Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

hnědá skvrnitost listů hrušně (Diplocarpon mespili)

hnědá skvrnitost listů hrušně
Diplocarpon mespili (teleom.) - Entomosporium mespili (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: Dermataceae

další názvy: hnědá skvrnitost listů

vědecká synonyma: Diplocarpon maculatum, Diplocarpon soraueri, Entomopeziza mespili, Entomopeziza soraueri, Entomosporium maculatum, Fabraea maculata, Stigmatea mespili, Xyloma mespili

Hostitelské spektrum
Hrušeň (Pyrus sp.), kdouloň obecná (Cydonia oblonga). 
Popis patogenu
Houba vytváří dva typy spor. Askospory jsou bezbarvé, dvoubuněčné, podlouhle vejčité až kyjovité, někdy zakřivené, slabě zaškrcené přepážkou. Konidie jsou 4–5 buněčné, tvořené 2 základními velkými buňkami stojícími v podélné ose nad sebou a 2 nebo více buňkami malými, které stojí po stranách zleva i zprava mezi buňkami většími. Konidie jsou opatřeny 3–4 niťovitými výrůstky.
Příznaky napadení
Na infikovaných listech se objevují nepravidelné, hnědočervené později hnědé skvrny. Jejich počet postupně narůstá, často splývají do větší nepravidelné plochy. Napadené listy se deformují, usychají a opadávají. Předčasný opad může způsobovat slabé přírůstky i nové obrůstání a zvyšuje riziko namrzání.
Životní cyklus
Houba přezimuje ve spadaných listech, kde se v plodničkách vyvíjejí vřecka s askosporami. Zároveň přezimuje i konidiové stádium, takže na jaře dochází k primárním infekcím jak askosporami, tak konidiemi. Během vegetace se na hnědých skvrnách na listech vytvářejí konidie, které se mohou šířit po celou dobu vegetace, hlavně během příznivého (teplé a deštivé) počasí. 
Hospodářský význam
Choroba může způsobovat významnější škody hlavně v ovocných školkách, v produkčních výsadbách, kde je prováděno ošetřování proti strupovitosti se vyskytuje jen sporadicky. 
Provádění ochranných opatření
K nechemickým zásahům patří likvidace opadaných listů. Silně náchylné odrůdy lze od jara ošetřovat kontaktními fungicidy. Pokud se hrušeň ošetřuje proti strupovitosti, je výskyt hnědé skvrnitosti listů zanedbatelný. K ošetření lze použít mancozeb, metiram, captan, dodin.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava