ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

puklice švestková (Parthenolecanium corni)

1-4 z 4
puklice švestková
Parthenolecanium corni

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: puklicovití (Coccidae)

vědecká synonyma: Eulecanium corni, Eulecanium robiniarum, Lecanium corni, Lecanium corni robiniarum

Hostitelské spektrum
Slivoň (Prunus sp.) a další druhy peckovin, ořešák (Juglans sp.) a líska (Corylus sp.). 
Popis druhu
Velikost štítku u samic dosahuje 4-6 mm a u samců 2mm. Samci jsou okřídlení, samičky neokřídlené a nepohyblivé.
Vajíčka jsou bílá, oválná a měří 0,3mm. 
Nymfy jsou dorzoventrálně zploštělé, oválné, nejprve 0,5 mm velké a světle zelené. Během přezimování se zbarvují do hněda a jsou asi 1mm dlouhá, elipsovitého tvaru. Po přezimování dorůstají až do 2 mm. 
Příznaky poškození
Důsledkem sání nymf a samic je prosychání větví a chřadnutí stromů. Silněji napadené stromy snižují plodnost. Plody jsou drobné, znetvořené, často nedozrávají. Na stromech se objevuje klejotok. Silně napadené a neošetřené stromy po několika letech hynou.
Životní cyklus
Přezimují larvy 2. vývojového stupně, na kůře hostitelských dřevin, nebo skryté mělce v půdě. Na jaře se larvy rozlézají a přisávají se na větve, nejčastěji na mladé letorosty s hladkou pokožkou. Po svléknutí kutikuly samice ztrácejí pohyblivost. K páření dochází od poloviny května. V průběhu května a června kladou samičky pod ochranu svých štítků několik set až 1000 vajíček. Vylíhlé larvy opouštějí štítky a přelézají na spodní stranu listů nebo větvičky, kde sají. Koncem léta se larvy 2. stupně po 1. svlékání stěhují do zimních úkrytů. Obvykle na větve, kmen i do půdy, kde přezimují. Po přezimování obsazují jednoleté větve a po druhém svlékání dokončí svůj vývoj. Samečci se objevují vzácně.
Hospodářský význam
Významný škůdce sadů peckovin. Škodí snižováním tržní kvality plodů a opadem plodů. Dochází ke snížení plodnosti a úhynu stromů.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Významná je ochrana a podpora přirozených antagonistů. 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Proti přezimujícím nymfám na bázi kmenů nebo v půdě lze na jaře využít lepové pásy, které se instalují na kmeny v předjaří.
Biologická a biotechnická ochrana
K nejvýznamnějším predátorům patří dravá slunéčka z čeledi Coccinellidae, nebo chalcidka Leptomastix dactylopii.