ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

květilka cibulová (Delia antiqua)

1-4 z 4
květilka cibulová
Delia antiqua

třída: hmyz (Insectařád: dvoukřídlí (Dipteračeleď: květilkovití (Anthomyiidae)

Hostitelské spektrum
Cibuloviny - na cibuli, zejména z pozdních výsevů nebo z výsadby, na česneku, póru a na pažitce. 
Popis druhu
Dospělec šedožlutá, 6–7 mm velká moucha. 
Vajíčka jsou sněhově bílá, štíhlá, 1,2 mm dlouhá. 
Larvy jsou špinavě bílé nebo nažloutlé, průhledné, beznohé a bez hlavy, válcovité, k přednímu konci zkosené. Zadní konec těla je plochý. Dosahují délky 8 mm. 
Hnědé, soudečkovité puparium je 6 mm dlouhé.
Příznaky poškození
Rostliny postupně vadnou a následně hynou. Zavadlé a odumírající rostliny mohou být snadno z půdy vytaženy. Jejich krček a cibule zahnívají.
Životní cyklus
Květilka cibulová má dvě generace, případně třetí částečnou generaci v roce. Dospělci se líhnou začátkem května a zpočátku se na květech živí nektarem. Samičky po spáření kladou jednotlivá vajíčka nebo snůšky na rostliny, zejména na báze jejich listů, nebo na půdu, nebo mělce do půdy v blízkosti živných rostlin. Larvy aktivně vnikají do pletiv rostlin a infikují je bakteriemi, které přenášejí. Bakterie rozkládají pletiva a vytvářejí podmínky pro sání larev. Larvy sají pletiva na krčku a lodyze rostlin. Na mladých rostlinách může jedna larva poškodit více rostlin, obvykle v řádku za sebou. Larvy se kuklí v půdě v okolí rostlin. V červnu a červenci létají imaga 2. generace. Vylíhlé larvy druhé generace květilky cibulové se vyvíjí ve vzrostlých cibulích, které následkem napadení hnijí. Pletiva se rozkládají v páchnoucí kašovitou hmotu. Larvy se kuklí v půdě, nebo mezi šupinami napadených cibulí. Dospělci třetí neúplné generace kladu vajíčka na nesklizené zbytky cibulí a na pažitku. Kukly (puparia) z obou těchto generací přezimují v půdě. 
Hospodářský význam
Na kuchyňské cibuli škodí nejvíce larvy 1. generace na malých rostlinách v květnu až polovině června. Jedna larva zničí více malých rostlin, na které přelézá. Na pažitce škodí nejvíce poslední neúplná generace na podzim. Larvy květilky cibulové a dalších druhů květilek škodí na cibulovinách obdobným způsobem. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Včasné zaorávky posklizňových zbytků.
Chemická ochrana rostlin
Zahrnuje insekticidní moření, aplikace granulátů při výsadbě, nebo aplikaci insekticidů zálivkou. Optimální termín ošetření je v době maxima líhnutí larev z vajíček, tj. přibližně za 5–10 dnů po prvním hromadném výskytu dospělců ve žlutých miskách.