ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius)

1-2 z 2
lupina úzkolistá
Lupinus angustifolius

čeleď: bobovité (Fabaceae)

další názvy: vlčí bob úzkolistý, škrkavičník úzkolistý

vědecká synonyma: Lupinus sylvestris

Popis
Jednoletá bylina s bohatě větvenou a až 100 cm vysokou lodyhou. Lodyha je hustě olistěná a řídce přitiskle chlupatá. Listy jsou obvykle 7–8četné s čárkovitě kopinatými lístky. Svrchní strana listu je téměř lysá, zatímco spodní přitiskle chlupatá. Řapík dosahuje délky 40–50 mm. Plodem je až 6 cm dlouhý pukavý lusk s 3–5 semeny. Květenství je tvořeno hroznem modrofialových květů. Zploštěle elipsoidní semena mají bělavou až tmavě hnědou barvu s tmavšími skvrnami a délku 5–8 mm. Lupina kvete od června do srpna. Původní ve Středozemí a v z. Francii.
Nároky na stanoviště
Oproti lupině bílé je lupina úzkolistá méně náročná na teplo, středně náročná na vláhu a současně je její vegetační doba kratší. Její pěstování je vhodné na středně těžkých hlinitých půdách s neutrální až slabě kyselou reakcí.
Časté choroby
Antraknózová vrcholová spála lupiny (Colletotrichum lupini).
Častí škůdci
Kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum), listopasi (Sitona spp.).
Zaplevelení
Vzhledem k pomalému počátečnímu růstu lupiny je jsou vhodné pozemky s malou zásobou plevelů a bez vytrvalých plevelů. Mezi nejvýznamnější jednoleté plevele vyskytující se v porostech lupiny patří zejména laskavce (Amaranthus spp.), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), merlíky (Chenopodium spp.), penízek rolní (Thlaspi arvense), svízel přítula (Galium aparine), zatímco mezi vytrvalé pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Elymus repens) aj.