Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

slunečnice roční (Helianthus annuus)

slunečnice roční
Helianthus annuus

čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

vědecká synonyma: Helianthus macrocarpus

Popis
Slunečnice je jednoletá bylina se silně vyvinutým kořenovým systémem. Přímá lodyha je většinou nevětvená nebo zřídka v horní části větvená a dosahuje výšky obvykle 1–2,5 m. Zvláště v horní části je odstále drsně bíle chlupatá. Dlouze řapíkaté listy jsou střídavé (2 dolní listy obvykle vstřícné) a obou stran drsně štětinatě chlupaté. Čepel má srdčitě vejčitý až trojúhelníkovitý tvar a nepravidelně pilovitý okraj. Jednotlivé koncové úbory mají v průměru 5–30 cm, někdy dokonce až 75 cm. Na okraji úboru se nacházejí žluté jazykovité květy, zatímco květy terče jsou trubkovité, zpočátku až černé, později žluté. Plodem je olejnatá nažka obvejcovitého tvaru. Slunečnice kvete od června do září. Původní v Severní Americe.
Nároky na stanoviště
Z hlediska půdních podmínek jsou vhodné zejména černozemní a hnědozemní typy půd s dostatečnou zásobou živin a hodnotou půdního pH v rozmezí 6–7,2. Slunečnice je plodina teplomilná, přičemž vyšší teplota je důležitá v období kvetení a při dozrávání nažek. Má vysoké nároky na dostatek světla a vláhy. Snáší ovšem i období sucha (4–6 týdnů), aniž by docházelo ke snížení výnosu.
Možnost záměny
Slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), slunečnice pozdní (Helianthus ×laetiflorus).
Časté choroby
Alternariová skvrnitost slunečnice (Alternaria spp.), bílá hniloba slunečnice (Sclerotinia sclerotiorum), černá stonková skvrnitost slunečnice (Leptosphaeria lindguistii), plíseň slunečnice (Plasmopara halstedii), šedá plísňovitost slunečnice (Botryotinia fuckeliana).
Častí škůdci
Klopušky (Miridae), larvy kovaříkovitých (Elateridae), mšice slívová (Brachycaudus helichrysi), zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis).
Zaplevelení
Z trav patří mezi nejvýznamnější plevele ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), béry (Setaria spp.) a pýr plazivý (Elytrigia repens). Z dvouděložných rostlin porosty slunečnice zaplevelují zejména merlík bílý (Chenopodium album agg.), laskavce (Amaranthus spp.), pcháč oset (Cirsum arvense), mléč rolní (Sonchus arvensis), svízel přítula (Galium aparine) aj. Důležité je též sledovat výskyt plané formy slunečnice roční.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava