ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

mera ovocná (Cacopsylla pyrisuga)

1-3 z 3
mera ovocná
Cacopsylla pyrisuga

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: merovití (Psyllidae)

vědecká synonyma: Psylla pyrisuga

Hostitelské spektrum
Pouze hrušeň (Pyrus spp.).
Popis druhu
Dospělci mery ovocné měří 3,7–4 mm, v dospělosti jsou samci hnědočerní a samice mají hnědočervené zbarvení. Čerstvě vylíhlí jedinci jsou zelení. Mají 2 páry blanitých křídel střechovité složených na hrudi. Přední křídla jsou čirá, žilky zelené až červené.
Příznaky poškození
Příznaky poškození různými druhy mer jsou podobné. 
Nymfy sají zpočátku na listech, později na letorostech a posléze na loňských větvičkách. Způsobuje silnější svinování listů a deformaci řapíků než mera hrušňová. Je rovněž lokálně hojnější. Při sání vylučují medovici, která při silném výskytu později pokrývá listy a plody. Přitom dochází k ucpávání průduchů a ke snížení transpirace. Na medovici se namnožují černě (houby rodu Alternaria). Pokud sají nymfy na plodech, plody praskají, pokud dozrají, jsou neprodejné anebo opadávají ještě před sklizní. Obdobně plody pokryté medovicí a černěmi jsou neprodejné. 
Při silném napadení stromů dochází vlivem toxinů, které mery vylučují do pletiv rostlin při sání, také ke zkracování, deformacím a zduřování letorostů. Po několikaletém silném napadení jsou stromy oslabené, plody špatně dozrávají a jsou zakrnělé, zvyšuje se náchylnost stromů k mrazům a stromy postupně odumírají.
Životní cyklus
Bionomie škůdce je podobná meře skvrnité.  
M.ovocná má rovněž dvě formy, světlou letní a tmavou , která přezimuje. Má několik generací za rok. Dospělci se objevují na ještě holých větvích hrušní již od března, samičky kladou vajíčka v dubnu a v květnu.
Hospodářský význam
Mera ovocná je méně významným škůdcem intenzivních výsadeb hrušní. 
Při sání vylučují mery medovici, která při silném výskytu později pokrývá listy a plody. Vylučováním medovice dochází k ucpávání průduchů a ke snížení transpirace a vlivem porostů černí na listech i fotosyntézy. 
Pokud sají nymfy na plodech, plody praskají, pokud dozrají, jsou neprodejné anebo opadávají ještě před sklizní. Obdobně plody pokryté medovicí a černěmi jsou neprodejné. Napadené letorosty zakrňují a usychají. 
K přemnožení mer dochází hlavně při suchém a teplém počasí a při nadměrném používání neselektivních insekticidů, díky nimž dojde k vyhubení přirozených nepřátel. 
Mery přenáší fytoplazmy způsobující odumírání hrušní (pear decline – ´Candidatus´ phytoplasma pyri).
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Podpora přirozených nepřátel, mezi které patří drobné dravé ploštice z čeledi Anthocoridae (rody AnthocorisOrius aj.), slunéčka, především dvoutečné (Adalia bipunctata), čtrnáctitečné (Propylea quatordecimpunctata) a momentálně nejvíce rozšířené invazivní slunéčko Harmonia axyridis. Významnou roli také hrají parazitoidi (např. Trechnites psyllae), škvor obecný (Forficula auricularia), zlatoočka (Chrysoperla carnea), pavouci a další živočichové. 
Vyrovnaná výživa, nepřehnojovat rostliny dusíkem.  
Správný řez stromů omezující fyziologickou nerovnováhu. 
Omezení používání širokospektrálních insekticidů.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Odstřihování napadených letorostů – letní řez. Při epidemickém napadení ve výsadbě je v provozních podmínkách nerealizovatelné. 
Použití repelentních prostředků na bázi kaolinu.
Chemická ochrana rostlin
Použití přípravků se selektivní účinností a s co nejmenšími vedlejšími účinky na užitečné organismy.

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH