ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 a žádosti našeho přepravce České pošty s.p., podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto je možná pouze bezhotovostní platba předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci. Více ZDE 

Děkujeme za pochopení.

valsová korová nekróza meruňky (Valsa leucostoma)

1-9 z 9
valsová korová nekróza meruňky
Valsa leucostoma (teleom.) - Cytospora leucostoma (anam.); Valsa cincta (teleom.)- Cytospora cincta (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Sordariomycetesčeleď: Valsaceae

vědecká synonyma: Leucostoma persoonii (teleom.), Leucostoma cinctum (teleom.)

Hostitelské spektrum
Onemocnění postihuje všechny pěstované druhy peckovin. Mimo třešeň a višeň jsou často napadány také broskvoň a meruňka. Napadeny však mohou být i další druhy dřevin především z podčeledi mandloňovitých. U jednotlivých druhů jsou významné rozdíly v odrůdové náchylnosti.
Příznaky napadení
Nekrotická tmavě zbarvená místa na větvích a kmenech. Nejčastěji jsou nekrózy v místě větvení nebo v okolí čípků či poranění po řezu. Na jednoletých větévkách jsou nekrózy obvykle lokalizovány v místech pod očky. Nekrotické skvrny se zvětšují a zasahují vodivá pletiva. Části větví nad postiženými místy mají menší, žlutozelené listy a kratší přírůstky, často vadnou a postupně usychají. Na postižených částech se obvykle projevuje silný klejotok.
Životní cyklus
Původci onemocnění přezimují na napadených rostlinných částech, kde se především na jaře a na podzim vytváří bakteriální exudát nebo plodničky hub (pyknidy s konidiemi nebo peritecia s vřecky a askosporami). 
K infekcím dochází především na podzim při opadu listů a na jaře v době před a při rašení (průměrné teploty pod 10 °C). Šíření podporuje deštivé počasí. Na teplotu nemají původci vyhraněné nároky. Infekce jsou možné již při relativně nízkých teplotách. Vstupní branou pro infekce jsou především místa poranění a inserce po opadu listů.
Hospodářský význam
Velmi škodlivé onemocnění, které je nejčastější příčinou parciálního i totálního odumírání stromů peckovin ve výsadbách. Přednostně jsou napadány oslabené stromy.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Základem jsou preventivní pěstební opatření. Významná jsou všechna opatření, která zajišťují plnou vitalitu stromů a redukují vhodnost podmínek pro šíření. Jsou to volba vhodného stanoviště (vyloučení vlhkých a uzavřených lokalit, vlhkých a studených půd a mrazových poloh), vyrovnaná výživa, vhodná doba řezu (řez provádět zásadně až po vyrašení a kdykoliv za vegetace až do poloviny srpna), ošetření ran po řezu a jiném poranění (Arbosan Smola, Dendrosan – balzám, Dendrosan – vosk, Sadařský balzám, Sanatex VS, Stromena, Stromový balzám) a odstraňování napadených odumírajících a odumřelých částí stromů.
Chemická ochrana rostlin
Chemická ošetření se provádějí na podzim při opadu listů (na počátku opadu a cca za 10–14 dní), případně na jaře v době těsně před nebo při rašení stromů. Účinná je pouze preventivní ochrana, pokud parazit nepronikl do rostlinných pletiv. Na rizikových lokalitách je důležité, aby byly pravidelně ošetřovány již mladé výsadby.