ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

listokaz zahradní (Phyllopertha horticola)

1-2 z 2
listokaz zahradní
Phyllopertha horticola

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleopteračeleď: vrubounovití (Scarabaeidae)

Hostitelské spektrum
Listokaz je polyfág.
Popis druhu
Dospělci jsou 8–12 mm dlouzí, hlava a štít a štítek jsou zelené nebo zelenomodré, krovky žlutohnědé až hnědé. Spodní strana těla je kovově zelená, modrá nebo černá. Tělo je černě opýřené. Samci jsou dlouze a odstále opýření, na svrchní straně černě, na spodní straně černě a šedě. Samice mají svrchní stranu opýřenou krátce, šedě. Tykadla červenohnědá, na svrchní straně více méně černá, palička je černá. Hlava svraskale tečkovaná, předohruď užší než krovky, uprostřed nejširší, s mělkými vtisky a v přední polovině naznačenou podélnou linkou. Krovky jsou nepravidelně tečkované. Zadní stehna jsou nepatrně tlustší než ostatní, brvitá. 
Larvy jsou 25–30 mm dlouhé, hlava je dlouhá asi 2,3 mm a široká 2,8 mm. Hlava je bledožlutá a lesklá se dvěma řadami štětinek na temeni. Tykadla jsou štíhlá, čtyřčlenná, nohy dlouhé, ukončené tenkými, špičatými, téměř rovnými drápky.
Možnost záměny druhu
Larvy jsou podobné mladým larvám - ponravám chroustů.
Příznaky poškození
Požrané pupeny a květy, později i mladé plody, skeletované listy.
Životní cyklus
Listokazi mají pouze jednu generaci ročně. Larvy přezimují a kuklí se na jaře příštího roku. Brouci se líhnou koncem května a začátkem června. Po vylíhnutí vylézají z půdy, samice jsou ihned oplodněny a krátce nato opakovaně kladou vajíčka do půdy. Létají především v poledních hodinách. Samičky kladou od června vajíčka do půdy, v zahradách, sadech nebo lesních pasekách. Vylíhlé larvy okusují kořínky různých rostlin.
Hospodářský význam
Příležitostný škůdce, který může v případě přemnožení způsobit významné škody. Larvy škodí na kořenech trav, obilnin, na bramborách, jeteli i v ovocných školkách na mladých stromcích. Brouci ožírají květy i listy různých rostlin. Velmi často se vyskytují v květech růží a ovocných stromů. Největší škody způsobují na jabloních, kde ožírají květy, pupeny i vykusují listy. Škodí rovněž na révě vinné, na níž skeletují listy.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana je založená na podpoře přirozených nepřátel, predátorů a parazitoidů (ozelenění meziřadí, biokoridory, aplikace selektivních pesticidů). 
Larvy hubí krtci, imaga loví roupci a ptáci.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Mechanické sklepávání do plachet brzy ráno a následné zničení. 
Sběr a likvidace brouků.
Chemická ochrana rostlin
Ošetřuje se proti dospělcům.

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH