstitele z řad laické veřejnosti:

Nabízíme základní poradenství
Nabízíme přístup k informacím, uveřejněným na těchto webových stránkách a v rozsahu poradenství k použití nabízených produktů. 

Naše služby pro zahrádkáře a drobné pěstitele:

 • na webových stránkách je k dispozici přehled chorob a škůdců rostlin (kde jsou uvedeny nejčastější choroby a škůdci podle jednotlivých druhů rostlin a plodin, včetně doporučených prostředků ochrany)
 • doporučujeme navštívit náš blog, kde je zodpovězeno mnoho pěstitelských dotazů
 • na našem profilu, na sociální síti Facebook, jsou další tipy a doporučení
 • zákaznická podpora pro zákazníky e-shopu - (e-mail, chat) od pondělí do pátku, od 9 do 20 hodin
 • nabídka přípravků na ochranu rostlin proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv v malobalení, kategorie pro neprofesionální uživatele, které jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKZÚZ
 • poradenství k aplikaci prostředků a osvěta při dodržování pokynů uvedených na etiketě a v návodu k použití

Byli bychom rádi, kdyby zákazníci zejména z řad zahrádkářů chápali, že služby odborného poradenství nelze poskytovat bezplatně.
Nechceme, aby se naše služby jevily nedůvěryhodně, protože kvalitní věci zdarma prostě nejsou.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Lenka Žáčková, BIOAGENS - biologická ochrana rostlinDo uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 6. týden zbývá:
00
h
:
15
m
:
22
s

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA