ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

mšice maková (Aphis fabae)

1-6 z 6
mšice maková
Aphis fabae

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemipteračeleď: mšicovití (Aphididae)

vědecká synonyma: Aphis papaveris, Doralis fabae

Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. 
Primární hostitel: brslen (Euonymus), méně často pustoryl (Philadelphus) a kalina (Viburnum).
Sekundární hostitel: z hospodářsky významných rostlin: hrách setý, fazol obecný, bob obecný, mák setý, slunečnice roční, řepa obecná cukrovka, řepa obecná krmná, lilek brambor, špenát setý, réva vinná,  plevelné rostliny, okrasné rostliny (např. zástupce rodů AlceaAmaranthusAnemone x hybridaCalendulaCosmosDahliaChrysanthemum morifoliumPhaseolusPyretheniumScabiosaTagetesTropaeolumYucca).
Popis druhu
Bezkřídlé i okřídlené samičky jsou černozelené až černohnědé. Dorůstají 1,5–2,5 mm délky. Sifunkuli jsou krátké, stejně tak i tykadla.
Vajíčka černá.
Možnost záměny druhu
Snadno se mohou zaměnit jednotlivé druhy mšic. S jinými škůdci je záměna málo pravděpodobná.
Příznaky poškození
Silně poškozené rostliny žloutnou od vrcholu a předčasně zasychají. Rostliny se zpožďují ve vývoji. Chřadnou a žloutnou. Listy i mladé lusky se kroutí. Na stoncích a na listech, zvláště v místech květenství kolonie mšic. Při silném napadení poupata, květy i mladé lusky zasychají a opadávají.
Možnost záměny poškození
Poškození je třeba odlišit od škod způsobených roztoči.
Životní cyklus
Dicyklická mšice střídající primárního (zimního) a sekundárního (letního hostitele). U mšice makové přezimuje vajíčko na zimních hostitelích. Z vajíček se líhnou tmavé fialově černé nymfy, které dospějí v bezkřídlé zakladatelky. Na zimním hostiteli mají 2–4 generace. V druhé polovině května migrují okřídlené mšice (tzv. migrantes) na letní hostitele. Ve druhé polovině června dochází k sekundárním přeletům uvnitř porostů či na další byliny (tzv. sekundární migrace). V průběhu léta a podzimu zde vytvoří 5–8 generací v závislosti na počasí. Jakmile se začne zkracovat den, snižovat teplota a klesá obsah výživných látek v sekundárních hostitelských rostlinách, vyvíjí se generace samiček, které produkují jedince obou pohlaví. Tato generace migruje zpět na zimního hostitele, kde dochází k páření a kladení. Vajíčka jsou kladena na mladé výhonky. 
Intenzivní výskyt za suchého a teplého počasí.
Hospodářský význam
Sáním poškozuje mladé a rostoucí orgány, zvláště vegetační vrchol a květy. Snižuje výnosy. Přenáší virózy.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Specifická prevence proti výskytu mšic není vypracována. Preventivními opatřeními lze snížit  výskyt virových chorob. Dodržovat zásady střídání plodin. 
Přirozenými nepřáteli jsou slunéčka, larvy pestřenek a zlatooček, parazitoidní blanokřídlí, entomopatogenní houby aj.
Chemická ochrana rostlin
Insekticidy aplikovat jen při dosažení prahu škodlivosti. V období květu je možno spojit ochranu porostů proti mšicím a zrnokazu fazolovému. Při aplikaci v době kvetení porostu je nutné podřídit výběr přípravku požadavkům na jeho bezpečnost pro včely.