Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

ploskohřbetka sazenicová (Acantholyda hieroglyphica)

ploskohřbetka sazenicová
Acantholyda hieroglyphica

třída: hmyz (Insectařád: blanokřídlí (Hymenopteračeleď: ploskohřbetkovití (Pamphiliidae)

vědecká synonyma: Acantholyda campestris

Hostitelské spektrum
Škůdce se vyskytuje primárně na mladých jedincích borovic. Převážně tento druh nalézáme na borovici lesní, ale lze ji pozorovat i na ostatních druzích borovic.
Popis škůdce
Dospělci jsou cca 10 až 16 mm dlouzí a rozpětí křídel mají v rozmezí 22 až 30 mm. Hlava a hruď dospělců je tmavé barvy. Plochý zadeček je zbarven světle oranžově (od báze do cca dvou třetin). Dále je tato část jedinců tmavá, stejně jakou zbylé tělní části. Larvy (tzv. housenice) jsou většinou tmavě zelené barvy s třemi páry hrudních nožek.
Možnost záměny škůdce
Tvar těla je obdobný, jako u dalších zástupců rodu Acantholyda. Známé jsou jasné rozdíly: A. erythrocephala je kovově tmavomodrá, s načervenalou hlavou a A. posticalis má hlavu tmavou a světlejší zadeček pouze po jeho stranách.
Příznaky poškození
Zásadní poškození jsou díky ovipoziční preferenci samic především lokalizována na hlavní letošní výhony a terminál. Žír se šíří ve směru shora dolů až do oblasti báze výhonu.
Možnost záměny poškození
Tvorba charakteristických trusnicových vaků i charakter samotného poškození borovic, resp. žír, je typický pro čeleď ploskohřbetkovití. Jiní zástupci s trofickou vazbou na borovice se potravně specializují na starší stromové jedince.Acantholyda posticalis – borovice středního věku (pospolitý výskyt housenic), A. erythrocephala – dospělé borovice (pospolitý výskyt housenic).
Životní cyklus
Rojení dospělců je časově situováno do období dubna (května) až června. V druhé polovině června se líhnou houseničky a brzy začnou vytvářet trusnicové vaky, kde jednotlivě setrvávají. Na přelomu července a srpna (po kulminaci žíru) dojde ke slezení housenice do prostoru půdního substrátu, kde dokončují vývoj na jaře příštího roku (zakuklení a vyrojení). Generace je z velké většiny případů pouze jednoletá. Pouze z malé části dochází k tzv. přeléhání.
Hospodářský význam
Poškozování borovic druhem A. hieroglyphica je pro pěstitele zásadní problém především ve školkách a mlazinách. Zde žír, který zachvacuje především oblast výhonů, neohrožuje samotnou existenci napadených jedinců, ale především potenciální atraktivnost pro odběratele sadebního materiálu.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava